Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Translace, světec, kanonizaceVia Ludmila

Via Ludmila – jednotlivé trasy

3. 6. 2021 | Jan Drocár | Via Ludmila

Článek publikuje seznam jednotlivých tras poutní cesty Via Ludmila, kterých by mělo v budoucnu být celkem 33. Zatím je možné se zde seznámit s první, základní trasou mapující převážně místa spojená bezprostředně s životem a skutky první české kněžny a světice sv. Ludmily.

Sv. Ludmila pro svou vlast

7. 2. 2021 | Redakce | Citáty a dokumenty, Via Ludmila

Matko českého národa milá, Svatá Ludmilo. Oroduj za nás. První křesťanská kněžno, Svatým Metodějem pokřtěná, Vévody Bořivoje manželko bohabojná, Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha svých poddaných. Svatá Ludmilo, ochraňuj naši vlast ode všech nesvárů a nemoci. Oroduj za nás.

Via Ludmila – charakteristika

6. 2. 2021 | Jan Drocár | Via Ludmila

Pro pěší, cyklistické i motoristické poutníky vzniká v roce 2021 poutní cesta Via Ludmila. Děje se tak díky 1100. výročí mučednické smrti (15. září 921) svaté Ludmily, první historicky doložené české kněžny a světice, hlavní patronky českých zemí a manželky prvního historicky doloženého knížete na trůně českých panovníků Bořivoje I. Přemyslovce.

Via Ludmila – spojuje

5. 2. 2021 | Jan Drocár | Očekáváme, Via Ludmila

Na jaře roku 2020 se rozletěl „covidový virus” z Číny do celého světa. Také do Evropy. V síle, která zavírala hranice států. Ani rok 2021 nezačal lépe. Evropané se stále nemohou osobně potkávat, což je situace v tisícileté společné historii téměř nevídaná. Via Ludmila naopak vede k opětovnému a nikdy nekončícímu setkávání se. Snaží více připomínat to, co spojuje, než co hranice dočasně rozdělují. A virus, který nezná hranic? Jde o jen další úsek společně prožitých dějin, ale úsek, který by měl co nejdříve skončit. Zápasme s ním proto pospolu, přeshraničně a důsledně, aby netrpělivě očekávané světlo na konci tunelu bylo vidět co nejdříve. Via Ludmila k tomu ráda přispěje, podpoří své poutníky a bude-li moci, ráda jim pomůže v dobrém i zlém. Společné byly tisícileté dějiny minulé a společné budou tisícileté dějiny budoucí.

Via Ludmila – první rodokmen

4. 2. 2021 | Jan Drocár | Via Ludmila

S respektem ke kontinuitě minulých staletí je vhodné a nejvíce srozumitelné uvést jako první příklad rodokmenů provázející poutní cestu Via Ludmila základní genealogickou řadu českých panovníků. Je cenná svou rodovou návazností, nikdy nebyla v tomto ohledu přerušena a zahrnuje tak kontinuálně celý písemně známý historický vývoj českých zemí. První česká kněžna sv. Ludmila zemřela v roce 921 a její přímý potomek ve 32. generaci - poslední český král Karel III. - v roce 1922. Rodokmenová řada tak zahrnuje 32 generací předků a potomků a provází poutníky 1001 rokem dějin českého státu.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás