Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy Františka hraběte Kinského z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "Potomkem Přemyslovců? Musím říci, že opravdu nemám pocit, že bych byl, nebo že bych se cítil. Cítím se Čechem a pokud byli Přemyslovci českými králi, tak s největší pravděpodobností se cítím býti jedním z nich. Nikoliv Přemyslovců, ale Čechů."“ Zobrazit celý citát »

Kinský František, 1947Přehled rodů

Nádherný z Borutina – základní údaje

Původně česká selská rodina z Narysova u Příbrami. Synové Martina Nádherného (*1672 † 1746) založili dvě hlavní linie rodu. V druhé generaci byly obě větve povýšeny do šlechtického stavu. Mladší větev,v roce 1882 povýšená do stavu svobodných pánů, žila převážně v Rakousku. Starší větev získala v roce 1865 predikát „z Borutina“ a dále se rozdělila do tří linií, které byly v 80. a 90. letech 19. století postupně povýšeny do stavu svobodných pánů.

Nostitz – základní údaje

Počátky původního hornolužického rodu spadají do 12. století, jméno rodu je odvozováno od statku Nostitz u Budyšína. Základ rodové moci v Čechách položil Otto z Nostitz († 1630). Jako bezdětný svůj majetek odkázal svému synovci Janu Hartvíkovi (*1610 † 1683). Tehdy se rod rozdělil do dvou hlavních českých větví - rokytnické a rienecké, ale první z nich v roce 1890 po meči vymřela. Řada členů rodu patřila v zemi k největším podporovatelům vědy a kultury.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás