Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Mým hlavním úkolem, je chránit mé národy před jejich politiky.“ Zobrazit celý citát »

Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (*1830 † 1916)První šlechtická deklarace ze 17.9.1938

6. 6. 2019 | Jan Drocár | Citáty a dokumenty, Deklarace 1938 a 1939

Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu.

Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo v sobotu 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi, bylo deklarací první. Audience se na Pražském hradě účastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů. Autorem deklarace byl orlický kníže Karel VI. Schwarzenberg a její text prezidentovi za přítomné a jménem dalších představitelů starých rodů přečetl  František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí:

Pane presidente,

za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli, zabránit porušení starých hranic našeho státu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se k Vám dostavili s podobným projevem. Věrnost k českému státu, který naši předkové pomáhali budovati a po tisíc let udržeti, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se rozmýšleli ji výslovně zdůrazniti. Považujeme za svou povinnost, uchovati dědictví svých otců, Země Koruny české byly pohromadě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že doufáme v přejití i těchto časů nepokoje a násilí.

Naše přání, aby staré hranice České koruny zůstaly neporušeny, vychází zajisté také ze starosti o budoucnost našich potomků i z pocitu odpovědnosti za svobodu a blaho českých Němců. Naši předkové vždy usilovali o přátelský poměr obou národů v zemi usazených a tak i my toužíme po tom, aby i naši krajané německého jazyka mohli sdíleti s námi lásku k nedělitelné vlasti. Důvěřujeme, že se tak může státi. Zejména doufáme, že zásady křesťanské udrží v této zemi pořádek a vzdělanost.

Vyslovujíce víru v lepší budoucnost, ujišťujeme, že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich předků a jehož stará práva jsme vždy chtěli a i dnes chceme hájit.

17. září 1938

Signatáři abecedně:

01. Karel Belcredi (*1893 Líšeň † 1972 Vídeň) – statek Líšeň
02. Weikhard Colloredo-Mannsfeld (*1914 Berlín † 1946 St. Lary) – Dobříš
03. Rudolf Czernin (*1904 Dymokury † 1984 Vídeň) – Dymokury, Hlušice
04. Jindřich Dobrzenský (*1892 Potštejn † 1945 Potštejn) – Potštejn
05. František Kinský (*1879 Kostelec n. O. † 1975 Kostelec n. O. ) – Kostelec nad Orlicí
06. Zdenko Radslav Kinský (*1896 Chlumec n. C.† 1975 Řím) – Chlumec n. C., Kost, Žďár n. S.
07. Zdeněk Kolowrat (*1881 Černíkovice † 1941 Rychnov n. K.) – Rychnov nad Kněžnou
08. Jan Lobkowicz (*1885 Praha † 1952 Wolfegg) – Drahenice, Mělník
09. Charles Parish (*1899 Žamberk † 1976 Beamsville) – Žamberk
10. Karel Schwarzenberg (*1911 Orlík † 1986 Vídeň) – Orlík
11. Leopold Sternberg (*1896 Častolovice † 1975 Kingstown) – Častolovice, Zásmuky
12. Hugo Strachwitz (*1900 Zdounky † 1978 Vídeň) – Zdounky

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás