Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Za dobu trvání pražského biskupství a arcibiskupství se ve funkci biskupa resp. arcibiskupa vystřídalo 63 osob. Biskupů bylo 27 a arcibiskupů 37 (Arnošt z Pardubic byl 27. biskupem v pořadí a od 30.4.1344 i 1. arcibiskupem. Od roku 1667 je arcibiskup pražský též primasem českým, což je čestný titul arcibiskupa pražského, který je spojen s výsadou korunovat českého krále. Posledním 37 arcibiskupem pražským je od roku 2022 Jan Graubner, který je též 25. primasem českým. “ Zobrazit celý citát »

Pražští biskupové a arcibiskupové – chronologickyAudience u císaře Karla I. (2017)

26. 4. 2017 | Jan Drocár | Autor píše

Brandýs nad Labem a Stará Boleslav

V sobotu 29. dubna a v neděli 30. dubna 2017 se na brandýském zámku a ve Staré Boleslavi konala každoroční, letos v pořadí již patnáctá, Audience u císaře Karla I. Kromě standardního programu bylo na slavnosti připomínáno 300. výročí narození české a uherské královny Marie Terezie, 130. výročí narození posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. (III.) a také 100. výročí jeho koupě brandýského zámku v roce 1917. Byl posledním vlastníkem zámku z habsburského rodu.

Audience u císaře Karla I. je vojensko-historická akce, pořádaná ke vzpomínce na posledního císaře a českého krále Karla I. V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi je pořádána už od roku 2002, pravidelně v závěru dubna nebo počátkem května. Jde o jednu z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu v celé ČR. Každoročně vítá účastníky a oficiálními hosty ze všech sousedních zemí střední Evropy. Vždy bývá přítomen také zástupce habsbursko-lotrinské dynastie, které brandýský zámek patřil. Hodiny na brandýském zámku ukazuji 10.30, je sobota 29. dubna a Audience 2017 bude za půl hodiny zahájena.
ZDE KLIKNOUT NA REPORTÁŽ
Filmová reportáž z Audience

 Zde je pozvánka na slavnost

Před slavnostním defilé

Kočár tažený kladrubskými bělouši projíždí Starou Boleslaví pro hlavní hosty  Audience.
Odpoledne se jezdci  Národního hřebčína
Kladruby nad Labem se spolu s jezdeckou školou Equus Kinsky na koních Kinského účastnili programu “Jezdecké umění baroka”.

Většinu fotek lze kliknutím zvětšit

Když trdelník, tak jistěže nejlépe hned královský. Je velký, větší, největší. Stánek Spolku pro obnovu Českého království přitahuje každý rok více zájemců.
Některé rodiny dorazily na slavnost v plném počtu a ve slavnostním. Některé stánky byly před defilé hodně obležené. Zajisté i ten jediný s dobrým vínem.

Vzácní hosté

Hlava jindřichohradecké větve rodu Karl-Eugen hrabě Czernin (vlevo) a arcivévoda toskánské
větve habsburské dynastie Georg
v rozhovoru s  P. Prof. ThDr. Marianem Gruberem OCist., prezidentem Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy.
Toskánské Habsburky zastupuje na Audiencích arcivévoda Georg (viz též rodokmen dole).
Vždy milým a vítaným hostem Audiencí je Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly z Boskovic.
Již podruhé (poprvé v roce 2016) se Audience u císaře Karla I. účastnila Maria Camilla arcivévodkyně Habsbursko-Toskánská , princezna florentská (také viz rodokmen dole).

Společným prapradědečkem toskánských hostů Audience arcivévodkyně Marie Camilly a arcivévody Georga byl Leopold II. Habsbursko-Lotrinský (*1797 † 1870), který byl nejen toskánským velkovévodou, ale po abdikaci na tuto funkci tři volební období i starostou obce v Ostrově nad Ohří v Čechách. V roce 1860 koupil Ludvík II. pro svůj rod brandýské panství.  Z jeho 13 dětí byl druhým nejmladším potomkem Ludvík Salvátor (*1847 † 1915), který v letech 1870-1915  poté od roku 1870 brandýský zámek spravoval. Jeho nejstarším bratrem byl Ferdinand IV. (1835 † 1908),  společný pradědeček Camilly a Georga. U synů Ferdinanda IV. se potom cesty předků rozcházejí.
Camilla je vnučkou staršího syna Josefa Ferdianda (*1872 † 1942), který navštěvoval vojenskou
vyšší školu v Hranicích na Moravě a soustředil se na vojenskou kariéru. V roce 1911 získal hodnost polního podmaršálka a o tři roky později se stal generálem pěchoty. V roce 1917 byl císařem Karlem I. jmenován generálním inspektorem letectva.  Jako velký milovník lovů se roku 1903 vydal na loveckou výpravu do Egypta pod pseudonymen hrabě Buriano. Vlastnil bálon, kterým roku 1909 uskutečnil let z Lince do francouzského Dieppe. Cestu zdolal za 16 hodin.
Dědečkem Georga byl Petr Ferdinand (*1874 † 1948), mladší bratr Josefa Ferdinanda. Vyrůstal v početné rodině deseti sourozenců v Salzburgu, kam se rodina uchýlila po zrušení toskánského velkovévodství. Věnoval se také vojenské kariéře a roku 1908 se stal majitelem 66. pěšího pluku.
V roce 1911 byl povýšen do hodnosti generálmajora a roku 1914 dosáhl hodnosti polního podmaršálka. Na začátku 1. světové války velel 25. pěší divizi. V roce 1916 přerušil službu a o rok později byl císařem Karlem I.  jmenován generálem pěchoty.  Jeho syn Jiří Toskánský (*1905 † 21.3.1952) se v roce 1936 oženil s hraběnkou z Waldburg-Zeilu Marií Valerií (*1913 † 2011), pravnučkou císaře a českého krále Františka Josefa I.  Z manželství se narodilo devět dětí,  Georg (*28.8.1952) byl z nich poslední
a narodil se jako pohrobek, tj. až po otcově smrti.

Hlavním hostem Audience u císaře Karla I.
byla jeho vnučka Gabriela arcivévodkyně Habsbursko-Lotrinská, čtvrtý ze sedmi potomků Oty Habsburského a Reginy Sasko-Meiningenské. Je sochařka a profesorka umění, vystudovala mnichovskou Akademii výtvarného umění. Získala profesuru na Akademii umění
v gruzínském Tbilisi a v roce 2009 funkci gruzínské velvyslankyně v Německu. Žije v Bavorsku a má 1 syna a 2 dcery. Po smrti své matky převzala Gabriela v únoru 2010 její úřad velmistryně Řádu hvězdového kříže, který je spojen s titulem Nejvyšší strážkyně řádu.
Arcivévodkyni Gabrielu doprovázena Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková, která se narodila v Praze, vystudovala univerzitu v Olomouci a učila v Mnichově. Sportovkyně připravující se v mládí na olympiádu v Římě, cestovatelka, fotografka a sběratelka umění. Její prateta Marie Terezie (1888 Líšťany † 1973 Chur) byla dvorní dámou císařovny a české královny Zity, manželky Karla I. a vychovatelka všech jejich osmi dětí. V náručí císařovny a královny také zemřela. Hraběnka Adrienna je předsedkyní Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách při Pražské konzervatoři, má syna a 4 vnučky.

Řád hvězdového kříže z Wikipedie, otevřené encyklopedie:

Řád hvězdového kříže (německy Hochadeliger Frauenzimmer-Sternkreuzorden) byl nejvyšší rakouský
a rakousko-uherský řád pro ženy a je druhým habsburským domácím řádem.
Byl založen roku 1668 císařovnou Eleonorou Magdalenou, třetí manželkou Ferdinanda III. na paměť záchrany relikviáře s ostatkem Svatého kříže.  Potvrzen byl papežem Klementem IX. a byl dán pod duchovní péči vídeňského biskupa. Počet členek řádu je neomezený, ale každá členka řádu se musí prokázat osmi šlechtickými předky na straně otce i matky, tj. celkem šestnácti, přičemž členka sama musela být nejméně svobodnou paní.
Řád má jednu třídu a velmistryní je některá z členek habsburské dynastie. Odznakem řádu je medailon, na kterém je černý dvouhlavý orel, nesoucí červený řecký kříž a řádové heslo SALUS ET GLORIA.
Řád se nosil na černé stužce na levé straně hrudi.
Posledními velmistryněmi byly v letech 1898-1916 matka Karla I. Marie Josefa Saská, v letech 1916-1951 jeho manželka Zita Bourbonsko-Parmská, v letech 1951-2010 jeho snacha Regina Sasko-Meiningenská a od roku 2010 Karlova vnučka Gabriela Habsbursko-Lotrinská.

Nástup k slavnostní přehlídce

Přítomné vojenské jednotky nastoupily k slavnostnímu defilé v zahradě brandýského zámku.
Všechny přítomné přivítal zakladatel a hlavní organizátor Audiencí u císaře Karla I.
dr. Milan Novák, komandér papežského rytířského Řádu sv. Řehoře Velikého.
Přehlídce velel hejtman Michal Heres, velitel IR 28 Praha.
Nastoupené jednotky z dob rakousko-uherské monarchie, císařství rakouského a království českého pozdravil starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav armádní generál Vlastimil Picek.
Arcivévodkyně Gabriela pozdravila přítomné projevem, ve kterém vzpomněla na svého dědečka.
Její slova tlumočila překladatelka Ing. Gabriela Kalinová.
Po svém projevu předala arcivévodkyně
Gabriela vybraným
vojákům udělená vyznamenání – audienční  Pamětní císaře Karla I.
Slavnostní defilé bylo zakončeno salvami  z pušek (Zeměbranecký pěší pluk č. 8 Praha), odpolední program poté 100 dělovými ranami
k 300. výročí narození Marie Terezie.

Vzpomínka na zemřelé od Audience 2016

Hlavní organizátor Audience dr. Milan Novák připomněl ve svém projevu příznivce a kamarády, kteří zemřeli od poslední Audience v roce 2016. Přítomní je uctili minutou ticha. Mezi vzpomenutými byl
i velký stoupenec monarchie akademický malíř Adolf Born (*12.6.1930 † 22.5.2016).
Na Audienci v roce 2009. Zprava sedí Werner Radetzký, Georg arcivévoda Habsbursko
-Toskánský, Ema Bornová a Adolf Born. Malíř
na brandýském zámku obdržel
z rukou reprezentanta habsburského domu
vysoké vyznamenání, Kříž blahoslaveného Karla I. s dekretem korunního prince dr. Otty Habsburského.

Odjezd a pochod z Brandýsa do Staré Boleslavi

Po skončení slavnostní přehlídky v zahradě brandýského zámku se nastoupené jednotky,
hosté i diváci vydali na pochod do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie do Staré Boleslavi. Audienční mše sv. s relikvií bl. císaře a krále Karla I. Rakouského u Palladia země české
celebrovali P. ThDr. Stanislav Přibyl CSsR.,
generální sekretář České biskupské konference
P. Prof. ThDr. Marian Gruber OCist.,
president Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy a R.D. Mgr. Michal Procházka,
kanovník Kapituly sv. Kosmy a Damiána.
Audience 2017 se konala pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana.
Z písma svatého četla předsedkyně Matice staroboleslavské Mgr. Nina Nováková, poslankyně parlamentu ČR. Před památkou blahoslaveného císaře Karla se, jako každoročně, sklonily i prapory tradičních
pluků a spolků.

Rodokmen k Audienci 2017, kde jsou výročí, připomínána letošní Audiencí, zvýrazněna, je ve zde formátu PDF, nebo lze kliknout pro jeho zvětšení kliknout na obrázek.
Rodokmen k Audienci 2017

Autoři fotografií: Vítězslav Březina, Jan Drocár a Kamil Voděra

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORA

Audience u císaře Karla I. 2017, díky…

Vážení přátelé společných tradic střední Evropy a příznivci vojenské historie, přijměte prosím poděkování za Vaši účast na patnáctém ročníku Audience u císaře Karla I., ať již jste k jejímu zdaru přispěli jako účinkující, organizátoři nebo diváci. Věřím, že jsme si v nemalém počtu důstojně připomněli významná výročí českého krále blahoslaveného Karla I. i královny Marie Terezie,
jejíž nezapomenutelné památce se naše veřejnost též bude pohříchu málo věnovat.
Rád bych poděkoval jmenovitě všem – institucím, městu, správě zámku, klubům, jednotkám, souborům a sborům, sólistům a důstojníkům a vojákům, kteří neváhali vážit někdy i dalekou cestu, aby svým uměním vzdali hold tradici. Vždyť v programu Audience 2017 jsme měli možnost pozdravit české, moravské i rakouské vojensko-historické jednotky všech období od středověku po Velkou válku, koně a jezdce z Národního hřebčína Kladruby n. L. a stáje Equus Kinsky z Chlumce n. C., a náš potlesk patřil rytířským turnajům stejně jako slávě českých dělostřelců v císařském kabátě. Ve Staré Boleslavi u chrámu Nanebevzetí Panny Marie jsme položili věnec u pomníku padlých bitvy 1757, slavili Mši svatou při relikvii bl. krále Karla před Palladiem země české a ve slavnostním koncertu vedle Mozartovy Korunovační mše vyslechli krásné a dojemné písně ze zpěvníku Marie Terezie. Po celý den nám nakonec přálo zázračně dobré počasí a tak si i štáb ČT odvezl pěkné obrázky pro dokumentární pořad o tom, jak v našem národě stále žijí tradice českého království a středoevropské monarchie.
Široký duchovní a kulturní rozměr Audience k nám znovu přivedl významné hosty ze zahraničí, ze Slovenska, Rakouska i Německa. Jménem jich všech si vám dovoluji předat poděkování představitelů Domu Rakouského v čele s Její císařskou a královskou Výsostí arcivévodkyní Gabrielou Habsbursko-Lotrinskou, vnučkou blahoslaveného krále Karla I. -chválu za vaše umění a díky vám všem za nadšení a radost, kterou s námi mohli v Brandýse sdílet.
Tak se již dnes snad můžeme těšit na Audienci 2018 – prosím, rezervujte si termín 28. dubna 2018, kdy se, dá-li Bůh, bude na zámku v Brandýse nad Labem konat její 16. ročník, věnovaný výročím let 1618-1648 a 1638, kdy se pod záštitou císaře domů navracelo Palladium země české, roku 1848 i 1908, kdy do Brandýsa přišel „náš“ arcivévoda, blahoslavený císař a král Karel I.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 30. dubna 2017,

Dr. Milan Novák
komandér papežského rytířského Řádu sv. Řehoře Velikého,
představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR
osobní pobočník  JCKV  Karla Habsburského, arcivévody Rakouského

Odkazy na další Audience zachycené na Historické šlechtě:

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 – 
AudienceRozhovor
2010 – 
PozvánkaAudience
2011 –  
Pozvánka
2012 –
2013 –
2014 –
2015 – 
 Audience
2016 – Pozvánka

  Brandýský zámek: národní kulturní památkou

 

 


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás