Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceDruhá šlechtická deklarace – 24.1.1939

6. 6. 2019 | Redakce | Citáty a dokumenty

 

Druhou šlechtickou deklaraci si vynutila pokračující neutěšená politická situace v zemi. V Minichově byla 30.9.1938 podepsána dohoda o odstoupení pohraničního území českých zemí, které bylo následně hitlerovskými vojáky obsazeno. Následovala 5.10.1938 abdikace prezidenta Beneše a jeho odjezd do exilu 22.10.1938. Ve středu 30.11.1938 byl zvolen novým prezidentem Emil Hácha. Zástupci šlechty se s ním sešli při audienci na Pražském hradě 24.1.1939 a potvrdili mu to, co již předtím deklarovali E. Benešovi. Setkání se účastnilo 12 signatářů z 10 rodů české zemské šlechty a projev opět přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí:


Právě před čtyřmi měsíci jsme jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, že dáváme všechny své síly do služeb vlasti.
      Přicházíme-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opět vyslovili svou vůli plniti všechny své povinnosti, činíme tak i osobně kvůli Vám. Víme dobře, za jakých okolností jste se uvolil ujmouti se řízení našeho státu a cítíme, že jestli něco vás může posilovati při této práci, tedy mimo víru v Božskou Prozřetelnost, je to důvěra všeho národa.
     Proto nepokládali jsme za nadbytečné přijíti dnes k Vám a ujistiti Vás těmito věcmi:
     Důvěřujeme Vám.
     Doufáme, že jednota národa ve všech jeho složkách bez rozdílu a bez rozporu Vám umožní vésti stát dobře a spravedlivě, pokud je to dnes lidským silám možno.
     Jsme hotovi, kdykoli by se toho potřeba ukázala, státu podle svých sil a schopností posloužiti.
To nám ukládá za povinnost účast našich předků na tisíciletých osudech tohoto státu.
Nemůžeme se zříci naděje, že naší vlasti jsou souzeny lepší dny, ale nechť stane se cokoli, přidržíme se věrnosti, kterou jsme zavázáni vlasti svých předků.“

Prezident Emil Hácha přijal delegaci 12 zástupců šlechticů zastupujících 10 rodů.

Audience se zúčastnili tito představitelé šlechtických rodů:

01. Karel Belcredi (*1893 Líšeň † 1972 Vídeň) – Líšeň
02. Rudolf  Czernin (*1904 Dymokury † 1984 Vídeň) – Dymokury, Hlušice
03. Jindřich Dobrzenský (*1892 Potštejn † 1945 Potštejn) – Potštejn
04. Jan Nepomuk Pálffy (*1872 Retzhof  † 1953 Graz) – Březnice, Merklín
05. Charles Parish (*1899  Žamberk † 1976 Beamsville) – Žamberk
06. František Kinský (*1879 Kostelec n. O. † 1975 Kostelec n. O. ) – Kostelec nad Orlicí
07. Zdenko Radslav Kinský (*1896 Chlumec n. C. † 1975 Řím) – Chlumec n. C., Kost, Žďár n. S.
08. Jan Lobkowicz (*1885 Praha † 1952 Wolfegg) – Drahenice, Mělník
09. Karel Schwarzenberg  (*1911 Orlík † 1986 Vídeň) – Orlík
10. Jiří Douglas Sternberg (*1888 Praha † 1965 Bruneck) – Český Šternberk
11. Leopold Sternberg (*1896 Častolovice † 1975 Kingstown) – Častolovice, Zásmuky
12. Hugo Strachwitz (*1900 Zdounky † 1978 Vídeň) – Zdounky

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás