Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)O nás

Internetový magazín Historická šlechta, který v roce 2009 založili Jan Drocár a Pavel Loužecký, se od počátku věnuje historii a současnosti české a evropské šlechty. Mapuje osudy šlechtických rodů a jejich sídel, shromažďuje o nich nejdůležitější informace. Vytváří také velký prostor pro autorské články, rozhovory, reportáže, originální rodokmeny, rodové znaky, unikátní materiály ze šlechtických archivů a nabízí vlastní fotoreportáže a videa.

Proč vznikl magazín Historická šlechta?

Šlechtě (a nejen té české) se věnuje v naší společnosti a především v médiích poměrně malá pozornost na to, jakou roli hrála odedávna v historii naší země, jak významným způsobem se šlechta zasloužila o její rozkvět a co vše po sobě zanechala a zanechává generacím budoucím.

Cítíme proto jako svou povinnost trvale smazávat dluh, jehož základy byly položeny už v roce 1918 a který z nejrůznějších historických, politických a ideologických důvodů přetrvává až do dnů dnešních. Stránky magazínu Historická šlechta se proto věnují především a výhradně českým a evropským šlechtickým rodům, odkazu jejich předků a současným aktivitám jejich potomků.

Chceme umožnit příslušníkům všech šlechtických rodů, aby našli v tomto magazínu seriózní a důstojné mediální prostředí, které bude o nich a pro ně a bude určeno nejširší čtenářské veřejnost. Chceme jen pravdivě informovat a uvádět do správného kontextu vše, co bylo skrýváno, tajeno, zkreslováno či cenzurováno. Připomínat ale i to, o čem třeba jen nebylo záměrně informováno.

Čím může být magazín pozoruhodný?

  • přináší originální textové i obrazové materiály z archivů šlechtických rodů, které se zde často dostávají poprvé do médií;
  • informuje o akcích a aktivitách, spojených se šlechtickými rody;
  • poskytuje neomezený mediální prostor autorům šlechtického původu;
  • nabízí možnost publikovat v magazínu všem autorům, kteří se zajímají o témata spojená s historickou šlechtou a chtějí se stát kmenovými redaktory;
  • podporuje a rozvíjí spolupráci s dalšími významnými institucemi, spolky, sdruženími, kronikáři, archiváři, kastelány a dalšími soukromými osobami, kteří se zajímají o osudy historické šlechty a sami v této oblasti rozvíjejí vlastní tvůrčí a organizační aktivity;
  • snaží se být jedním z hlavních koordinátorů všeho, co se týká šlechty, šlechtických rodů a historie spojené s tímto tématem.

Možnosti inzerce

Magazín Historická šlechta nevznikl za účelem vydělávání peněz. Určitým nákladům s jeho provozem se ale vyhnout nelze. Proto jsme byli nuceni se rozhodnout zavést na něm možnost placené inzerce. Lze zde možné inzerovat formou bannerové reklamy nebo PR článků. Pro více informací pište na sefredaktor@historickaslechta.cz.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás