Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchVideo-audio

Kamaraman Miroslav Ondříček o rodokmenu

28. 3. 2023 | Jan Drocár | Video-audio

Kameraman Miroslav Ondříček hovoří o rodokmenu, dokládající příbuznost české šlechty s britskou královskou rodinou, který vezl do Anglie pro české velvyslanectví a královskou rodinu.

Občané s erbem

19. 3. 2023 | Redakce | Video-audio

Dokument Občané s erbem, který natočil v roce 1966 režisér Vít Olmer, vzbudil v uvolněných 60tých letech značný rozruch a pozornost. Zabýval se totiž do té doby v komunistickém Československu naprostým tabu, a to současnou žijící českou šlechtou, kterou jsme mohli vidět třeba v profesi jeřábník a pod. Odvážné téma na svou dobu.

„Lidé s erbem“ – o české šlechtě očima režiséra Víta Olmera

19. 3. 2023 | Redakce | Video-audio

V roce 2001 natočil režisér Vít Olmer dokument „Lidé s erbem“. Film se zabývá osudy české šlechty, jak se jim v současnosti daří a jak nakládají s nově zrestituovaným majetkem. V pořadu se s mimořádnou otevřenosti svěřují se svými životními příběhy a pracovními starostmi či plány: Adam hrabě Bubna, Diana hraběnka Sternbergová, Josef hrabě Kinský, Mathilda hraběnka Nostitzová, Děpold hrabě Czernin, František Tomáš hrabě Kolowrat-Krakowský a Jiří rytíř Stránský.

Fotografie z pohřbu Františka Ladislava barona Riegra

19. 3. 2023 | Jan Drocár | Video-audio

Snímek známého fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka ukazuje smuteční průvod v těsném sousedství Národního muzea. Autor na něm zachytil pohřeb Františka Ladislava Riegera, jeden z největších a nejslavnějších pohřbů tehdejší doby.

Belcrediové na obrazovce ČT

21. 2. 2023 | Redakce | Video-audio

Původem italský rod Belcrediů se v 18. století usídlil na Moravě. V roku 1769 povýšila Marie Terezie rod do hraběcího stavu, třicet let poté byli členové rodu přijati za obyvatele Království českého. Vlastnili panství Jimramov u Nového Města na Moravě, panství Líšeň a Vosenice.

Wratislavové na obrazovce ČT

21. 2. 2023 | Redakce | Video-audio

Wratislavové z Mitrovicz jsou starý český šlechtický rod, který je připomínán od 14. století. Členové rodu získávali statky v různých částech Čech a dlouho patřili k nižší šlechtě. Ale během 17. a 18. řada Wratislavů dosáhla vysokého postavení v zemské správě Českého království. V roce 1701 byl hraběcí titul potvrzen pro několik členů rodu.

Podstatští na obrazovce ČT

21. 2. 2023 | Redakce | Video-audio

Podstatští z Prusinovic (psáno též Podstatzky) jsou starý moravský šlechtický rod připomínaný v písemných pramenech od 13. století. Vlastnili řadu statků na Přerovsku a Zlínsku, později zastávali i zemské úřady na Moravě. Dnes žijí ve dvou větvích: Podstatzky-Lichtenstein (hraběcí) a Podstatzsky-Thonsern (panská).

Bartoňové z Dobenína na obrazovce ČT

21. 2. 2023 | Redakce | Video-audio

Bartoňové z Dobenína byla rodina textilních průmyslníků, aktivní od konce 19. století v Náchodě a okolí. V roce 1912 nobilitovaní s hodností rytíře. Po roce 1948 jim byl majetek konfiskován, po roce ho 1989 restituovali a v roce 1993 byla obnovena tradice rodinné firmy Bartoň textilní závody. Vlastníci zámku Novém Mětě nad Metují.

Mensdorffové-Pouilly na obrazovce ČT

21. 2. 2023 | Redakce | Video-audio

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 začala Česká televize na svém 2. programu vysílat další řadu cyklu Modrá krev režisérky Aleny Činčerové a jejího "průvodce" Františka hraběte Kinského. Stejně jako I. řada, tak i pokračování představí přední rody české zemské šlechty, které odpradávna spoluvytvářely dějiny Zemí koruny české a za jejich osudy nesly také svůj díl odpovědnosti. Sedmý díl byl odvysílán 17.10.2019 a věnován rodu Mensdorff-Pouilly..

Král nebo prezident?

23. 7. 2020 | Redakce | Video-audio

Ve čtvrtek 9.7.2020 odvysílala televize Prima ve svém publicistickém cyklu Silný hlas diskusní pořad na téma monarchie v Evropě. Moderátorka Markéta Fialová pozvala k diskuzi ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského a předsedu monarchistické strany Koruna česká Radima Špačka. V pořadu vystoupili také historik Jiří Pernes, politolog Jan Kubáček a publicista Petr Placák.

Liechtensteinové na obrazovce ČT

25. 10. 2019 | Redakce | Video-audio

Již 300 let vládne čtvrtému nejmenšímu nezávislému státu Evropy šlechtický rod Liechtensteinů. Jeho kořeny sahají až do poloviny 12. století a v roce 2019 je jedním z rodů, které se představují ve II. řadě dokumentárního cyklu Česká televize Modrá krev. Režisérka Alena Činčerová v něm vypráví příběhy české zemské šlechty, která se po staletí podílela na správě českých zemí. "Jasně a pevně" zní heslo dynastie z Lichtenštejnského knížectví.

Bubnové-Litic na obrazovce ČT

5. 9. 2019 | Jan Drocár | Video-audio

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 začala Česká televize na svém 2. programu vysílat II. řadu cyklu Modrá krev režisérky Aleny Činčerové a moderátora pořadu Františka hr. Kinského. Stejně jako I. řada, tak i pokračování představí přední rody české zemské šlechty, které odpradávna spoluvytvářely dějiny českých zemí a za jejich osudy nesly také svůj díl odpovědnosti. První díl je věnován hraběcímu rodu Bubna-Litic.

Televizní portrét Františka Ladislava Riegra

22. 3. 2019 | Jan Drocár | Video-audio

„F.L.Rieger, Češi, nedejme se!“ je název televizního dokumentu, ktery byl v České televizi vyroben v roce 2018. František Ladislav Rieger byl významný český politik, jedna z nejvýznamnějších postav úsilí o emancipaci českého národa, které významně přispělo k pozdějšímu vzniku samostatného českého státu.

Končí osmičková výročí

29. 12. 2018 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje, Video-audio

Připomeňme si dva starší dokumenty České televize, ve kterých vystupují zástupci české šlechty. Televizní film Letopočty na osm měl premiéru 29. 12. 2008. Režisérkou filmu byla Alena Hynková a dramaturgyní Michaela Koliandrová. Ta tak navázala na předchozí "šlechtický" počin v podobě televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, natočeného režisérem Janem Soukupem v roce 2002.

Stoleté výročí 1918-2018 očima Habsburků

24. 10. 2018 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje, Video-audio

Současní představitelé bývalé panovnické linie Habsbursko-Lotrinské dynastie, Karel Habsburský, vnuk posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. spolu se svým bratrem Georgem a synem Ferdinandem Zvonimírem se při příležitosti 100. výročí konce habsburské monarchie rozhodli prostřednictvím ojedinělého dokumentu zveřejnit svůj pohled na dějiny uplynulého století i na problémy současného evropského společenství.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás