Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Schwarzenberg, Karel VI. *1911 † 1986

30. 1. 2018 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Karel V. kníže Schwarzenberg

*26.2.1886 Praha  † 6.9.1914 Vukovar

MATKA

Eleonora hraběnka Clam-Gallas

*4.11.1887 Frýdlant v Čechách † 31.5.1967 Vídeň

Karel VI. kníže Schwarzenberg

*5.7.1911 Čimelice † 9.4.1986 Vídeň

Historik, heraldik, spisovatel, kníže z orlické větve rodu. Maturoval roku 1929 na pražském Akademickém gymnáziu. Studoval lesnictví na pražské technice a potom historii a heraldiku u prof. Josefa Pekaře. V roce 1933 se ujal rodového majetku. Po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 odešel Karel VI. s rodinou z republiky do rakouského exilu.

7. kníže orlické větve rodu Schwarzenbergů (1914); čs. podporučík v záloze, PhDr., heraldik a genealog, 1960 rytíř řádu Zlatého rouna, obedienční bailli a velkokříž Maltézského řádu, 1941-1981 regent Českého velkopřevorství Maltézského řádu, 1937-1986 velkopřevor  Českého velkopřevorství řádu sv. Lazara, komtur bavorského řádu sv. Jiří. V roce 1933 se ujal rodového majetku. Spisovatelské a publicistické činnosti se věnoval již před válkou, ale až v exilu rozvinul svoji práci naplno. Psal převážně česky, ale také německy a anglicky. Část jeho práce však stále zůstává v rukopisech.
Autor a signatář
Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu.

Tato deklarace byla předložena prezidentu republiky Edvardu Benešovi dne 17. září 1938  ve zvláštní audienci na Pražském hradě.

Pokračování textu níže.

oo 30.6.1934 Praha, chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

MANŽELKA

Antoineta princezna z Fürstenbergu

Dáma řádu Hvězdového kříže, dáma Maltézského řádu

*12.1.1905 Brusel † 24.12.1988 Vídeň

OTEC MANŽELKY
Karel Emil princ Fürstenberg
*16.2.1867 Praha † 21.2.1945 Strobl
MATKA MANŽELKY
Marie Matilda hraběnka Festetics de Tolna
*24.5.1881 Baden-Baden † 2.3.1953 Strobl

POTOMCI

Marie Eleonora princezna ze Schwarzenbergu

Karel VII. kníže Schwarzenberg

Bedřich princ Schwarzenberg

Anna M. Karolina princezna ze Schwarzenbergu

*11.04.1936 Praha

*10.12.1937 Praha

*24.08.1940 Praha † 13.04.2014

*31.07.1946 Praha

Pokračování textu z tabulky.

Účastnil se také audience u nového prezidenta Emila Háchy, kterému zástupci české zemské šlechty 24.1.1939 přišli potvrdit to, co již předtím deklarovali 17.9.1938 Edvardu Benešovi. Toto ústní

potvrzení předchozího postoje nebylo vydáno písemně, je ale považováno za 2. šlechtickou deklaraci.
Signatář 3. šlechtické deklarace, která se nazývala Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939 a byla poprvé veřejně prezentována 7.9.1939. Signatáři poté deklaraci podepisovali postupně a samostatně, protože za protektorátu byl  zákaz sdružování občanů ve větším počtu. Po podepsání dokumentu 85 šlechtici z 33 rodů bylo prohlášení, které bylo napsáno formou dopisu, doručeno prezidentovi Emilu Háchovi.

Karel VI. Schwarzenberg (*1911 † 1986) se svým otcem Karlem V. (*1886 † 1914).

 

Praha 30.6.1934 – Antoineta princezna z Fürstenbergu a Karel VI. kníže Schwarzenberg – svatba
Karel VI. a Eleonora s dětmi: zleva Karel VII. (*1937),  Anna M. Karolina (*1946),
Bedřich (*1940 † 2014) a Marie Eleonora (*1936).
Karel VI. a Karel VII.

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás