Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »Osobnosti

Chotek z Chotkova a Vojnína, Karel *1783 †1868

21. 1. 2023 | Redakce | Osobnosti

Karel hrabě Chotek, příslušník staročeského šlechtického rodu Chotků z Chotkova Byl rakouský úředník, guvernér tyrolský a poslední nejvyšší purkrabí Království českého. Ve funkci nejvyššího purkrabího se významně zasloužil o rozvoj Prahy.

Clam-Gallas, Eduard *1805 † 1891

5. 10. 2009 | Redakce | Osobnosti

František Schwarzenberg vypráví historku o svém roztržitém pradědečkovi generálovi Eduardu Clam-Gallasovi (1805-1891) v kapitole Roztržitý pradědeček knihy Vladimíra Škutiny Český šlechtic František Schwarzenberg, která vyšla v nakladatelství rozmluvy v roce 1990.

Clam-Gallas, František *1854 † 1930

13. 10. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Český šlechtic z rodu Clam-Gallas. Statky: Frýdland, Grabštejn, Liberec a Lemberk.

Clary-Aldringen, Vilemína *1776 † 1838

29. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Vilemína hraběnka Clary-Aldringen (*12.1.1776 † 27.12.1838) pocházela ze šlechtického rodu Clary-Aldringen. Od 3.10.1792 byl jejím manželem uherský šlechtic János-Péter hrabě Szapáry. Vilemína byla jedna z mála ženských spoluzakladatelek  Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (31.3.1810), která  vytvořila a více jak sto let financovala činnost Pražské konzervatoře.

Colloredo-Mansfeld, Josef, *1910 † 1990

24. 8. 2018 | Redakce | Osobnosti

Josef se narodil jako potomek prastarého rodu Colloredo-Mansfeldů. V roce 1933 získal titul doktora politických věd. V roce 1939 podepsal společně se svým otcem a bratry Jeronýmem a Weikhardem Prohlášení české a moravské šlechty, ve kterém se v době, kdy země už byla okupována nacisty, přihlásili k české vlasti a národu. Proto byla na opočenský zámek uvalena nucená správa a v roce 1942 byl Němci zkonfiskován. Po skončení okupace byl absurdně zkonfiskován znovu. Byl německý, tak ho na základě Benešových dekretů zabral československý stát.

Colloredo-Mansfeldová, Kristina *19.12.1940 Praha

31. 5. 2020 | Redakce | Osobnosti

Hraběnka Kristina je potomkem prastarého rodu Colloredo-Mansfeldů. Od roku 1991 usiluje o navrácení zámku Opočno a jeho mobiliáře, které jejímu rodu patřil od roku 1636. Zámek byl rodině zkonfiskován nejdříve nacisty a poté podle Benešových dekretů i československým státem. Zatímco lesy a nemovitosti byly Kristině v roce 1991 v rámci restitučních nároků vráceny, zámek jí úřady vrátily, ale poté opět vzaly. V roce 2023 byl rodu vrácen mobiliář zámku.

Czernin z Chudenic, Otakar *1872 † 1932

3. 10. 2009 | Redakce | Osobnosti

Otakar Theobald Otto Maria hrabě Czernin z Chudenic (*26.9.1872 Dymokury † 4.4.1932 Vídeň),rytíř řádu Zlatého rouna, diplomat, 1913-1916 vyslanec v Bukurešti, 1917-1918 ministr zahraničí.

Czernin, Diviš † 21.6.1621

11. 10. 2009 | Redakce | Osobnosti

Diviš Czernin z Chudenic byl hejtmanem Pražského hradu v době stavovského povstání, sloužil zimnímu králi Fridrichovi Falckému a po porážce povstání byl obviněn, že vpustil vzbouřené stavy do Pražského hradu a tak umožnil defenestraci královských místodržících. Byl 21.6.1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze spolu s dalšími vzbouřenci.

Czernin, František Josef *1878 † 1963

13. 9. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

František Josef pocházel z vinořské větve rodu Czerninů. V září roku 1939 byl signatářem Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 (3. deklarace). Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Czernin, Humprecht *1909 † 1949

1. 11. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Czernínů. Společně se svými bratry Rudolfem a Janem Děpoldem podepsal v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Czernin, Humprecht Jan *1628 † 1682

3. 10. 2009 | Redakce | Osobnosti

Humprecht Jan hrabě Czernin z Chudenic (*17.2.1628 Choustník † 13.3.1682 Kosmonosy) zastával četné úřady ve státní správě a v letech 1660-1663 byl císařským vyslancem v Benátkách. Zasloužil se o pronikání tehdy moderního barokního slohu do zaalpských zemí. Rozmnožil také rodinný majetek a zahájil stavbu monumentálního paláce na Hradčanech (dnešní ministerstvo zahraničních věcí).

Czernin, Jan Děpold *1915 † 1967

13. 9. 2018 | Redakce | Osobnosti

Společně se svými bratry Rudolfem a Humprechtem podepsal v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Czernin, Josef *1924 † 2015

8. 1. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Josef Czernin pocházel z vinořské větve rodu a po komunistickém převratu v roce 1948 rozhodl zůstat v Anglii. Pracoval tam v různých investičních a obchodních společnostech a od 50. let dvacátého století se angažoval v krajanské nadaci VELEHRAD. V roce 2015 mu byla ministerstvem zahraničí České republiky udělena cena Gratias Agit.

Czernin, Rudolf *1904 † 1984

13. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

V letech 1938 a 1939 podepsal všechny tři šlechtické deklarace. “Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu”. Tato deklarace byla předložena prezidentu republiky Edvardu Benešovi dne 17. září 1938 ve zvláštní audienci na Pražském hradě (1. deklarace). Účastnil se audience u prezidenta Emila Háchy 24.1.1939 (2. deklarace). Signatář Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 (3. deklarace). Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás