Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíBelcredi

Výstava Šlechta z Čech a Moravy po roce 1945 v Düsseldorfu

3. 2. 2023 | Redakce |

Výstava Šlechta z Čech a Moravy po roce 1945, kterou vytvořilo a pořádá mnichovské Sdružení Adalberta Stiftera /Adalbert Stifter Verein, je aktuálně od 2. února do 14. dubna 2023 otevřena v Düsseldorfu.

Belcrediová, Marie Terezie *1922 † 1978

9. 1. 2022 | Jan Drocár | Osobnosti

Marie Teresie hraběnka Belcrediová byla dcerou Karla Jiřího hraběte Belcrediho a Terezie hraběnky Kálnoky z Köröspataku. Provdala se 29.6.1949 v Paříži za Jana Nep. prince Lobkowicze s nímž měla syna a dvě dcery.

Belcredi, Ludvík Egbert *1856 † 1914

9. 1. 2022 | Jan Drocár | Osobnosti

JUDr. Ludvík Egbert hrabě Belcredi - 1884 c. a k. komoří, 1910 tajný rada, poslanec říšské rady a moravského sněmu, 1908 komtur s hvězdou řádu Františka Josefa; statky: Jimramov, Líšeň

Lobkowicz, Wenzel Eusebius *14.3.1953

17. 12. 2021 | Jan Drocár | Osobnosti

Wenzeslas de Lobkowicz - od 2018 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maltézského řádu v České republice. Syn Jana Nepomuka prince Lobkowicze z křimické větve a Marie Terezie hraběnky Belcrediové. Otec čtyř synů.

Šlechta brání českou státnost – články v „Revue 50 plus“

11. 3. 2020 | Redakce | Deklarace 1938 a 1939

Pod názvem Šlechta brání českou státnost začal od května 2019 vycházet v měsíčníku Revue 50 plus seriál, který ve více jak třiceti dílech připomene akce české zemské šlechty z let 1938 a 1939. Shrnuje dostupná fakta o základních deklaracích, které členové rodů české zemské šlechty tehdy signovali. Abecedně se věnuje jednotlivým rodům a v jejich rámci samotným signatářům, kteří svým činem projevili mnoho osobní statečnosti.

Jimramov

7. 11. 2018 | Redakce | Místa

Za zakladatele zámku je považován Pavel Katharin z Katharu (zemský purkrabí markrabství moravského), který koupil jimramovské panství v roce 1588. Byl první, kdo si zvolil Jimramov za své sídlo, ale protože tu nebyla vhodná budova, dal postavit v roce 1593 nejstarší část dnešního zámku v renesančním stylu. Nade dveřmi je pamětní deska se třemi erby. Erby jsou zakladatele zámku a jeho dvou manželek.

Líšeň

27. 6. 2018 | Janečková, Dana | Místa

Zámek Líšeň se nachází v centru městské části Brno-Líšeň v okrese Brno-město. Trojkřídlý jednopatrový barokní zámek vznikl po roce 1714 přestavbou starší renesanční tvrze z počátku 17. století. Na počátku 19. století prošel dalšími stavebními úpravami a dnes je chráněn jako kulturní památka. V roce 1714 získal líšeňské panství Jan Kryštof z Freyenfelsu a od roku 1819 patří rodu Belcrediů.

Belcredi, Egbert *1816 † 1894

24. 5. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Egbert hrabě Belcredi (*2.9.1816 Jimramov † 11.10. 1894 Líšeň) pochází z moravského šlechtického rodu Belcredi. Je považován za nejvýznamnějšího moravského politika 19. století a velmi všestrannou osobností po stránce politické, hospodářské i kulturní. Stal se příznivcem českého státního práva. Byl vůdcem moravských státoprávních konzervativních politiků.

Šlechtické deklarace v Brně-Líšni

4. 5. 2018 | Janečková, Dana | Deklarace 1938 a 1939

V Dělnickém domě v Brně-Líšni probíhá ve dnech 22. května až 15. června 2018 výstava Šlechta v boji za českou státnost – Historie šlechtických deklarací 1938 a 1939.Výstava přibližuje iniciativy české šlechty v letech 1938 a 1939, kdy bylo Československo bezprostředně ohroženo nacismem. Představitelé šlechty tehdy podepsali tři deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému národu. Vystaveny jsou rodokmeny jednotlivých signatářů deklarací a jejich rodin

Belcredi, Jindřich *1902 † 1973

6. 4. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Jindřich Belcredi (*1.1.1902 Líšeň † 31.5.1973 Vídeň) byl signatářem "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", které po zveřejnění 7. září 1939, podepsalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů.Richard se narodil jako syn tajného rady, poslance říšské rady a moravského zemského sněmu, Ludvíka Egberta hraběte Belcrediho (*4.2.1856 Znojmo † 6.9.1914 Líšeň) a jeho manželky (sňatek 15. červenec 1885 Ullstadt) Marie baronky von und zu Franckenstein (*25.12.1859 Mnichov † 9.8.1938 Gmunden).

Belcredi, Antonín *1744 † 1812

3. 4. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Antonín (Antonio) Belcredi (*15.2.1744 Pavia † 14.1.1812 Brno)  byl mladším synem Pia de Belcredi (*1711 † 1776) a původně žil se starším bratrem Gasparem na zámku Montalto – Pavese jižně od Pávie, jako vnuci lombardského markýze. Starší Gasparo zdědil podle pravidla prvorozenectví rodový majetek, zatímco Antonia jako druhorozeného rodový majetek míjel a on se proto rozhodl hledat svou příležitost v Čechách, respektive na Moravě.

Belcredi, Richard *1891 † 1956

2. 4. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Richard hrabě Belcredi  (*11.8.1891 Líšeň † 20.8.1956 Bad Tölz) byl  signatářem "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", které po zveřejnění 7. září 1939, podepsalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů.Richard se narodil jako syn tajného rady, poslance říšské rady a moravského zemského sněmu, Ludvíka Egberta hraběte Belcrediho (*4.2.1856 Znojmo † 6.9.1914 Líšeň) a jeho manželky  (sňatek 15. červenec 1885 Ullstadt) Marie baronky von und zu Franckenstein (*25.12.1859 Mnichov † 9.8.1938 Gmunden).

Belcredi, Karel Jiří *1893 † 1972

2. 4. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Karel Jiří hrabě Belcredi (*24.9.1893 Líšeň † 18.9.1972 Vídeň) byl jedním ze signatářů tří šlechtických deklarací, kterými se v době bezprostředního ohrožení vlasti nacismem, v letech 1938 a 1939, zástupci rodů české zemské šlechty jednoznačně postavili za český národ, jeho jazyk a zemi. První deklaraci předalo 12 šlechticů prezidentu Edvardu Benešovi 17.9.1938, druhou 24.1.1939 prezidentu Emilu Háchovi a v září 1939 signovalo třetí deklaraci už 85 šlechticů z 33 rodů.

Belcredi, Richard Mořic *1926 † 2015

12. 1. 2016 | Redakce | Osobnosti

JUDr. Richard Belcredi se narodil v roce 1926 v Brně-Líšni. Pochází z významného šlechtického rodu, který v roce 2010 oslavil své tisící narozeniny. Po komunistickém puči všichni členové jeho rodiny emigrovali a všechen majetek jim byl zkonfiskován. Zůstal jen bratr Ludvík, který byl poslán do tábora nucených prací a do konce života byl pro svůj původ a rodový majetek ponižován komunistickým režimem. Richard Belcredi se stal v Mnichově redaktorem Rádia Svobodná Evropa, pracoval v něm třicet let.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás