Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Audience u císaře Karla I. (2010)

26. 4. 2010 | PhDr. Milan Novák | Autor píše

Letos již po osmé sešlo se na zámku v Brandýse nad Labem velké mezinárodní shromáždění, aby vzdalo čest a věnovalo vzpomínku poslednímu českému králi a poslednímu majiteli zámku Brandýs nad Labem Karlu I. Rakouskému, který se do moderní historie národů Evropy natrvalo zapsal jako panovník – mírotvorce a křesťanský světec.

 

V roce 2010 se završuje výročí 700 let od nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů. Účastníci Audience celodenním historickým programem vzpomněli také tohoto výročí, jako významné křižovatky českých i evropských dějin, kdy po stoletích vlády vymřela po meči česká Přemyslovská dynastie, ale prostřednictvím manželství své poslední princezny Elišky s Janem z rodu lucemburských říšských hrabat byla zemím království koruny české zajištěna nová budoucnost.

 

Historické slavnosti letošního roku byly poctěny záštitou, kterou převzal J. E. Jean Faltz, velvyslanec Velkovévodství lucemburského v Praze. Při zahajovacím ceremonielu Audience připomněl jak úzké historické souvislosti českých zemí a lucemburského velkovévodství, tak i rodové sepětí lucemburských vévodů s rodinou blahoslaveného císaře a krále Karla I.

 

Návštěva a pozdravný projev představitele vlády České republiky, ministra pro evropské záležitosti Juraje Chmiela, byly potvrzením stále rostoucího společenského významu této výjimečné kulturní a společenské brandýské akce i v mezinárodním měřítku.

Slavností se zúčastnili J. E. Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Spolkové republiky Rakousko v Praze, a spolu s ním Dr. Florian Haug, ředitel Rakouského kulturního fóra. Návštěva představitelů země, ve společné historické tradici nejbližší, také měla velký symbolický význam a v tomto duchu přátelství a spolupráce, pevně opřené o staletí společné historie, zaznělo také pozdravné poselství rakouského velvyslance.

Zámek Brandýs nad Labem, jenž byl po čtyři staletí sídlem panovníků středoevropské dynastie, je dnes znovu místem živých svazků a nepřerušené tradice s rodem Habsbursko-Lotrinským. Jako každý rok, i letos slavnosti Audience navštívil představitel rodu Habsburg-Lothringen, JCKV arcivévoda Georg, a pozdravení od Jeho císařské a královské výsosti, čestného občana města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Dr. Otty Habsburského přivezli též jeho nejbližší spolupracovníci, Eva Demmerle, spisovatelka a tisková mluvčí, a Gerhard Dressler, president nadace Dr. Otty Habsburského.

Shromáždění srdečně přivítalo Dr. Ing. Jiřího Weigla, vedoucího kanceláře prezidenta republiky, který ve svém rodném Brandýse reprezentoval také královské tradice pražského Hradu.

 

S velkou pozorností byla letos poprvé uvítána návštěva představitelů Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla Za mír mezi národy, vedená členem Prezidia Heinrichem Reiningerem, která už více než 5 desetiletí působí v celé Evropě a nyní navázala těsné styky s obnovenou Maticí staroboleslavskou, jejichž cílem je další rozvoj tradice blahoslaveného Karla v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, v místech, která mu byla v českých zemích domovem, a kde osobně a důvěrně poznal českou národní poutní tradici svatováclavskou i mariánskou.

Pozvání k Audienci u císaře Karla I., svátku přátel vojenské historie, přijali představitelé generality Armády České republiky v čele s brig. gen. Jaroslavem Kociánem, velitelem Sil podpory a brig. gen. Radoslavem Rotreklem, velitelem vojenské posádky Stará Boleslav, genpor. Jan Ďurica a genmjr. Jiří Halaška, a celou oficiální část slavností provázela Ústřední hudba Armády ČR s dirigentem kpt. Kamilem Mezihorákem.

 

Audience u císaře Karla I. se mezi čestnými hosty zúčastnili také poslanci Parlamentu České republiky, zastupitelé a starosta města i starostové sousedních obcí Polabského regionu, a spolu s nimi také Dr. Gyorgy Gémeši, starosta maďarského partnerského města Gödölló, členové rytířských řádů sv. Jana na Rhodu a Maltě a delegace vojenského a špitálního sv. Lazara Jeruzalémského. Pontifikální řád svatého Řehoře Velikého reprezentoval jeho rytíř Dr. Milan Novák, který, jakožto pořadatel akce celý oficiální program také moderoval. Jako každý rok, i letos byly s díky za zásluhy při péči o tradice národů střední Evropy a památku blahoslaveného krále Karla I. z rozhodnutí JKCV arcivévody Dr. Otty Habsburského uděleny Pamětní kříže blahoslaveného Karla a Medaile Marie Terezie.

Spolu s představiteli Spolku Praha-Cáchy/Aachen se brandýské slavnosti zúčastnil Dr. Sütterlin ze starobylého německého města Špýru, kde se 1. září roku 1310 slavná svatba Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského uskutečnila, a kde se letos díky jeho úsilí chystají ve výroční den další velké historické slavnosti.

Přítomni byli představitelé Ministerstva kultury, muzejních institucí, památkové péče, zástupci české historické šlechty, a shromážděné historické vojenské jednotky s radostí přijaly srdečné pozdravení od Karla knížete Schwarzenberga, který, ačkoli je potomkem krále Jana Lucemburského v českých zemích z prvních, nemohl se letošní slavnosti zúčastnit – ale zato dal rytířům do tábora poslat pořádnou porci guláše a sud schwarzenberského piva.

Vojáků a rytířů v historických uniformách a zbrojích se v tento den sv. Jiří sjely 4 stovky z 22 pluků ze 6 zemí – Čech a Moravy, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Německa, aby mohly vzdát čest svým dávným předchůdcům.

Program Audience, který tradičně zahrnoval přednášky předních odborníků na historická témata, dvě slavnostní Mše při polním oltáři s ostatky blahoslaveného Karla Habsburského a u Palladia země české ve Staré Boleslavi, koncerty, zajímavou genealogickou výstavu, vojenskou historickou přehlídku, průvod, turnaj rytířů krále Jana a dobovou bitevní inscenaci, navštívilo více než tři tisíce diváků, a nad vším se po celý den klenula jasná a prosluněná obloha.

foto © www.foto-grafika.cz


PhDr. Milan Novák

PhDr. Milan Novák, 26. 4. 2010

e-mail: milan.novak@brandysko.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás