Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938Dobrzenský

Lobkowiczová-Dobrzenská, Leopoldina *1926 † 2021

27. 3. 2021 | Jan Drocár | Osobnosti

Leopoldina princezna z Lobkowicz provdaná hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz pochází z dolnobeřkovické větve jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodu Lobkowiczů. V roce 1948 odešli s manželem do kanadského exilu, po roce 1989 se vrátili do Chotěboře. Po manželově smrti opět žila v Kanadě a do Čech se každoročně vracela.

Dobrzenský, František Jindřich *1915 † 1978

5. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a v polovině 30. let se ujal správy potštejnského velkostatku. Byl sběratelem zbraní a jeho sbírka je k vidění v jihlavském muzeu.V roce 1939 podepsal „Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939“, v němž se přihlásil k českému národu.

Dobrzenský, Jindřich * 1892 † 1945

19. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Jindřich hrabě Dobrzenský byl jedním ze signatářů tří šlechtických deklarací, kterými se v době bezprostředního ohrožení vlasti nacismem, v letech 1938 a 1939, zástupci rodů české zemské šlechty jednoznačně postavili za český národ, jeho jazyk a zemi.

Dobrzenský, Jan Nep. Maxmilián *1911 † 1996

19. 9. 2018 | Redakce | Osobnosti

Společně se svým otcem, strýcem a dalšími zástupci rodu podepsal v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Dobrzenský, Otakar *1871 † 1952

18. 9. 2018 | Redakce | Osobnosti

Společně se svým bratrem Janem a dalšími třemi zástupci rodu podepsal v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásil k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi. 

Dobrzenský, Jan Josef III. *1870 † 1947

18. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Jan Dobřenský, celým jménem Jan Josef Dobřenský, uváděn též jako Jan Josef III. Dobřenský z Dobřenic, přepisováno rovněž Dobrzenský z Dobrzenicz, byl český šlechtic z rodu Dobřenských z Dobřenic a politik, za Rakouska-Uherska na počátku 20. století poslanec Říšské rady.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz velmistrem

22. 11. 2010 | Redakce | Autor píše

Velmistr Řádu sv. Lazara byl zvolen Velkou generální kapitulou v sobotu 20. listopadu 2010 v 10.10 na zámku La Ferté Saint - Aubin. Stal se jím dosavadní velkopřevor Českého velkopřevorství J.E. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, který byl téhož odpoledne slavnostě instalován v katedrále Sv. Kříže v Orléans. Dalšími zástupci Českého velkopřevorství v mezinárodní řádové vládě jsou: chev. Ondřej Vanke, bailli, acting haed of the jurisdiction - člen Governing Council, cfr. Zdeněk Kučera - člen Constitutional Council, chev. Petr Řehoř - člen Grand Magistry se zodpovědností za komunikaci a internet.

Návrat z exilu

16. 11. 2009 | Jan Dobrzenský | Šlechtic vypravuje

Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia vydává časopis Reunion, který vychází šestkrát ročně. V letošním 5. čísle v rubrice Slovo velkopřevora napsal článek  Návrat z Exilu velkopřevor Českého velkopřevorství (ČVP) a předseda mezinárodní řádové vlády Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás