Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Přehled rodů

Tetzeli z Rosadoru – základní údaje

Český rod povýšený majestátem císaře Františka Josefa I. ve Vídni 12.10.1878 do rakouského šlechtického stavu s predikátem z Rosadoru pro plukovníka pěšího pluku Fridolina Traugota Tetzeliho (*1.1.1872 Benátky † 5.6.1894 Plzeň).

Thun-Hohenstein – základní údaje

Stará tyrolská rodina (12. století) pocházející jižního Tyrolska, z historického území Tridentska (Trentino). Rod patřil mezi nejstarší hraběcí rody v říšských zemích, na české území přišli jeho členové během stavovského povstání a patřili k rodinám, které přes svůj cizí původ srostly s českým prostředím. Na přelomu 18. a 19. století se řada příslušníků rodu aktivně zapojila do českého národního hnutí. Mnoho Thunů bylo úspěšnými vojáky a církevními hodnostáři.

Thurn-Taxis – základní údaje

Thurn-Taxisové jsou knížecí rod pocházející ze severní Itálie. První zmínky o rodu jsou z roku 1117, kdy patřil mezi langobardskou šlechtu. Česká linie je dynasticky mladší, do Čech přišli její první členové v první polovině 16. století. Ve stejném století sehrál rod v Evropě významnou roli u zrodu poštovních služeb. V českých zemích vybudoval mnoho zámků, proslavil se na poli pivovarnictví a hrál také významnou roli v oblasti české národní kultury a historie.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás