Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »Osobnosti

Kálnoky, Gustav *1892 † 1979

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Kálnoky, který v roce 1939 podepsal společně se svými švagry Karlem a Jiřím Belcredi Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Prohlášení podepsalo 85 zástupců 33 šlechtických rodů.

Kaplíř ze Sulevic, Albrecht † 1616

31. 3. 2019 | Redakce | Osobnosti

Albrecht Kaplíř ze Sulevic († 6.8.1616) český rytíř pocházenící z třebívlické větve starého vladyckého rodu Kaplířů ze Sulevic. Jeho otec, který ho přežil, byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic popravený roku 1621 za účast na stavovském odboji. Albrecht podnikl kavalírskou cestu do ciziny, v roce 1601 studoval na právnické fakultě univerzity v Perugii a v roce 1605 na univerzitě v Orléansu. Od roku 1606 byl v císařských službách, byl císařský rada a plukovník.

Kaplíř ze Sulevic, Kašpar *1535 † 1621

12. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Kašpar Kaplíř ze Sulevic  (*1535  † 21.6. 1621, Praha) byl český rytíř, člen direktoria českých stavů v době stavovského povstání (1618–1620). Jako generál dělostřelectva pod velením hraběte Thurna se účastnil v roce 1618 obléhání Vídně, za vlády Fridricha Falckého byl v letech 1618–1620 nejvyšším zemským písařem. V únoru 1621 jej dle císařského listu zatkli a uvěznili v Bílé věži Pražského hradu. Mimořádný tribunál jej odsoudil k popravě na Staroměstském náměstí spolu s dalšími „českými" pány.

Kaplíř ze Sulevic, Zdeněk Kašpar *1611 † 1686

31. 3. 2019 | Redakce | Osobnosti

Zdeněk Kašpar hrabě Kaplíř svobodný pán ze Sulevic (*1911 † 6.10.1686) byl český šlechtic, císařský vojenský velitel. Měl významný podíl při záchraně Vídně při jejím obléhání vojsky Osmanské říše, které skončilo bitvou na Kahlenbergu 12.9.1683 a porážkou muslimů. Za záchranu Vídně byl 21.9.1683 povýšen císařem Leopoldem I. do hodnosti polního maršála.

Katschner, Rodrigo Carlos *1959

14. 10. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

Rodrigo Carlos Katschner se narodil v Sao Paulu v Brazílii. Zde žili v exilu jeho rodiče, Milan Katschner a Karla za svobodna Loevensteinová, kteří odešli z Československa v roce 1948. V současnosti je Rodrigo Carlos Katschner majitelem statku a zámku v Dobřenicích, který jeho dědeček Karel Loevenstein, dlouholetý generální ředitel Škodových závodů, koupil roku 1928.

Kinská (roz. Amilakvari), Theres *1935 † 2019

20. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Thamar princezna Amilakvari (*29.7.1935 Paříž † 17.4.2019 Paříž) byla šlechtična francouzsko-gruzínského původu. Pocházela z gruzínského rodu Amilakvari. V Paříži se 29.11.1958 provdala za Radslava hraběte Kinského. Po restituci rodového majetku manžela s ním žila na zámku ve Žďáru nad Sázavou. V profesním životě se Thamar Kinská (roz. Amilakvari) věnovala jaderné energetice, působila i v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

Kinská (rozená z Merveldtu), Bernadetta *1922 † 2016

19. 2. 2016 | Redakce | Osobnosti

Bernadetta hraběnka z Merveldtu (*1922 † 2016) pocházela ze starého vestfálského šlechtického rodu známého již v polovině 13. století. V roce 1947 se provdala za M. Josefa hraběte Kinského (*1913 † 2011). Zemřela ve věku 93 let po krátké a těžké nemoci. Smuteční requiem se uskutečnilo v sobotu 27.2.2016 ve farním kostele v Kostelci nad Orlicí a pohřeb v nejbližším rodinném kruhu v neděli 28.2.2016 do rodinné hrobky v Budenicích.

Kinský, Alfons *1912 † 1998

12. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Kinský, který v roce 1939 podepsal společně s dalšími 5 členy rodu Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Prohlášení podepsalo 85 zástupců 33 šlechtických rodů.

Kinský, Bedřich *1834 † 1899

1. 6. 2021 | Mgr. Jana Janáčová | Osobnosti

Bedřich Karel hrabě Kinský byl v letech 1862-1899 majitelem kosteleckého panství rodu Kinských. Deset let byl také prvním starostou Okresního zastupitelstva v Kostelci nad Orlicí. Podporoval společenskou činnost ve městě.

Kinský, František Josef *1879 † 1975

12. 10. 2018 | Mgr. Jana Janáčová | Osobnosti

M. František Josef hrabě Kinský (*11.5.1879 Kostelec n. O. † 1.9.1975 Kostelec n. O.), hospodář, mluvčím delegace české šlechty před podpisem mnichovské dohody dostavila na Pražský hrad k Edvardu Benešovi, aby vyjádřila svůj postoj k celistvosti Československé republiky.

Kinský, František Oldřich I. *1634 † 1699

29. 8. 2021 | Redakce | Osobnosti

František Oldřich Kinský byl český šlechtic, politik a diplomat v habsburských službách. Absolvoval právnická studia na univerzitě v Lovani. V roce 1658 byl přítomen zvolení a korunovaci Leopolda I. na římského císaře ve Frankfurtu nad Mohanem. V letech 1664–1667 byl místokancléřem, následně v letech 1667–1683 byl prezidentem apelačního soudu. V roce 1683 se stal českým nejvyšším kancléřem.

Kinský, Josef *1913 † 2011

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Maria Josef hrabě Kinský (*19.11.1913 Kostelec nad Orlicí † 14.3.2011 Kostelec nad Orlicí) - člen význámného českého šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Společně s dalšími členy rodu podepsal  "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", které po zveřejnění 7. září 1939, podepsalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů. Rod Kinský měl 6 zástupců, kteří prohlášení podepsali.

Kinsky, Josef Ervin

21. 6. 2021 | Mgr. Jana Janáčová | Osobnosti

Josef Ervín hrabě Kinský Josef Ervin - c.k. komoří, rytmistr v záloze, 1879 poslanec říšské rady, Věnoval se zcela správě statků, Po otci dědil Kostelec nad Orlicí, kde nechal v empírovém stylu v letech 1829-1833 postavit Nový zámek podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha (*1781 † 1861).

Kinský, M. Bedřich *1911 † 1999

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Kinský. Bedřich byl jedním ze signatářům "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", které po zveřejnění 7. září 1939, podepsalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů. Prohlášení podepsalo celkem 6 zástupců rodiny Kinský.

Kinský, M. František Antonín *1915 † 1993

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Kinský, který v roce 1939 podepsal společně s dalšími 5 členy rodu Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Prohlášení podepsalo 85 zástupců 33 šlechtických rodů.

Kinský, Václav Norbert Oktavián *1642 † 1709

28. 3. 2019 | Mgr. Jana Janáčová | Osobnosti

Václav Norbert Oktavián pocházel z rodu Kinských, státník, rytíř řádu Zlatého rouna a jedním z nejbohatších šlechticů své doby.

Kinský, Vilém *1574 † 1634

15. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Vilém hrabě Kinský (*1574 † 25.2.1634 Cheb) pocházel ze českého šlechtického rodu Kinských. Byl prvním z vchynické linie, který změnil rodové jméno Vchynský (z Vchynic) na Kinský. Jeho rodiči byli Jan Dlask Vchynský, karlštejnský purkrabí a Anna Pouzarová z Michnic. Vilém Kinský se v roce 1618 podílel na českém stavovském povstání a byl stavovskými zástupci zvolen do třicetičlenného Direktoria.

Kinský, Zdenko Radslav *1896 † 1975

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Zdenko Radslav hrabě Kinský (*14.7.1896 Chlumec nad Cidlinou † 1.1.1975 Řím) byl člen rodu Kinský, čs. rytmistr dragounů, čestný rytíř Maltézského řádu, genealog. Vlastnil statek Chlumec nad Cidlinou. Zdenko Radslav byl hlavním iniciátor šlechtických deklarací v letech 1938 a 1939. Podepsal první i třetí deklaraci a účastnil se setkání u prezidenta Emila Háchy v lednu 1939.

Kolowrat-Krakowský, Egon *1889 † 1971

12. 6. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

V roce 1939 podepsal společně s dalšími zástupci šlechtických rodů Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu.

Kolowrat-Krakowský, Hanuš *1879 † 1955

12. 6. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Hanuš hrabě Kolowrat-Krakowský (*24.6.1879 Černíkovice † 14.4.1955 Rychnov nad Kněžnou) z rychnovské větve rodu. Byl signatářem 3. deklarace "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", kterou po jejím zveřejnění 7.9.1939, podepsalo 85 šlechticů z 33 rodů.

Kolowrat-Krakowský, Otomar *1891 † 1966

16. 6. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Otomar hrabě Kolowrat-Krakowský (*11.2.1891 Praha † 4.3.1966 Praha) signoval 3. deklaraci "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", kterou po jejím zveřejnění 7.9.1939, podepsalo 85 šlechticů z 33 rodů. Otomar zůstal svobodný, byl čestným rytířem Maltézského řádu.

Kolowrat-Krakowský, Zdeněk *1881 † 1941

16. 6. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Zdeněk hrabě Kolowrat-Krakowský (*9.7.1881 Černíkovice † 19.11.1941 Rychnov nad Kněžnou) podepsal 1. šlechtickou deklaraci a 17.9.1938 se účastnil audience, na které byla předána prezidentu Edvardu Benešovi. Byl také signatářem 3. deklarace "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", kterou po jejím zveřejnění 7.9.1939, podepsalo 85 šlechticů z 33 rodů.

Kolowrat-Libštejnský, František Antonín, *1778 † 1861

29. 10. 2016 | Redakce | Osobnosti

František Antonín hrabě Kolowrat-Libštejnský, *31.1.1778, Praha † 4.4.1836 Vídeň). Český a rakouský státník. Byl členem Císařské rady císaře Ferdinanda I., rytířem Řádu zlatého rouna a posledním mužským příslušníkem libštejnské větve Kolowratů. Patřil k zakladatelům Národního muzea a byl mecenášem české vědy.​

Korff-Schmising-Kerssenbrock, Arthur *1914 †1979

3. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

V roce 1939 podepsal společně s dalšími zástupci šlechtických rodů Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi. Prohlášení, které podepsal rovněž jeho otec Clémens, podepsal Arthur za sebe a za svého bratra Klementa.

Korff-Schmising-Kerssenbrock, Clémens *1883 † 1960

2. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

V roce 1939 podepsal společně s dalšími zástupci šlechtických rodů Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi. Prohlášení podepsali rovněž jeho synové Klement a Arthur a zeť Jaroslav Lobkowicz, manžel jeho dcery Gabriely, který prohlášení jménem hraběte podepsal.

Korff-Schmising-Kerssenbrock, Klement *1912 † 1989

2. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

V roce 1939 podepsal společně s dalšími zástupci šlechtických rodů Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi. Prohlášení  za Klementa podepsal jeho bratr Arthur.

Korff-Schmising-Kerssenbrocková, Terezie *1888 † 1973

31. 12. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti, Rodokmeny

Terezie hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková (*6.10.1888 Líšťany † 10.2.1973 Chur) byla vychovatelka dětí posledního rakouského a českého panovníka Karla I. (III.) a jeho choti Zity. Prožila s nimi celý život a v náručí císařovny a královny Zity také zemřela. S potomky Otty Habsburského (*1912 † 2011), nejstaršího z těchto dětí, měla Terezie i společné předky.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás