Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Stačí nám, aby se svoboda projevu ustálila natolik, aby každý mohl nazvat zajíce zajícem, hraběte hrabětem či kejklíře kejklířem, aniž by k tomu potřeboval administrativní povolovací dekret...“ Zobrazit celý citát »

Kinský Radslav (*1928 † 2008)Parish – základní údaje

Rod Parish – základní údaje

Štít červený se třemi zlatými uťatými hlavami jednorožců. Na štítě je hodnostní koruna rakouských svobodných pánů. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými přikrývadly, je vyrůstající krk zlatého jednorožce. Štítonoši jsou dva zlatí jednorožci stojící na bronzové arabesce.

Název rodu

Parish ze Senftenbergu (německý název pro Žamberk, město ve východních Čechách)

Heslo rodu

Pravda a právo

Původ rodu

Anglo-normanský

Základní údaje

první zmínka o rodu: 11. století,
první známý předek:  Robert de Paris, 11. století
usídlení v Čechách – 19. století

Rodokmen rodu

Rodová sídla

Žamberk

Litice

Představitelé rodu

Charles (Karel)  (*1. 11. 1899 † 5. 1. 1976) – signatář deklarací české zemské šlechty v roce 1938 a 1939

John  (*5.3.1742 † 4.2.1829) – rejdař, bankéř, první konzul USA v Hamburku

John (*23. 2. 1774 † 2. 9. 1858) – r. 1815 zakoupil Žamberk,  r. 1817 byl přijat do stavu svobodných pánů s přídomkem ze Senftenbergu (německý název pro Žamberk)

John Marmaduke  (*4. 3. 1923 † 30.4.2020)

Oskar (*25. 10. 1864 † 19. 11. 1925) – politik, poslanec zemského  sněmu a říšské rady, r. 1899  mu byl císařem Františkem Josefem I. potvrzen predikát von Senftenberg

Titulatura

baroni (od 1817)

Vývoj rodu

PETR MAŠEK: encyklopedické knihy MODRÁ KREV a ŠLECHTICKÉ RODY…

Podle pověsti jsou Parishové potomky Roberta de Paris, který přišel do Anglie s Vilémem Dobyvatelem a v roce 1069 byl jeho vyslancem u papeže v Římě. V průběhu dějin ztratila rodina své majetky v jižním Walesu. Zcela jisté je, že v polovině 18. století odešel kupec George Parish (*1710 † 1762) z Anglie do Hamburku. Jeho syn John Parish (*1742 † 1829) pokračoval v otcově podnikání a obchodoval se Západní Indií a Amerikou. Jeho syn John (*1774 † 1858) zprostředkoval britské půjčky Rakousku během napoleonských válek. Později se odebral do Čech a v roce 1815 zakoupil od hraběte Werianda Windish-Graetze, bratra slavného a neoblíbeného generála Alfreda, zámek Žamberk ve východních Čechách. Krátce nato mu byl potvrzen rakouský šlechtický stav a český inkolát, o něco později, v roce 1817, stav svobodných pánů a jméno obohaceno o přídomek „von Senftenberg“, tj. Žamberk. Erbem byla tato rodina obdařena již odedávna, i když spolehlivé dokumenty jsou až z počátku 17. století. John Parish byl podporovatelem věd, hlavně astronomie. V Žamberku zřídil v roce 1844 hvězdárnu a vybavil ji moderními přístroji. V této hvězdárně pracoval za Parishovy podpory dánský astronom Theodor Borsen. John Parish podporoval rovněž hodináře a výrobce chronometrů, žamberského rodáka Nicolause. Další generace rodu neměly už pro astronomii pochopení a hvězdárna byla zbořena. Svobodný pán John neměl potomky, takže své panství odkázal synovci Georgi Parishovy (*1807 † 1881). Ani ten neměl dědice, a tak i tentokrát dědil synovec Oskar Parish (*1864 † 1925), v roce 1899 povýšený do rakouského šlechtického stavu a stavu svobodných pánů, opět se jménem Parish von Senftenberg. Oskar se věnoval politice, úspěšně kandidoval na funkci poslance českého zemského sněmu a později i říšské rady. Jako politik byl přívržencem konzervativismu a prosazoval spravedlivé národnostní vyrovnání Čechů a Němců. Na říšské radě také inicioval několik změn v burzovních zákonech. Jeho syn baron Charles (*1899 † 1976) byl signatářem obou deklarací české šlechty v době ohrožení státu v letech 1938 a 1939. Za II. světové války se podílel na protinacistickém odboji. V roce 1948 mu byl Žamberk zabaven a baron Charles krátce nato emigroval a zemřel v kanadském Ontariu. Dnešním majitelem Žamberka je jeho syn John Marmaduke (*1923), který žil v Torontu.

WIKIPEDIE:

Parishové jsou česká šlechta, která svůj původ odvozuje od rytíře Roberta de Paris, který žil v 11. století v hrabství Cambridge. Nejstarší známý předek rodu, Rytíř Robert de Paris, byl ve výpravě normanského vévody Viléma I. Dobyvatele, který v roce 1066 dobyl Anglii.
V 17. století museli Parishové utéct do Skotska, protože se v občanské válce mezi Cromwellem a Karlem I. postavili na stranu krále.
Od začátku 19. století působí Parishové v Německu a Rakousku, jako obchodníci a bankéři. V tomtéž století kupují Parishové panství v Žamberku.

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ:

Parish [périš], kupecká rodina pocházející z Hamburku, od r. 1815, kdy Jan Parish koupil panství žamberské, usedlá v Čechách. Syn Janův Richard (* 1774 – † 1858 v Žamberce) přejav (1840) panství žamberské, zařídil na zámku soukromou hvězdárnu, na niž povolal šlesvického hvězdáře Theodora Brorsena (v. t.); vedle toho zdržoval se u něho výborný hodinář a výrobce chronometrů Nicolaus, rodák žamberský. Z téhož rodu pochází nynější majetník OskarP. (* 1864 ve Vircpurce); studoval na universitě v Lausanne a Lipsku, r. 1894 přejal správu svých statků, r. 1895 zvolen poslancem za velkostatek konservativní na sněm zemský, r. 1896 na radu říš., kde se hlásí ke straně konservativní. R. 1899 povýšen do stavu baron. s přídomkem von Senftenberg. Náleží mu též Brandýs n. O. Chotí jeho jest bar. Wiederspergová.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás