Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938Audience u císaře Karla I. (2019)

5. 5. 2019 | Redakce | Autor píše

Audience u císaře Karla I. 4.5.2019 v Brandýse nad Labem

V sobotu 4. května 2019 se v Brandýse nad Labem jako každoročně konala Audience u císaře Karla I. Letošní slavnosti se účastnili jako hlavní hosté vnuk blahoslaveného císaře Karla I. arcivévoda Georg, a jeho jmenovec arcivévoda Georg z toskánské větve habsburské dynastie. Během letošní audience se stále schylovalo k dešti, ale zapršelo až po skončení hlavní části programu pod širým nebem v zámecké zahradě Rudolfa II.

Pozvánku s programem si lze prohlédnout zde:
Audience 2019

Audience u císaře Karla I. 2019 se konala u příležitosti:

10. výročí návštěvy Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslav
– slavnostní poutní mše na Proboštské louce a uctění národního patrona sv. Václava
v basilice sv. Václava – v den svátku sv. Václava 28. října 2009

30. výročí skonu Jejího Veličenstva Zity, císařovny rakouské, královny české a uherské etc.
(*9. května 1892 † 14. března 1989)

500. výročí úmrtí císaře Maxmiliána I. Habsburského (král a císař Svaté říše římské)
(*22. března 1459 † 12. ledna 1519)

600. výročí úmrtí  císaře a českého krále Václava IV. Lucemburského
(*26. února 1361 † 16. srpna 1419)

Hlavní tribuna zleva: za pořadatele starosta Brandýsa n.L.-Staré Boleslavi generál Ing. Vlastimil Picek, za ním hlavní organizátor Audiencí dr. Milan Novák a vedle něj zástupci domu Habsburského. Z toskánské větve arcivévoda Georg (v čepici) a při projevu
arcivévoda Georg, vnuk rakouského císaře a českého krále Karla I. (III.).
Na brandýské nádraží přiváží historický parní vlak Karel I. s císařským salonním vozem hosty Audience.
Pro srovnání – rok 1911 (uplynulo 108 let) – železniční stanice Lázně Toušeň vyzdobená při příležitosti vítání pozdějšího císaře a českého krále Karla I. (III.) (*1887 † 1922) a jeho manželky Zity (*1892 † 1989). JCKV Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský (*11.1.1961), který převzal záštitu nad Audiencí 2019 a jeho mladší bratr Georg (*16.12.1964), který byl přivítán jako její hlavní host, jsou vnuci Karla a Zity. Jejich otcem byl nejstarší syn Karla a Zity, korunní princ v zemích rakousko-uherské monarchie a také hlavní host Audiencí v roce 2006 a 2008 Otto Habsburský (*1912 † 2011).
Potomek  27 českých panovníků a vnuk posledního českého krále Georg Habsburský
(v zelené bundě) vystupuje z vlaku, který ho přivezl na brandýské nádraží.
Audienci 2019 zahájil svým projevem
dr. Milan Novák, hlavní organizátor každoročních Audiencí u císaře a krále Karla I., – viz zde níže – ♦
Jménem pořadatelů přivítal hosty starosta města Brandýs n. L. – Stará Boleslav Ing. Vlastimil Picek. Všichni pořadatelé jsou uvedeni na pozvánce – viz.

♦  Dámy a pánové, vážení hosté,

dovolte mi, abych zahájil slavnostní nástup k Audienci u císaře a krále Karla I. Do historie Evropy se natrvalo zapsal jako moderní, sociálně orientovaný panovník a především jako císař míru.

Po nástupu na trůn roku 1916 v říši obnovil demokratický právní řád, amnestoval politické vězně, zřídil – na světě jako první – ministerstvo sociálních věcí a ministerstvo veřejného zdraví, a především nabídl bezpodmínečný mír. Ve svých mírových snahách neustal ani v exilu: ze své vlasti vyhnaný a trůnu i majetku zbavený panovník varoval před hrozbou rozpínavosti bolševismu i před nebezpečím fanatického nacionalismu, který krátce na to zavlekl svět do další války a Evropu pak rozsekl železnou oponou totality.

Letos si připomínáme 500. výročí úmrtí císaře Maxmiliána I. i 600. výročí smrti krále Václava IV., a také událost zcela nedávnou, 10. výročí návštěvy Jeho svatosti papeže Benedikta XVI. v poutní Staré Boleslavi – ale  především vzpomínáme 30. výročí úmrtí císařovny Zity, kterou k Brandýsu nad Labem vázalo citové pouto vzpomínek na zdejší šťastný pobyt v prvních měsících manželství s císařem Karlem I. Vídeňský pohřeb poslední české královny v březnu 1989 byl, stejně jako svatořečení sv. Anežky České, předzvěstí pádu železné opony a nadcházející svobody.

Audience u císaře Karla připomíná společné středoevropské tradice jako důkaz, že už od dob svatého knížete Václava patříme do Evropy: ale do Evropy, jejíž kultura stojí na základech křesťanství, antické vzdělanosti a humanismu, Evropy, která ctí rodinu jako svazek muže a ženy, z něhož se rodí děti. Vzpomeňme slov Dr. Otty Habsburského, která napsal ve svých Úvahách o Evropě už před 25 lety: nevrátí-li se Evropa ke svým křesťanským kořenům a bude-li jen velkým businessem a velkou administrativou, nepřežije.

Evropa by dnes ve zmatcích bezbřehého liberalismu měla chránit svou identitu a čelit vlastním sebezničujícím tendencím: genderová ideologie a nová totalita mohou budoucnost Evropy zničit spolehlivěji než vnější nepřítel. Životní pouť posledního českého krále, blahoslaveného Karla, nás může v mnohém poučit.  Nic není a nebude zapomenuto a historické svazky jsou stále živé.

Hejtmanka Středočeského krále Jaroslava Pokorná Jermanová navštívila Audienci
u císaře Karla I. i s dcerkou Emou.
Zámeckou zahradou  prošla středočeská hejtmanka v doprovodu starosty Staré Boleslavi-Brandýsa n.L. Vlastimilem Pickem.

Reportáž z Audience 2019 v Praha TV

Z řad české zemské šlechty se Audience 2019  účastnila např. Kateřina Daczická (foto) Hugo Mensdorff-Pouilly nebo Josef Max Thun-Hohenstein. Georg Habsburský se pozdravil  s majitelem mělnického zámku Jiřím Lobkowiczem, který se účastnil Audience se syny Robertem a Jakobem.
Arcivévoda Georg v průběhu slavnosti  vyznamenal několik přítomných, mezi nimi  Lukáše Pavlíka, který přebírá medaili. Vyznamenán byl také český historik Jiří Rak (na fotu vlevo), který se mj. specializuje na období pozdní habsburské monarchie.
Autoři  fotografií
Zdeněk ŽalskýJan Drocár
Další snímky z Audience u císaře Karla 2019 je možné zhlédnout
ZDE

***

Odkazy na Audience zveřejněné na Historické šlechtě:

2003 –
2004 –
2005 –
2006 –
2007 –
2008 –
2009 – Audience , Rozhovor
2010 – PozvánkaAudience
2011 –  Pozvánka
2012 –
2013 –
2014 –
2015 –  Audience
2016 –  Pozvánka
2017 –  Pozvánka, Audience
2018 – Pozvánka, Audience
2019 – Pozvánka, Audience
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás