Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy a vzpomínky Děpolda Czernina z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "U nás ti první předci, Heřman a Humprecht, byli určitě ti význační, kteří se něčím zasloužili. Nakonec Heřman sjednal mír s Turky, že nás nenapadli. Humprecht byl stavitelem, měl velký majetek a vlastně všude něco postavil. Černínským palácem...“ Zobrazit celý citát »

Czernin TheobaldParish – základní údaje

Rod Parish – základní údaje

Štít červený se třemi zlatými uťatými hlavami jednorožců. Na štítě je hodnostní koruna rakouských svobodných pánů. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými přikrývadly, je vyrůstající krk zlatého jednorožce. Štítonoši jsou dva zlatí jednorožci stojící na bronzové arabesce.

Název rodu

Parish ze Senftenbergu

Heslo rodu

Pravda a právo

Původ rodu

Anglo-normanský

Základní údaje

11. století – Robert de Parish

19. století v Čechách

Rodová sídla

Žamberk

Litice

Rodové větve

Představitelé rodu

John Parish von Senftenberg (*23. 2. 1774 † 2. 9. 1858)

Oskar Parish von Senftenberg (*25. 10. 1864 † 19. 11. 1925)

Charles Parish von Senftenberg (*1. 11. 1899 † 5. 1. 1976)

John Marmaduke Oskar Parish von Senftenberg (*4. 3. 1923)

Titulatura

baroni

Vývoj rodu

PETR MAŠEK: encyklopedické knihy MODRÁ KREV a ŠLECHTICKÉ RODY…

Podle pověsti jsou Parishové potomky Roberta de Paris, který přišel do Anglie s Vilémem Dobyvatelem a v roce 1069 byl jeho vyslancem u papeže v Římě. V průběhu dějin ztratila rodina své majetky v jižním Walesu. Zcela jisté je, že v polovině 18. století odešel kupec George Parish (*1710 † 1762) z Anglie do Hamburku. Jeho syn John Parish (*1742 † 1829) pokračoval v otcově podnikání a obchodoval se Západní Indií a Amerikou. Jeho syn John (*1774 † 1858) zprostředkoval britské půjčky Rakousku během napoleonských válek. Později se odebral do Čech a v roce 1815 zakoupil od hraběte Werianda Windish-Graetze, bratra slavného a neoblíbeného generála Alfreda, zámek Žamberk ve východních Čechách. Krátce nato mu byl potvrzen rakouský šlechtický stav a český inkolát, o něco později, v roce 1817, stav svobodných pánů a jméno obohaceno o přídomek „von Senftenberg“, tj. Žamberk. Erbem byla tato rodina obdařena již odedávna, i když spolehlivé dokumenty jsou až z počátku 17. století. John Parish byl podporovatelem věd, hlavně astronomie. V Žamberku zřídil v roce 1844 hvězdárnu a vybavil ji moderními přístroji. V této hvězdárně pracoval za Parishovy podpory dánský astronom Theodor Borsen. John Parish podporoval rovněž hodináře a výrobce chronometrů, žamberského rodáka Nicolause. Další generace rodu neměly už pro astronomii pochopení a hvězdárna byla zbořena. Svobodný pán John neměl potomky, takže své panství odkázal synovci Georgi Parishovy (*1807 † 1881). Ani ten neměl dědice, a tak i tentokrát dědil synovec Oskar Parish (*1864 † 1925), v roce 1899 povýšený do rakouského šlechtického stavu a stavu svobodných pánů, opět se jménem Parish von Senftenberg. Oskar se věnoval politice, úspěšně kandidoval na funkci poslance českého zemského sněmu a později i říšské rady. Jako politik byl přívržencem konzervativismu a prosazoval spravedlivé národnostní vyrovnání Čechů a Němců. Na říšské radě také inicioval několik změn v burzovních zákonech. Jeho syn baron Charles (*1899 † 1976) byl signatářem obou deklarací české šlechty v době ohrožení státu v letech 1938 a 1939. Za II. světové války se podílel na protinacistickém odboji. V roce 1948 mu byl Žamberk zabaven a baron Charles krátce nato emigroval a zemřel v kanadském Ontariu. Dnešním majitelem Žamberka je jeho syn John Marmaduke (*1923), který žil v Torontu.

 

Wikipedie:

Parishové jsou česká šlechta, která svůj původ odvozuje od rytíře Roberta de Paris, který žil v 11. století v hrabství Cambridge. Nejstarší známý předek rodu, Rytíř Robert de Paris, byl ve výpravě normanského vévody Viléma I. Dobyvatele, který v roce 1066 dobyl Anglii.
V 17. století museli Parishové utéct do Skotska, protože se v občanské válce mezi Cromwellem a Karlem I. postavili na stranu krále.
Od začátku 19. století působí Parishové v Německu a Rakousku, jako obchodníci a bankéři. V tomtéž století kupují Parishové panství v Žamberku.

Rod Parish na webu Historická šlechta

Zobrazit všechny související články

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás