Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český šlechtický kříž (německy: Böhmisches Adelskreuz) bylo rakouské vyznamenání, udělené císařem Františkem I. dne 3. května 1814 příslušníkům šlechtické české gardy, kteří jej doprovodili do dobyté Paříže. Český šlechtický kříž sloužil za vzor Řádu Bílého lva zřízeného v Československu r. 1922.“ Zobrazit celý citát »

Český šlechtický křížCzernin, Josef *1924 † 2015

8. 1. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
František Josef hrabě Czernin z Chudenic
*24.5.1878 Praha † 17.10.1963 Londýn
MATKA
Vilemina Clanner von Engelshofen
*10.9.1894  Hostačov † 5.8.1974 Londýn

Josef  hrabě Czernin

*9.8.1924 Praha † 13.4.2015 místo

Plným jménem v angličtině: Joseph Vinzenz Adalbert Maria Wilhelm Romanus hrabě Czernin. Pochází z vinořské větve rodu Czerninů. Bailli a velkokříž Malt.ř., ryt. Konstantinova řádu sv. Jiří.

Měl 6 dětí a 17 vnoučat.

oo 20.11.1957 Londýn

MANŽELKA

Hazel Scott-Ellis, 10th Baroness Howard de Walden
*12.8.1935 Londýn

(10. nositelka titulu 2004)

OTEC MANŽELKY
John Osmael Scott-Ellis
9. Baron Howard de Walden, Lord Seaford

*27.11.1912 Londýn † 9.7.1999 místo
MATKA MANŽELKY
Irena Marie Rosaria hraběnka Harrachová
*2.10.1910 Tiefhartmannsdorf † 17.1.1975 Londýn

POTOMCI

Charlotte Mary hraběnka Czerninová

Henrietta Mary hraběnka Czerninová

 Alexandra Mary hraběnka Czerninová

 Philippa Mary hraběnka Czerninová
Peter John Joseph hrabě Czernin

Isabelle Mary hraběnka Czerninová

*28.11.1958 Londýn
*10.01.1960 Londýn

*06.11.1961 Londýn

*03.07.1963 Londýn

*01.01.1966 Londýn

*27.12.1967 Londýn

♣♣♣

Josef hrabě Czernin studoval smíchovské gymnázium, které ukončil maturitou. V letech 1944–1945 byl „totálně nasazen“ v Německu v továrnách na výrobu letadel u Mnichova, Berlina a v Alsasku. Po skončení války byl přijat k řádnému studiu na právnické fakultě Karlovy University v Praze a v roce 1947 odjel do Londýna studovat jazyk na šest měsíců; po komunistickém převratu v roce 1948 se rozhodl v Anglii zůstat. Pracoval v různých investičních a obchodních společnostech. Od 50. let dvacátého století se angažoval v krajanské nadaci VELEHRAD. V roce 2015 mu byla ministerstvem zahraničí České republiky udělena cena Gratias Agit.

Josef Czenin měl s chotí Hazel šest dětí a sedmnáct vnoučat. Během dlouhého profesního života (během kterého objel dvakrát pracovně zeměkouli a navštívil Japonsko, Australii, Afriku i Ameriku) byl ředitelem několika investičních a obchodních společností.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 pan Czernin s chotí často navštěvoval Československo i Českou republiku. Jeho někdejší Alma Mater – Karlova Universita – jej poctila udělením doktorátu práv.

Joseph Czernin byl v české a slovenské londýnské komunitě znám zejména pro svoji nezištnou práci pro krajany ve Velké Británii, práci jejíž historie sahá zpět do padesátých let minulého století. Když otec Lang (dosáhl ustanovení krajanské nadace VELEHRAD formou registrované Charity v Anglii, byl pan Czernín jedním z jeho poradců a spolupracovníků a stal se také jedním z “trustees” ve správní radě této organizace.

Od počátku spolupracoval s otcem Janem Langem, který se v té  době stal duší české komunity v Londýně a ve Velké Britanii. Pan Czernin pomáhal otci Langovi (*1919 † 2007), který v roce 1958 Velehrad London, registrovanou charitu založil, v jeho snahách politických, stejně jako v práci pro společenský a náboženský život pro Čechy a Slováky ve Velké Britanii. Otci Langovi, Josef Czerninovi a množství dalších známých i dnes již neznámých dobrovolníků se podařilo vytvořit v Londýně funkční společenství krajanů, které po šedesát let v hostitelské zemi zásadním způsobem přispělo k zachování vlastního jazyka, kultury a společenského života.

I při velké intenzitě rodinného i profesního života nacházel Josef Czernin energii a čas pro krajanskou komunitu. Zejména v letech nedávných, v nichž už nešlo spoléhat na nekonečné nasazení Otce Langa, byla zkušenost a podíl pana Josefa Czernina na kolektivním rozhodování nedocenitelnými faktory při transformaci a řízení naší charity v nových podmínkách.

U příležitosti jeho devadesátin a po více než padesáti letech oddané a nezištné služby naší velehradské krajanské komunitě požádal pan hrabě správní radu o uvolnění z funkce trustee a odchod do “důchodu”. Jeho odchod byl pro Charitu ztrátou, která byla zčásti zmírněna tím, že na sebe vzal funkci Patrona Charity “Velehrad London” a přislíbil, že i nadále zůstane rádcem správní rady.

CENA GRATIAS AGIT 2015 – OCENĚNÍ MINISTRA ZAHRANIČÍ

V roce 216 udělil Josefu Czerninovi ministr zahraničí Lubomír Zaorálek cenu Gratia  Agit, která se uděluje osobám, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

 

♣♣♣

POHŘEB ve středu 22.4.2015

Obřad byl ve velikém pseudo-gotickém kostele St James’s ve středu Londýna, kde se před 57 lety pan hrabě ženil.  Celý velký kostel byl zaplněn. Nejen tím, že přímá rodina pana hrabě je velmi početná (šest dětí, jejich manželé a manželky a sedmnáct vnoučat), ale i žena Josefa Czernina lady Hazel (která pochází ze staré anglické šlechtické rodiny Howard de Walden) má tři sestry a ty mají hodně dětí atd atd. Ale v kostele bylo spoustu starých přátel i vzdálenějších příbuzných z celého světa. Vždyť rod Czerninů sahá až do dvanáctého století a jsou zpřízněni s většinou evropských šlechtických rodin.

V krásně vyzdobeném a osvícením kostele stála před oltářem rakev a vedle ní česká vlajka, kterou zapůjčila česká ambasáda a krásný věnec s trikolorou od pana velvyslance Michaela Žantovského, který se pohřbu zúčastnil za doprovodu dvou kolegů. Doprovázeli ho také spolupracovníci J. hr. Czernina ze Správní rady londýnského Velehradu.

Český původ hraběte byl také zdůrazněn výběrem hudby (varhaní variace na Smetanovu Mou Vlast a Dvořákovu Novosvětskou).  Ke konci, po české modlitbě pronesené otcem Tomášem Roulem (který pravidelně jezdí do Londýna sloužit české mše), sbor a přítomní Češi zazpívali českou národní hymnu.

Otec Tomáš Roule také přečetl dopisy, které rodině J. Czernina poslal pan kardinál Dominik Duka a pana biskup Václav Malý (pan kardinál navštívil nedávno londýnský Velehrad a s panem Czerninem se setkal. Pan biskup Malý, který je pověřen pastorací českých katolíků v cizině, navštívil Londýn v roce 2014 v listopadu a také se setkal s panem Czerninem a jeho ženou).


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás