Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy a vzpomínky Děpolda Czernina z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "U nás ti první předci, Heřman a Humprecht, byli určitě ti význační, kteří se něčím zasloužili. Nakonec Heřman sjednal mír s Turky, že nás nenapadli. Humprecht byl stavitelem, měl velký majetek a vlastně všude něco postavil. Černínským palácem...“ Zobrazit celý citát »

Czernin TheobaldAudience u císaře Karla I. (2018)

30. 4. 2018 | Jan Drocár |

Deutsch

Audience u císaře Karla I.

V sobotu 28. dubna 2018 se v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi jako každoročně od roku 2003 konala slavnost Audience u císaře Karla I.
Letošní Audience se účastnili vnuci blahoslaveného císaře, Jejich císařské a královské Výsosti arcivévoda Georg, který přijel v zastoupení hlavy domu Rakouského arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského, a jeho sestra, arcivévodkyně Gabriela. V rámci Audience bude také oznámeno zřízení české zemské delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu domu Habsbursko-Lotrinského.

Pozvánka na audienci císaře Karla I. v roce 2018

Cesta z brandýského zámku k Palladiu české země nebyla tentokrát ukončena ve staroboleslavském Kostele Nanebevzetí Panny Marie, ale kvůli jeho opravě, v neméně významné Basilice sv. Václava. spojované od nepaměti se Svatováclavskou tradicí.

Cesta do Baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi Georg a Gabriela Habsbursko-Lotrinští

v Bazilice sv. Václava.

Předsedkyně Matice staroboleslavské a jedna z organizátorek  slavnosti Mgr. Nina Nováková.
V letech 2014-2017 byl poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Arcivévodkyně Gabriela a Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková, praneteř Terezie hr. K.-S.-K., dlouholeté vychovatelky
dětí blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity.
Na brandýském zámku. Georg a Gabriela odjíždějí kočárem.

Nástup k slavnostní přehlídce

popisek popisek
Autor fotografií: Jiří Nováček

Audience u císaře Karla I. 2018 – zhodnocení akce

Audience u císaře Karla I. 2018 Na zámku v Brandýse nad Labem, v historickém sídle Habsburských panovníků a na nejstarším českém poutním místě Staré Boleslavi proběhl v sobotu 28. dubna 2018 už 16. ročník tradiční slavnosti, věnované památce blahoslaveného císaře a krále Karla I. Audience u císaře Karla I. je hlavní akcí zemské Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR a oblíbenou příležitostí k setkání vojenských historických jednotek středoevropské monarchie, občanských spolků a lidí, kteří si uvědomují význam tradičních svazků národů střední Evropy pro uchování evropské kulturní identity. Připomínky 100. výročí konce monarchie i poslední návštěvy císaře a krále Karla I. v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi v roce 1918, ale také výročí Palladia země české i výročí narození jeho velkých ctitelů, císaře Ferdinanda III. i pražského arcibiskupa kardinála Arnošta z Harrachu, se zúčastnily Jejich císařské a královské Výsosti, arcivévodkyně Gabriela a arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinští, vnuci blahoslaveného krále Karla a děti JCKV arcivévody Dr. Otty Habsburského. Při slavnostním ceremoniálu i Mši sv. jsme spolu s ostatnímu hosty vzpomněli i jeho návštěvy, když v roce 2008 naposledy přijel k Palladiu země české. Audienční Mši sv. nad hrobem sv. knížete Václava před Palladiem a relikvií bl. krále Karla celebrovali Mons. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, pater Marian OCist., profesor Vysoké školy filosoficko-teologické z kláštera cisterciáků v Heiligenkreuz u Vídně a výkonný president mezinárodní Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, Mgr. Michal Procházka, kanovník staroboleslavské kapituly sv. Kosmy a Damiána a pater Stanislav Žlnay, představený Modlitební ligy císaře Karla ve Slovenské republice. Letošní Audience se účastnila také početná delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského a při této příležitosti bylo vyhlášeno ustavení zemské řádové delegace v ČR. Arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, zástupce velmistra řádu ( jím je suverén a hlava domu Rakouského arcivévoda Karel ) předal jmenovací dekrety představitelům této nové delegace, Dr. Milanu Novákovi O.S.G.M. a ryt. Hubertu Fischlovi. Je naším přáním, aby se Řád sv. Jiří (založený roku 1308 římským císařem Jindřichem VII. a zvaný řádem čtyř císařů) vedle Modlitební ligy císaře Karla I. stal další základnou pro veřejné působení k ochraně křesťanských hodnot, rodiny, humanity a míru v duchu blahoslaveného krále Karla.

(Převzato z oficiálních stránek Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, zemské pobočky v České republice.)

Odkazy na další Audience zachycené na Historické šlechtě:

2003 –
2004 –
2005 –
2006 –
2007 –
2008 –
2009 – Audience , Rozhovor
2010 – PozvánkaAudience
2011 –  Pozvánka
2012 –
2013 –
2014 –
2015 –  Audience
2016 –  Pozvánka
2017 –  Pozvánka, Audience
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás