Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„_Císař Zikmund Lucemburský: „Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé! Všichni křesťané, i když můžeme mít na některé záležitosti svaté matky církve rozdílné názory, máme jednu společnou povinnost: tou je hájit Kristovu pravdu před machometány! “ Zobrazit celý citát »

Zikmund Lucemburský řekl před smrtíDobrzenský

Lobkowiczová-Dobrzenská, Leopoldina *1926 † 2021

27. 3. 2021 | Jan Drocár | Osobnosti

Leopoldina princezna z Lobkowicz provdaná hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz pochází z dolnobeřkovické větve jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodu Lobkowiczů. V roce 1948 odešli s manželem do kanadského exilu, po roce 1989 se vrátili do Chotěboře. Po manželově smrti opět žila v Kanadě a do Čech se každoročně vracela.

První šlechtická deklarace – 17.9.1938

6. 6. 2019 | Jan Drocár | Citáty a dokumenty

První šlechtická deklarace byla přednesena během audience u prezidenta Edvarda Beneše na Pražském hradě v sobotu 17.9.1938.  Účastnilo se jí 12 zástupců české zemské šlechty z jedenácti rodů. Hlavním iniciátorem deklarace byl Zdenko Radslav hrabě Kinský, jejím autorem orlický Karel VI. kníže Schwarzenberg a text prezidentovi za přítomné a jménem dalších představitelů starých rodů přečetl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí.

Druhá šlechtická deklarace – 24.1.1939

6. 6. 2019 | Redakce | Citáty a dokumenty

Druhou šlechtickou deklaraci si vynutila abdikace (5.10.1938) prezidenta Evarda Beneše, jeho odjezd (22.10.1938) do exilu a zvolení (30.11.1938) nového prezidenta Emila Háchy. Zástupci šlechty se s ním sešli při audienci 24. ledna 1939, aby mu potvrdili to, co již 17. září 1938 deklarovali E. Benešovi. Audience na Pražském hradě se zúčastnilo 12 signatářů z 10 rodů české zemské šlechty a projev opět přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí. 

Dobrzenský, František Jindřich *1915 † 1978

5. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a v polovině 30. let se ujal správy potštejnského velkostatku. Byl sběratelem zbraní a jeho sbírka je k vidění v jihlavském muzeu.V roce 1939 podepsal „Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939“, v němž se přihlásil k českému národu.

Dobrzenský, Jindřich * 1892 † 1945

19. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Jindřich hrabě Dobrzenský byl jedním ze signatářů tří šlechtických deklarací, kterými se v době bezprostředního ohrožení vlasti nacismem, v letech 1938 a 1939, zástupci rodů české zemské šlechty jednoznačně postavili za český národ, jeho jazyk a zemi.

Dobrzenský, Jan Nep. Maxmilián *1911 † 1996

19. 9. 2018 | Redakce | Osobnosti

Společně se svým otcem, strýcem a dalšími zástupci rodu podepsal v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Dobrzenský, Otakar *1871 † 1952

18. 9. 2018 | Redakce | Osobnosti

Společně se svým bratrem Janem a dalšími třemi zástupci rodu podepsal v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi. 

Dobrzenský, Jan Josef III. *1870 † 1947

18. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Jan Dobřenský, celým jménem Jan Josef Dobřenský, uváděn též jako Jan Josef III. Dobřenský z Dobřenic, přepisováno rovněž Dobrzenský z Dobrzenicz, byl český šlechtic z rodu Dobřenských z Dobřenic a politik, za Rakouska-Uherska na počátku 20. století poslanec Říšské rady.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz velmistrem

22. 11. 2010 | Redakce | Autor píše

Velmistr Řádu sv. Lazara byl zvolen Velkou generální kapitulou v sobotu 20. listopadu 2010 v 10.10 na zámku La Ferté Saint - Aubin. Stal se jím dosavadní velkopřevor Českého velkopřevorství J.E. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, který byl téhož odpoledne slavnostě instalován v katedrále Sv. Kříže v Orléans. Dalšími zástupci Českého velkopřevorství v mezinárodní řádové vládě jsou: chev. Ondřej Vanke, bailli, acting haed of the jurisdiction - člen Governing Council, cfr. Zdeněk Kučera - člen Constitutional Council, chev. Petr Řehoř - člen Grand Magistry se zodpovědností za komunikaci a internet.

Návrat z exilu

16. 11. 2009 | Dobrzenský, Jan | Šlechtic vypravuje

Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia vydává časopis Reunion, který vychází šestkrát ročně. V letošním 5. čísle v rubrice Slovo velkopřevora napsal článek  Návrat z Exilu velkopřevor Českého velkopřevorství (ČVP) a předseda mezinárodní řádové vlády Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás