Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy Františka hraběte Kinského z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "Potomkem Přemyslovců? Musím říci, že opravdu nemám pocit, že bych byl, nebo že bych se cítil. Cítím se Čechem a pokud byli Přemyslovci českými králi, tak s největší pravděpodobností se cítím býti jedním z nich. Nikoliv Přemyslovců, ale Čechů."“ Zobrazit celý citát »

Kinský František, 1947Schwarzenberg, Karel VI. *1911 † 1986

30. 1. 2018 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Karel V.

kníže 

Schwarzenberg

*26.2.1886 Praha  † 6.9.1914 Vukovar

MATKA

Eleonora

hraběnka 

Clam-Gallas

*4.11.1887 Frýdlant v Čechách † 31.5.1967 Vídeň

Karel VI.
kníže
Schwarzenberg

 

*5.7.1911 Čimelice † 9.4.1986 Vídeň

 

7. kníže orlické větve rodu Schwarzenbergů (1914); čs. podporučík v záloze, PhDr., heraldik a genealog, 1960 rytíř řádu Zlatého rouna, obedienční bailli a velkokříž Maltézského řádu, 1941-1981 regent Českého velkopřevorství Maltézského řádu, 1937-1986 velkopřevor  Českého velkopřevorství řádu sv. Lazara, komtur bavorského řádu sv. Jiří. V roce 1933 se ujal rodového majetku. Spisovatelské a publicistické činnosti se věnoval již před válkou, ale až v exilu rozvinul svoji práci naplno. Psal převážně česky, ale také německy a anglicky. Část jeho práce však stále zůstává v rukopisech.
Autor a signatář
Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu.

Tato deklarace byla předložena prezidentu republiky Edvardu Benešovi dne 17. září 1938  ve zvláštní audienci na Pražském hradě.

Pokračování textu níže.

oo 30.6.1934 Praha

chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

PARTNER

Antoineta

princezna

z Fürstenbergu

Dáma řádu Hvězdového kříže, dáma Maltézského řádu

*12.1.1905 Brusel † 24.12.1988 Vídeň

OTEC PARTNERA
Karel Emil
princ
Fürstenberg
*16.2.1867 Praha † 21.2.1945 Strobl
MATKA PARTNERA
Marie Matilda
hraběnka
Festetics de Tolna
*24.5.1881 Baden-Baden † 2.3.1953 Strobl

POTOMCI

Marie Eleonora

Karel VII.

Bedřich

Anna M. Karolina

*11.04.1936 Praha

*10.12.1937 Praha

*24.08.1940 Praha † 13.04.2014

*31.07.1946 Praha

Pokračování textu z tabulky.

Účastnil se také audience u nového prezidenta Emila Háchy, kterému zástupci české zemské šlechty 24.1.1939 přišli potvrdit to, co již předtím deklarovali 17.9.1938 Edvardu Benešovi. Toto ústní potvrzení předchozího postoje nebylo vydáno písemně, je ale považováno za 2. šlechtickou deklaraci.
Signatář 3. šlechtické deklarace, která se nazývala Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939 a byla poprvé veřejně prezentována 7.9.1939. Signatáři poté deklaraci podepisovali postupně a samostatně, protože za protektorátu byl  zákaz sdružování občanů ve větším počtu. Po podepsání dokumentu 85 šlechtici z 33 rodů bylo prohlášení, které bylo napsáno formou dopisu, doručeno prezidentovi Emilu Háchovi.

Karel VI. Schwarzenberg (*1911 † 1986) se svým otcem Karlem V. (*1886 † 1914).

 

Praha 30.6.1934 – Antoineta princezna z Fürstenbergu a Karel VI. kníže Schwarzenberg – svatba
Karel VI. a Eleonora s dětmi: zleva Karel VII. (*1937),  Anna M. Karolina (*1946),
Bedřich (*1940 † 2014) a Marie Eleonora (*1936).
Karel VI. a Karel VII.

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás