Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„...Věk planety Země se počítá marnotratně na miliony let, ale pro živého člověka je vývoj jeho století lakomě důležitý. Deset století.  Jen desetkrát deset let a už se znovu začíná Nové století a vyměřují se hranice nových zemí....“ Zobrazit celý citát »

Jen tisíc let a tolik změn a překvapeníDruhá šlechtická deklarace z 24.1.1939

6. 6. 2019 | Redakce | Citáty a dokumenty, Deklarace 1938 a 1939

Postoj části české šlechty v době nacistické okupace byl vyjádřen již v roce 1938 První šlechtickou deklarací nazvanou „Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu“, která byla 17. září 1938 přednesena prezidentovi republiky Edvardu Benešovi.

Po abdikaci Edvarda Beneše a zvolení nového prezidenta Emila Háchy,  se zástupci šlechty sešli s novým prezidentem, aby potvrdili to, co 17. září 1938 deklarovali prezidentu Benešovi. Audience proběhla 24. ledna 1939 a zúčastnilo se jí 12 šlechticů zastupujících 10 rodů.
Krátký projev přednesl František Kinský:

Právě před čtyřmi měsíci jsme jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, že dáváme všechny své síly do služeb vlasti.
      Přicházíme-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opět vyslovili svou vůli plniti všechny své povinnosti, činíme tak i osobně kvůli Vám. Víme dobře, za jakých okolností jste se uvolil ujmouti se řízení našeho státu a cítíme, že jestli něco vás může posilovati při této práci, tedy mimo víru v Božskou Prozřetelnost, je to důvěra všeho národa.
     Proto nepokládali jsme za nadbytečné přijíti dnes k Vám a ujistiti Vás těmito věcmi:
     Důvěřujeme Vám.
     Doufáme, že jednota národa ve všech jeho složkách bez rozdílu a bez rozporu Vám umožní vésti stát dobře a spravedlivě, pokud je to dnes lidským silám možno.
     Jsme hotovi, kdykoli by se toho potřeba ukázala, státu podle svých sil a schopností posloužiti.
To nám ukládá za povinnost účast našich předků na tisíciletých osudech tohoto státu.
Nemůžeme se zříci naděje, že naší vlasti jsou souzeny lepší dny, ale nechť stane se cokoli, přidržíme se věrnosti, kterou jsme zavázáni vlasti svých předků.“

Prezident Emil Hácha přijal delegaci 12 zástupců šlechticů zastupujících 10 rodů.

Audience se zúčastnili tito představitelé šlechtických rodů:

1. Karel Belcredi (*1893 † 1972)
2. Rudolf Czernín (*1904 †1984)
3. Jindřich Dobrzenský (*1892 † 1945)
4. Jan Nepomuk Pálffy (*1872 † 1953)
5. Charles Parish (*1899 † 1976)
6. František Kinský (*1879 † 1975)
7. Z. R. Kinský (*1896 † 1975)
8. Jan Lobkowicz (*1885 † 1952)
9. Karel Schwarzenberg (*1911 † 1986)
10. Jiří Douglas Sternberg (*1888 † 1965)
11. Leopold Sternberg (*1896 † 1975)
12. Hugo Strachwitz (*1900 † 1978)

 

 

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás