Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Postoj české zemské šlechty v době nacistického ohrožení země byl vyjádřen v roce 1938 první šlechtickou deklarací nazvanou "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu". Dne 17.9.1938 jí 12 šlechtických zástupců předneslo prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Po jeho abdikaci potvrdili zástupci šlechty svůj postoj i novému prezidentu Emilu Háchovi (2. deklarace). “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace z 24.1.1939Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993

12. 3. 2019 | Redakce | Citáty a dokumenty, Šlechtic vypravuje

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993

„Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… Jestliže byl komunismus zlomen, protože bezbožný systém nemohl mít „věčného“ trvání, pak to může platit i pro materialistický útvar, jejž chtějí z evropského společenství vytvořit tržní fetišisté… Tak jako by stará Evropa nevznikla bez křesťanství, ani nová nemůže být jen velkým obchodem nebo velkou administrativou… Potřebujeme svobodné a sociální hospodářství, protože jen takové funguje a slouží člověku. Avšak Evropa bez křesťanství by se zhroutila jako domek z karet, protože by jí chyběla duše…

Dr. Otto Habsburský na zámku v Brandýse nad Labem.

Přirozeně že existuje náboženský extrémismus, který je třeba odmítat. Hrozivější je ale totální ztráta víry, která kráčí ruku v ruce s bezmeznou amorálností. Vždycky se vyskytovali ideologové, kteří se domnívali, že stojí mimo dobro a zlo. Naše technické prostředky v rukou „vůdců“ bez jakékoli náboženské vazby jsou mnohem hrůznější než strašidlo fundamentalismu… Možnosti manipulace s geny a prakticky neomezená zničující moc moderních technologií volají po rozhodném křesťanském vyznání, které se nesmí uchylovat do sakristií… Nenalezneme-li cestu zpět k víře, Evropa nepřežije“.

Dr. Otto Habsburský na stránkách Historické šlechty v článku
Prvorozený syn posledního českého krále. 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás