Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Úvahy dr. Otty Habsburského o budoucnosti Evropy před 26 lety. „Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… “ Zobrazit celý citát »

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993Tetzeli z Rosadoru – základní údaje

Znak: V modrém štítě zlatá růže se zelenými okvětními lístky. Na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikryvadly tři (modré, zlaté, modré) pštrosí pera.

 

Název rodu

TETZELI z ROSADORU

Původ rodu

českomoravský

Základní údaje

Dne 12.10.1878 byl ve Vídni majestátem císaře Františka Josefa I. povýšen do rakouského šlechtického stavu (pro Fridolina Tetzeliho).

Představitelé rodu

Fridolin Tetzeli  (*1827 † 1894) – 1878 povýšen císařským majestátem do císařského stavu

Vývoj rodu

Petr Mašek: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:

Důstojník Fridolin Tetzeli (*1827 † 1894) byl v roce 1878 povýšen do šlechtického stavu s predikátem
“z Rosadoru”. Měl šest dětí, z toho pět synů. nejstarší Eduard (*1866 † 1945), důstojník československé armády, žil v Plzni, jeho syn Eduard (*1893 † 1928) v Rokytnici u Přerova, potomstvo jeho bratra Ludvíka (*1901 † 1990) na Kubě a v USA.
Potomstvo dalších Fridolinových synů Karla (*1873 † 1953), Filipa (*1874) a Jana (*1876 † 1948) žilo mimo české země, nejmladší Hugo Julius (*1880 † 1958) byl soudním radoou v Plzni, jeho starší syn Hugo Bedřich (*1915) žil s potomstvem v Plzni; tuto linii reprezentuje dnes Jiří (*1944) a jeho syn Daniel (*1973). Mladší syn Huga Julia Bedřicha (*1916 † 1961) žil s potomstvem mimo české země.

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů:

Fridolin Traugot Tetzeli se narodil 1.1.1827 v Benátkách, byl plukovníkem pěšího pluku a zemřel † 5.6.1894 v Plzni. Dne 11.7.1865 se v Plzni oženil s Annou Františkou Wieserovou (*27.10.1842 † 5.8.1918), dcerou Philipa Wiesera a Barbory Eulalie Bubákové a měli spolu 6 dětí, 1 dceru a 5 synů.

Nejstarším synem Fridolina a Anny Františky byl  podplukovník československé armády Eduard šlechtic Tetzeli z Rosadoru (*14.6.1866 Plzeň † 18.9.1945 Plzeň). Jeho manželkou byla od  1.11.1892 (brali se v Plzni) Maria Chlubnová (*1.10.1871 † 19.3.1921 Plzeň), dcera Ludvíka  Chlubny a Terezie Houškové. Manželé měli jednu dceru a dva syny a tím starším byl JUDr. Eduard šlechtic Tetzeli von Rosador, otec Margarety Daisy .
Její matkou byla Margareta svobodná paní (baronka) von Eichhoff (*19.9.1904 Rokytnice u Přerova
† 26.8.1983 Vídeň), dcera Rudolfa Josefa barona von Eichhoff a Margarety hraběnky von Coreth zu Coredo und Starkenberg. Matka Daisy Margareta byla roku 1945 adoptována strýcem Johanem Andreasem baronem von Eichhoff.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás