Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938Přehled rodů

Daczický z Heslowa – základní údaje

První stopy rodu jsou v Kutné Hoře na přelomu 15. a 16. století. Ondřej Daczický (*1510 † 1571) byl roku 1571 povýšen do šlechtického stavu. Jeho synem byl známý básník, kronikář a milovník života Mikuláš (*1555 † 1628), autor pro historii cenných "Pamětí". Jeho starší bratr Jan Tobiáš (*1537 † po 1582) založil větev rodu, která roku 1773 získala český rytířský stav a inkolát a v roce 1814 rakouský stav svobodných pánů.

Dlauhoweský z Dlouhévsi – základní údaje

Jeden z nejstarších českých šlechtických rodů. Pochází z Dlouhé Vsi u Sušice, kde je zaznamenán již na přelomu 13.-14. století. V 15. století se rod rozdělil na Janovské z Dlouhévsi, Voselskéz Dlouhévsi, Dlauhoweské z Dlouhévsi (Langensdorfu) a další. Z linie Chanovských z Dlouhévsi proslul zejména Jan Ignác (*1638 † 1701), který zvolil církevní kariéru, byl proboštem svatovítské kapituly. V roce 1820 byl do stavu svobodných pánů povýšen Arnošt (*1779 † 1855).

Dobrzenský z Dobrzenicz – základní údaje

Starý český vladycký rod pocházející z Dobřenic jihozápadně od Hradce Králové. Podle nepotvrzených legend pochází rod od kouřimských knížat, pozdějších Slavníkovců. Václav Hájek z Libočan klade vznik rodu k roku 781 a v roce 1781 zorganizoval dokonce Václav Petr Dobrzenský (*1710 † 1783) oslavu tisíciletého trvání rodu. První historické zmínky o rodu pocházejí ze 14. století a objevuje se v nich Jan, vlastník Dobřenic a Kratonoh, který vešel ve známost jako dobrý hospodář a chovatel koní. Sledovatelná genealogie rodu začala na konci 14. století.

Drslavicové – základní údaje

Starý šlechtický rod, který patřil k zakladatelským rodinám české šlechty, kterých se udává asi kolem dvaceti. Z jejich rozrodů posléze vznikaly další šlechtické rody. Drslavici měli ve 12. až 13. století v držení rozsáhlé majetky v západních a jihozápadních Čechách a rod vymřel počátkem 15. století. V čele Drslaviců bývali z Risenberka a mezi nimi pošlost skalská, která se nazývala po sídle Švihově Švihovskými z Risenberka. Dnešními pokračovatelé rodu Drslaviců jsou Czerninové.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás