Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »Osobnosti

Tanner Jan, *1623 † 1694

15. 1. 2021 | Redakce | Osobnosti

významný člen jezuitského řádu a spisovatel generace Bohuslava Balbína.

Tetzeli von Rosador, Margarete (Daisy) *1927 † 2017

26. 2. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

Daisy Zdislava Waldsteinová (*8.4.1927 Londýn † 22.11.2017 Vídeň) byla rozená Margareta "Daisy" Tetzeli von Rosador. Zakladatelka České maltézské pomoci a občanského sdružení Akce sv. Lukáše. Organizovala velkou pomoc při rozsáhlé povodni na Moravě v roce 1998.

Theodorik *před 1328 † před 3.3.1381

14. 3. 2021 | Redakce | Osobnosti

Malíř deskových obrazů a nástěnných maleb v období vrcholné české gotiky, jeden z nejvýznamnějších dvorních malířů císaře Karla IV.

Thun-Hohenstein, Arnošt *1905 † 1985

18. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Thun-Hohenstein, který v roce 1939 podepsal společně s dalšími 84 zástupci 33 šlechtických rodů Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi v době ohrožení země nacismem.

Thun-Hohenstein, František Antonín II. Filip *1809 † 1870

27. 3. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

František Antonín II. Filip hrabě byl c. a komoří, ministerský rada, člen jednoty pro dostavbu chrámu sv.Víta, prezident Společnosti vlasteneckých přátel umění, rytíř řádu Železné koruny 2. třídy, komtur řádu Františka Josefa. Statky: pro morganatický sňatek vyloučen z nástupnictví majorátu Děčín, založil peněžní majorát.

Thun-Hohenstein, Friedrich *30.6.1942

20. 12. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Herec a režisér Friedrich hrabě Thun-Hohenstein se 30.6.1942 narodil jako čtvrtý syn signatáře 3. šlechtické deklarace Arnošta hraběte Thun-Hohensteina a jeho manželky Marie Terezie, rozené baronky Wiederspergerové z Wiederspergu, která pocházela z Jihlavska. Friedrichovým rodištěm je zámek Kvasice nedaleko Kroměříže, kde rodina trvale sídlila.

Thun-Hohenstein, Jan František Josef *1686 † 1720

26. 3. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Hrabě Jan František Josef pocházel z rozvětveného rodu Thun-Hohensteinu. Rozsáhlý majetek rodu byl v 17. století rozdělen na tři majorátni fideikomisy (Klášterec, Děčín, Choltice) pro tři rodové linie. Úmrtím několika bezdětných členů rodu ale došlo k situaci, že Jan František Josef na sklonku svého krátkého života soustředil všechen český majetek ve svém vlastnictví. Děčín a Klášterec zdědil v roce 1701 po otci, po bratranci Romediu Janovi pak v roce 1719 převzal i Choltice.

Thun-Hohenstein, Jan Josef *1711 † 1788

27. 3. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Hrabě Jan Josef František Antonín pocházel z původem tyrolského šlechtického rodu Thun-Hohenstein. C. k. tajný rada a komoří, který přes padesát let spravoval rozsáhlý majetek v severních a východních Čechách (Děčín, Klášterec n. Ohří., Benešov n. Ploučnicí, Choltice, Žehušice), vlastnil také dva paláce v Praze, proslul jako kulturní mecenáš. V roce 1785 rozdělil svůj majetek mezi syny, kteří založili čtyři nové rodové linie.

Thun-Hohenstein, Jan Zikmund *1594 † 1646

26. 3. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Jan Zikmund hrabě Thun-Hohenstein - člen původem tyrolského rodu Thun-Hohensteinů, který získal český inkolát v roce 1627. C. k. komoří, tajný rada, místodržící v Čechách. Po otci dědil Děčín, Klášterec a Choltice.

Thun-Hohenstein, Maximilian *1638 † 1701

26. 3. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Maxmilián Thun-Hohenstein držel v Čechách rozsáhlý pozemkový majetek (panství Děčín, konstituované roku 1671 ve fideikomis, od roku 1694 též fideikomisní panství Klášterec), Investoval do velkolepé stavební činnosti: zámek a podzámčí v Děčíně přestavěl a rozšířil na reprezentační areál, na malostranských městištích, která koupila jeho matka, zahájil v roce 1695 výstavbu velkého paláce, hlavní rezidence rodu v Praze (dnešní Sněmovna PČR).

Thun-Hohenstein, Michael Osvald *1631 † 1694

1. 9. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Český šlechtic, který v roce 1671 založil klášterecký fideikomis rodu Thun-Hohensteinů. Proslul jako jeden z nejaktivnějších šlechtických stavebníků druhé poloviny 17. stol. Roku 1689 např. zahájil stavbu pozdějšího Toskánského paláce na Hradčanech.

Thun-Hohenstein, Václav Josef *1737 † 1796

27. 3. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Hrabě Václav Josef  byl příslušníkem velmi rozvětveného šlechtického rodu Thun-Hohensteinů. Při dělení rozsáhlého majetku Thunů na čtyři díly v roce 1785 převzal panství Děčín, kde vzápětí inicioval přestavbu zámku. Stal se zakladatelem děčínské větve Thunů, která byla v roce 1911 povýšena do knížecího stavu. Od mládí sloužil v armádě a kariéru zakončil v hodnosti c. k. polního podmaršála jako zemský velitel v Čechách.  

Toskánská, Anna Marie Františka *1672 † 1741

9. 10. 2021 | Redakce | Osobnosti

Patřila k nejvýznamnějším šlechtičnám barokního období v Českém království.

Trauttmansdorff, Jan Bedřich *1619 † 1696

6. 6. 2019 | Redakce | Osobnosti

Bedřich hrabě Trauttmansdorff (5.1.1619 Vídeň † 4.2.1696 Praha) byl česko-rakouský šlechtic ze šlechtického rodu Trauttmansdorffů. Narodil se jako druhorozený syn císařského diplomata hraběte Maxmiliána hraběte Trauttmansdorffa a jeho manželky Sophie Pálffyové. Řadu let patřil k nejvyšším hodnostářům Českého království, kde také díky dědictví a vlastním nákupům vybudoval rozsáhlé majetkové zázemí.

Troskov, Vladimír *28.7.1934 † 30.11.2017

5. 12. 2017 | Redakce | Osobnosti

Ve věku 83 let zemřel 30.11.2017 Vladimír baron Troskov. Obřad posledního rozloučení se konal 13. prosince 2017 od 12 hodin v Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze. Následně byl Vladimír baron Troskov uložen do rodinného hrobu.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás