Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíAudience u císaře Karla I. (2010)

26. 4. 2010 | Novák, Milan PhDr. | Autor píše

Letos již po osmé sešlo se na zámku v Brandýse nad Labem velké mezinárodní shromáždění, aby vzdalo čest a věnovalo vzpomínku poslednímu českému králi a poslednímu majiteli zámku Brandýs nad Labem Karlu I. Rakouskému, který se do moderní historie národů Evropy natrvalo zapsal jako panovník – mírotvorce a křesťanský světec.

 

V roce 2010 se završuje výročí 700 let od nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů. Účastníci Audience celodenním historickým programem vzpomněli také tohoto výročí, jako významné křižovatky českých i evropských dějin, kdy po stoletích vlády vymřela po meči česká Přemyslovská dynastie, ale prostřednictvím manželství své poslední princezny Elišky s Janem z rodu lucemburských říšských hrabat byla zemím království koruny české zajištěna nová budoucnost.

 

Historické slavnosti letošního roku byly poctěny záštitou, kterou převzal J. E. Jean Faltz, velvyslanec Velkovévodství lucemburského v Praze. Při zahajovacím ceremonielu Audience připomněl jak úzké historické souvislosti českých zemí a lucemburského velkovévodství, tak i rodové sepětí lucemburských vévodů s rodinou blahoslaveného císaře a krále Karla I.

 

Návštěva a pozdravný projev představitele vlády České republiky, ministra pro evropské záležitosti Juraje Chmiela, byly potvrzením stále rostoucího společenského významu této výjimečné kulturní a společenské brandýské akce i v mezinárodním měřítku.

Slavností se zúčastnili J. E. Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Spolkové republiky Rakousko v Praze, a spolu s ním Dr. Florian Haug, ředitel Rakouského kulturního fóra. Návštěva představitelů země, ve společné historické tradici nejbližší, také měla velký symbolický význam a v tomto duchu přátelství a spolupráce, pevně opřené o staletí společné historie, zaznělo také pozdravné poselství rakouského velvyslance.

Zámek Brandýs nad Labem, jenž byl po čtyři staletí sídlem panovníků středoevropské dynastie, je dnes znovu místem živých svazků a nepřerušené tradice s rodem Habsbursko-Lotrinským. Jako každý rok, i letos slavnosti Audience navštívil představitel rodu Habsburg-Lothringen, JCKV arcivévoda Georg, a pozdravení od Jeho císařské a královské výsosti, čestného občana města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Dr. Otty Habsburského přivezli též jeho nejbližší spolupracovníci, Eva Demmerle, spisovatelka a tisková mluvčí, a Gerhard Dressler, president nadace Dr. Otty Habsburského.

Shromáždění srdečně přivítalo Dr. Ing. Jiřího Weigla, vedoucího kanceláře prezidenta republiky, který ve svém rodném Brandýse reprezentoval také královské tradice pražského Hradu.

 

S velkou pozorností byla letos poprvé uvítána návštěva představitelů Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla Za mír mezi národy, vedená členem Prezidia Heinrichem Reiningerem, která už více než 5 desetiletí působí v celé Evropě a nyní navázala těsné styky s obnovenou Maticí staroboleslavskou, jejichž cílem je další rozvoj tradice blahoslaveného Karla v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, v místech, která mu byla v českých zemích domovem, a kde osobně a důvěrně poznal českou národní poutní tradici svatováclavskou i mariánskou.

Pozvání k Audienci u císaře Karla I., svátku přátel vojenské historie, přijali představitelé generality Armády České republiky v čele s brig. gen. Jaroslavem Kociánem, velitelem Sil podpory a brig. gen. Radoslavem Rotreklem, velitelem vojenské posádky Stará Boleslav, genpor. Jan Ďurica a genmjr. Jiří Halaška, a celou oficiální část slavností provázela Ústřední hudba Armády ČR s dirigentem kpt. Kamilem Mezihorákem.

 

Audience u císaře Karla I. se mezi čestnými hosty zúčastnili také poslanci Parlamentu České republiky, zastupitelé a starosta města i starostové sousedních obcí Polabského regionu, a spolu s nimi také Dr. Gyorgy Gémeši, starosta maďarského partnerského města Gödölló, členové rytířských řádů sv. Jana na Rhodu a Maltě a delegace vojenského a špitálního sv. Lazara Jeruzalémského. Pontifikální řád svatého Řehoře Velikého reprezentoval jeho rytíř Dr. Milan Novák, který, jakožto pořadatel akce celý oficiální program také moderoval. Jako každý rok, i letos byly s díky za zásluhy při péči o tradice národů střední Evropy a památku blahoslaveného krále Karla I. z rozhodnutí JKCV arcivévody Dr. Otty Habsburského uděleny Pamětní kříže blahoslaveného Karla a Medaile Marie Terezie.

Spolu s představiteli Spolku Praha-Cáchy/Aachen se brandýské slavnosti zúčastnil Dr. Sütterlin ze starobylého německého města Špýru, kde se 1. září roku 1310 slavná svatba Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského uskutečnila, a kde se letos díky jeho úsilí chystají ve výroční den další velké historické slavnosti.

Přítomni byli představitelé Ministerstva kultury, muzejních institucí, památkové péče, zástupci české historické šlechty, a shromážděné historické vojenské jednotky s radostí přijaly srdečné pozdravení od Karla knížete Schwarzenberga, který, ačkoli je potomkem krále Jana Lucemburského v českých zemích z prvních, nemohl se letošní slavnosti zúčastnit – ale zato dal rytířům do tábora poslat pořádnou porci guláše a sud schwarzenberského piva.

Vojáků a rytířů v historických uniformách a zbrojích se v tento den sv. Jiří sjely 4 stovky z 22 pluků ze 6 zemí – Čech a Moravy, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Německa, aby mohly vzdát čest svým dávným předchůdcům.

Program Audience, který tradičně zahrnoval přednášky předních odborníků na historická témata, dvě slavnostní Mše při polním oltáři s ostatky blahoslaveného Karla Habsburského a u Palladia země české ve Staré Boleslavi, koncerty, zajímavou genealogickou výstavu, vojenskou historickou přehlídku, průvod, turnaj rytířů krále Jana a dobovou bitevní inscenaci, navštívilo více než tři tisíce diváků, a nad vším se po celý den klenula jasná a prosluněná obloha.

foto © www.foto-grafika.cz


Novák, Milan  PhDr.

Novák, Milan PhDr., 26. 4. 2010

e-mail: milan.novak@brandysko.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás