Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Stručně základní genealogické pojmy“ Zobrazit celý citát »

Genealogické pojmySchwarzenberg, Karel VI. *1911 † 1986, 7. orlický kníže

30. 1. 2018 | Redakce | Osobnosti

rodiče Karla VI.:

Karel V. kníže Schwarzenberg *26.2.1886 Praha † 6.9.1914 Vukovar
 Eleonora hraběnka Clam-Gallas *4.11.1887 Frýdlant † 31.5.1967 Vídeň

Karel VI. kníže Schwarzenberg
*5.7.1911 Čimelice † 9.4.1986 Vídeň
oo 30.6.1934 Praha, chrám sv. Mikuláše na Malé Straně,
svatební hostina ve Fürstenberském paláci ve Valdštejnské ulici 
(dnes Polské velvyslanectví)
Antoineta princezna z Fürstenbergu
*12.1.1905 Brusel † 24.12.1988 Vídeň
Dáma řádu Hvězdového kříže, dáma Maltézského řádu

rodiče Antoinety:
Karel Emil princ z Fürstenberga *16.2.1867 Praha † 21.2.1945 Strobl am Wolfgangsee
Marie hraběnka Festetics de Tolna *24.5.1881 Baden-Baden † 2.3.1953 Strobl u Salzburgu

děti Karla VI. a Antoinety:
Marie Eleonora *11.4.1936 Praha
Karel VII. *10.12.1937 Praha
Bedřich *24.8.1940 Praha
Anna Karolina *31.7.1946 Praha

sourozenci Karla VI.
František princ Schwarzenberg *24.3.1913 Praha † 9.3.1992 Unzmarkt, Rakousko  


*********

Karel VI. Schwarzenberg
7. kníže orlické větve; čs. podporučík v záloze, PhDr., heraldik a genealog, 1960 rytíř řádu Zlatého rouna, obedienční bailli a velkokříž Maltézského řádu, 1941-1981 regent Českého velkopřerovství Maltézského řádu, 1937-1986 velkopřevor  Českého velkopřevorství řádu sv. Lazara, komtur bavorského řádu sv. Jiří. V roce 1933 se ujal rodového majetku. Spisovatelské a publicistické činnosti se věnoval již před válkou, ale až v exilu rozvinul svoji práci naplno. Psal především česky, ale také německy a anglicky. Část jeho práce však dodnes zůstává v rukopisech.
– Signatář  Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu. Tato deklarace byla předložena prezidentu republiky Edvardu Benešovi dne 17. září 1938  ve zvláštní audienci na Pražském hradě. Karel VI. Schwarzenberg byl autorem této 1. šlechtické deklarace.
– Účastník audience u nového prezidenta Emila Háchy, kterému zástupci české zemské šlechty 24.1.1939 přišli potvrdit to, co již předtím deklarovali 17.9.1938 Edvardu Benešovi. Toto ústní potvrzení předchozího postoje nebylo vydáno písemně, je ale považováno za 2. šlechtickou deklaraci.
– Signatář 3. šlechtické deklarace, která se nazývala Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939 a byla poprvé veřejně prezentována 7.9.1939. Signatáři poté deklaraci podepisovali postupně a samostatně, protože za protektorátu byl  zákaz sdružování občanů ve větším počtu. Po podepsání dokumentu 85 šlechtici z 33 rodů bylo prohlášení, které bylo napsáno formou dopisu, doručeno prezidentovi Emilu Háchovi. 


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás