Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Také by bylo hezké, kdyby lidé nekradli, nesmilnili a neopíjeli se kořalkou.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Karel VII. *1937Citáty a dokumenty

Genealogické pojmy

22. 1. 2017 | Redakce | Citáty a dokumenty

Stručně základní genealogické pojmy

Aristoteles *384 př. n. l. † 322 př. n. l.

3. 12. 2016 | Redakce | Citáty a dokumenty

Monarchie je jediný systém, v němž je moc vykonávána pro společné dobro.

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do Kostnice

22. 9. 2015 | Redakce | Citáty a dokumenty

​Zikmund z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a uherský, dalmatský, charvátský atd. král, všem i jednotlivým knížatům, církevním i světským, vévodům, markrabím, hrabatům, pánům, šlechticům, předákům, ministeriálům, rytířům, panošům, hejtmanům, vrchnostem, správcům, představeným, celníkům, výběrčím ​a všechněm úředníkům, obcím měst, městeček, vesnic a míst a jejich správcům i ostatním našim a Svaté říše poddaným a věrným, k nimž tento list dojde, královskou milost a všechno dobré.

Dlauhoweský Václav *1946

5. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme.

Kinský Radslav (1928-2008)

5. 10. 2009 | Jan Drocár | Citáty a dokumenty

Stačí nám, aby se svoboda projevu ustálila natolik, aby každý mohl nazvat zajíce zajícem, hraběte hrabětem či kejklíře kejklířem, aniž by k tomu potřeboval administrativní povolovací dekret...

Kinský Radslav (1928-2008)

5. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Rušení titulů zdá se nám bezpředmětné, stejně jako by připadalo zbytečné rušit zajícům uši či je znovu obnovovat, když se s ušima narodili.

Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (1830-1916)

4. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Mým hlavním úkolem , je chránit mé národy před jejich politiky.

Schwarzenberg Bedřich (1799?-1870)

4. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.

Schwarzenberg Bedřich (1799?-1870)

4. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast.

Schwarzenberg Karel III. (1824-1904)

4. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Chceme hájit práv těch, nechť se stane cokoliv, až do těch hrdel a statků.

Schwarzenberg Karel VII. *1937

4. 10. 2009 | Redakce | Citáty a dokumenty

Také by bylo hezké, kdyby lidé nekradli, nesmilnili a neopíjeli se kořalkou.

Waldstein Jiří Antonín (1818-1854)

28. 12. 2008 | Redakce | Citáty a dokumenty

Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež.

Sternberg Zdeněk *1923

2. 6. 2002 | Redakce | Citáty a dokumenty

Když je člověk hodně dole, tak se čest a morálka snáze udržují, než když je nahoře.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás