Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Postoj české zemské šlechty v době nacistického ohrožení země byl vyjádřen v roce 1938 první šlechtickou deklarací nazvanou "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu". Dne 17.9.1938 jí 12 šlechtických zástupců předneslo prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Po jeho abdikaci potvrdili zástupci šlechty svůj postoj i novému prezidentu Emilu Háchovi (2. deklarace). “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace z 24.1.1939Via Ludmila

Sternberg, Jan Norbert *1644 † 1678

8. 6. 2019 | Redakce | Osobnosti, Via Ludmila

Jan Norbert hrabě Sternberg (*1644 † 1678) byl synem nejvyššího zemského sudí Království českého Františka Karla Matyáše. Byl dědicem Bechyně, kde také žil. Jeho jediný syn Jan Josef však spolu s manželkou a starší dcerou utonul v Innu a dědičkou majetku se stala roční dcera Marie Terezie Violanta  (*1699 † 1761). Ta se později provdala za Jana Leopolda z Paaru (*1693 † 1741) a Paarové tímto sňatkem získali nové zázemí v Čechách. Byl donátorem 3. kaple Svatováclavské poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi.

Trauttmansdorff, Jan Bedřich *1619 † 1696

6. 6. 2019 | Redakce | Osobnosti, Via Ludmila

Bedřich hrabě Trauttmansdorff (5.1.1619 Vídeň † 4.2.1696 Praha) byl česko-rakouský šlechtic ze šlechtického rodu Trauttmansdorffů. Narodil se jako druhorozený syn císařského diplomata hraběte Maxmiliána hraběte Trauttmansdorffa a jeho manželky Sophie Pálffyové. Řadu let patřil k nejvyšším hodnostářům Českého království, kde také díky dědictví a vlastním nákupům vybudoval rozsáhlé majetkové zázemí.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás