Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český šlechtický kříž (německy: Böhmisches Adelskreuz) bylo rakouské vyznamenání, udělené císařem Františkem I. dne 3. května 1814 příslušníkům šlechtické české gardy, kteří jej doprovodili do dobyté Paříže. Český šlechtický kříž sloužil za vzor Řádu Bílého lva zřízeného v Československu r. 1922.“ Zobrazit celý citát »

Český šlechtický křížTetzeli z Rosadoru – základní údaje

Znak: V modrém štítě zlatá růže se zelenými okvětními lístky. Na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikryvadly tři (modré, zlaté, modré) pštrosí pera.

 

Název rodu

TETZELI z ROSADORU

Původ rodu

českomoravský

Základní údaje

Dne 12.10.1878 byl ve Vídni majestátem císaře Františka Josefa I. povýšen do rakouského šlechtického stavu (pro Fridolina Tetzeliho).

Představitelé rodu

Fridolin Tetzeli  (*1827 † 1894) – 1878 povýšen císařským majestátem do císařského stavu

Vývoj rodu

Petr Mašek: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:

Důstojník Fridolin Tetzeli (*1827 † 1894) byl v roce 1878 povýšen do šlechtického stavu s predikátem
“z Rosadoru”. Měl šest dětí, z toho pět synů. nejstarší Eduard (*1866 † 1945), důstojník československé armády, žil v Plzni, jeho syn Eduard (*1893 † 1928) v Rokytnici u Přerova, potomstvo jeho bratra Ludvíka (*1901 † 1990) na Kubě a v USA.
Potomstvo dalších Fridolinových synů Karla (*1873 † 1953), Filipa (*1874) a Jana (*1876 † 1948) žilo mimo české země, nejmladší Hugo Julius (*1880 † 1958) byl soudním radoou v Plzni, jeho starší syn Hugo Bedřich (*1915) žil s potomstvem v Plzni; tuto linii reprezentuje dnes Jiří (*1944) a jeho syn Daniel (*1973). Mladší syn Huga Julia Bedřicha (*1916 † 1961) žil s potomstvem mimo české země.

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů:

Fridolin Traugot Tetzeli se narodil 1.1.1827 v Benátkách, byl plukovníkem pěšího pluku a zemřel † 5.6.1894 v Plzni. Dne 11.7.1865 se v Plzni oženil s Annou Františkou Wieserovou (*27.10.1842 † 5.8.1918), dcerou Philipa Wiesera a Barbory Eulalie Bubákové a měli spolu 6 dětí, 1 dceru a 5 synů.

Nejstarším synem Fridolina a Anny Františky byl  podplukovník československé armády Eduard šlechtic Tetzeli z Rosadoru (*14.6.1866 Plzeň † 18.9.1945 Plzeň). Jeho manželkou byla od  1.11.1892 (brali se v Plzni) Maria Chlubnová (*1.10.1871 † 19.3.1921 Plzeň), dcera Ludvíka  Chlubny a Terezie Houškové. Manželé měli jednu dceru a dva syny a tím starším byl JUDr. Eduard šlechtic Tetzeli von Rosador, otec Margarety Daisy .
Její matkou byla Margareta svobodná paní (baronka) von Eichhoff (*19.9.1904 Rokytnice u Přerova
† 26.8.1983 Vídeň), dcera Rudolfa Josefa barona von Eichhoff a Margarety hraběnky von Coreth zu Coredo und Starkenberg. Matka Daisy Margareta byla roku 1945 adoptována strýcem Johanem Andreasem baronem von Eichhoff.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás