Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Přehled rodů

Paar – základní údaje

Původně italská lombardská rodina, nobilitovaná v roce 1574. Na počátku 17. století stav svobodných pánů. Rod se věnoval podnikání v poštovnictví. V roce 1636 získali hraběcí stav a v roce 1652 český inkolát. Sňatkem hraběte Karla Paara s Františkou Polyxenou ze Švamberku získal rod jihočeský statek Kestřeny a polepšení erbu. Dalším sňatkem přibyl rodu rozsáhlý šternberský majetek, např. Bechyně. R. 1769 byl rod povýšen do knížecího stavu dědičného primogeniturně.

Pálffy z Erdödu – základní údaje

Starý rod uherský, knížecí a hraběcí, jehož známé počátky někteří stopují až do 11. století. Praotcem Pálffyů je Mikuláš, který za Rudolfa II. dosáhl v Uhrách vysokých hodností a vyznamenal se ve válkách s Turky (zejména při dobití Rábu r. 1598). Roku 1589 byl přijat do stavovského svazku dolnorakouského a v roce 1592 i českého. Roku 1581 byl spolu se svými bratry povýšen na barona. Synové Štěpán a Jan dosáhli v letech 1634 a 1636 hraběcí hodnosti.

Parish – základní údaje

Parishové jsou česká šlechta, která svůj původ odvozuje od rytíře Roberta de Paris z anglického hrabství Cambridge, který byl ve výpravě, s kterou normanský vévoda Vilém I. Dobyvatel v roce 1066 dobyl Anglii. V 17. století museli Parishové utéct do Skotska, protože se v občanské válce mezi Cromwellem a Karlem I. postavili na stranu krále. Od začátku 19. století působili v Německu a Rakousku jako obchodníci a bankéři. V témže století Parishové také kupují panství v Žamberku.

Podstatzky Thonsern z Prusinovic – základní údaje

Stará moravská rodina. Pravděpodobný předek rodu Jenec ze Šumperka se připomíná v roce 1281, prokazatelný původ lze ale doložit až v roce 1349 v souvislosti se zmínkou o tvrzi v Prusinovicích. Tas z Prusinovic koupil v roce 1408 panství Potštát a jeho potomci se psali jako Podstatští z Prusinovic. Synové Kryštofa Karla († 1645), povýšeného do panského stavu, rozdělili poté rod na tři hlavní větve, z nichž linie Podstazký-Lichtenštejn a Podstatzký-Thonsern žijí dodnes.

Přemyslovci – základní údaje

Přemyslovci - první česká knížecí a královská dynastie (tzv. odnepaměti až do 4.8.1306), dále vládli také v Rakouských zemích (1251–1278), Polsku (1300–1306) a Uhersku (1301–1305). Ve vedlejší opavské linii Přemyslovci vymřeli (po meči) až roku 1521. Přemyslovci byli jedinou původem českou panovnickou dynastií. Osobou krále Václava III. vymřel rod po meči a královská linie se tak sňatkem Přemyslovny Elišky s Janem Lucemburským přenesla na Lucemburskou dynastii a další rody.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás