Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceOčekáváme

Šlechtické rodokmeny na Orlíku

2. 7. 2019 | Redakce | Očekáváme

Ve čtvrtek 1. 8.2019 bude na schwarzenberském zámku Orlík otevřena putovní výstava "Šlechtická podpora české státnosti". Výstava připomene akce české zemské šlechty, která v letech 1938 a 1939, v čase nejvyššího ohrožení vlasti nacismem, veřejnými prohlášeními plně podpořila svou zemi, národ a jazyk. V roce 2019 je výstava pořádaná k 80. výročí podepsání 3. šlechtické deklarace, kterou pod názvem "Prohlášení české a moravské zemské šlechty v září roku 1939" podepsalo 85 šlechticů........
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás