Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy a vzpomínky Děpolda Czernina z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "U nás ti první předci, Heřman a Humprecht, byli určitě ti význační, kteří se něčím zasloužili. Nakonec Heřman sjednal mír s Turky, že nás nenapadli. Humprecht byl stavitelem, měl velký majetek a vlastně všude něco postavil. Černínským palácem...“ Zobrazit celý citát »

Czernin TheobaldStrachwitz, Hugo *1900 † 1978

25. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

 

OTEC

Bedřich
hrabě

Strachwitz
*25.4.1867 Vídeň † 1.12.1927 Zdounky

 

 

MATKA

Karolina
hraběnka

z Thurn-Taxisu
*26.9.1875 Kvasice † 10.12.1940 Zdounky

 

 

Hugo
hrabě
Strachwitz

 

*26.2.1900 Zdounky † 21.2.1978 Vídeň

Hugo, člen rodu Strachwitz. Vystudoval vysokou školu zemědělskou v Praze a ve Vratislavi. V letech 1938 – 1939 byl hrabě Hugo Strachwitz členem zástupců české a moravské šlechty, která předala prezidentu Československa Eduardu Benešovi deklaraci plné loajality k československému státu. Tato
deklarace byla předložena dne 17. září 1938 na zvláštní audienci na Pražském hradě. Po okupaci v roce 1939 podobnou petici předali i prezidentu Háchovi, kde se všichni přihlásili k češství a k odpůrcům nacismu.Pokračování textu níže.

oo

9.7.1929 Dymokury

PARTNER

Anna Marie
hraběnka

Czerninová
*31.7.1905 Dymokury † 10.11.1993 Vídeň

OTEC PARTNERA
Děpold Josef
hrabě Czernin
*3.6.1871 Dymokury † 24.12.1931 Praha
MATKA PARTNERA
Marie Anna
hraběnka Kinská
*21.5.1885 Seebarn † 3.7.1952 Praha

POTOMCI

Bedřich
Marie

Karel

Josef Rudolf

František

 

*1930

*1931

*1933 † 1998

*1938 † 2008

*1939

 

 

Pokračování textu z tabulky.

V období druhé světové války byl pan hrabě Hugo Strachwitz zpravodajským důstojníkem odboje a členem odbojové skupiny vedené farářem Vojtěchem Králem.
Od roku 1958 do roku 1964 byl uvězněn ve Valdicích pro neplacení milionářské
daně, v době, kdy byl již zcela nemajetný, a také za soukromé překlady francouzského křesťanského myslitele. Vystřídal řadu zaměstnání a po návratu z vězení pracoval jako topič v kotelně.
Při uvolnění možnosti cestování do západních zemí si manželé Strachvicovi vyřídili úřední
povolení ke tříměsíčnímu pobytu v Rakousku a západním Německu. Shodou okolností, aniž by
předem něco tušili, československou hranici přešli 21. 8. 1968. Poněvadž však zjistili, že
Československou socialistickou republiku obsadila vojska spřátelených armád, zalekl se pan Hugo Strachvic dalších možných represálií a se svou manželkou zůstal natrvalo ve Vídni, kde v roce 1978 zemřel.


Související klíčová slova

Janečková, Dana

Janečková, Dana, 25. 9. 2018

e-mail: janeckovadana@seznam.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás