Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Nákladem Koruny České byla vydána knížka Nástupnické právo v Českém království, jejímž autorem je genealog Petr Nohel. Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí. Publikace o 24 stranách stručně představuje zásadní dokumenty, které měly vliv na české nástupnictví.“ Zobrazit celý citát »

Nástupnické právo v Českém královstvíPozvánka na AUDIENCI U CÍSAŘE KARLA I.

18. 4. 2010 | Novák, Milan PhDr. | Autor píše

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Velitelství sil podpory Stará Boleslav
Tradiční dragounský regiment č. 14
Městská historická garda
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského
Česká křesťanská akademie
dovolují si pozvat na slavnost

Audience u císaře Karla I.

na počest blahoslaveného krále  Karla I. Rakouského,

k připomínce tradic císařského a královského zámku Brandýs nad Labem

a 
k 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů
23. – 24. dubna 2010
zámek Brandýs nad Labem

Pátek 23. dubna 2010

Otevření nově zrekonstruovaného renesančního schodiště zámku

18.00 zámecká kaple a Rudolfinská chodba

Obraz Jana Lucemburského v českých dějinách
přednáška historika Dr. Jiřího Raka, Praha

Obraz Jana Českého v evropských dějinách
přednáška Dr. Klause Sütterlina, Zeiskam / Špýr

Předkové a potomci Lucemburků v Čechách
Výstava genealogických studií Jana Drocára

18.00 zámecké divadlo

Historie ve filmu
Z rodu Lucemburků Jan (dokument ČT)
Brandýské Audience 2007, 2008 (dokumenty TV Bobr)

20.00 zámecká kaple

Zámecký komorní koncert
Michal Sedláček – housle, Maxim Averkiev – klavír
Program: Schubert, Dvořák, Suk aj.

Sobota 24. dubna 2010

11.00 zámecká zahrada

Slavnostní nástup vojenských historických jednotek
doprovází hudba Armády ČR

11.30 zámecká zahrada

Průvod vojenských historických jednotek

12.00 Kostel Obrácení sv. Pavla

Mše sv. při polním oltáři LIR 2 Linz s ostatky blahoslaveného Karla I. Rakouského
Celebruje R.D. Jan Houkal ThD, administrátor brandýský
R.D. Mgr. Michal Procházka, vikář staroboleslavský,
R.D. Pavel Porochnavec, Řád sv. Lazara Jeruzalémského
Missa I. in F Václava Emanuela Horáka (1800-1871)
provede Wowes Collegium, sbor při kostele sv. Františka
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
řídí Marek Franěk

14.00 zámecké divadlo

I. světová válka 1914-1918 a EU 2008

Ing. Arthur Rehberger představí sborník
úspěšné plzeňské výstavy a sympozia

19.00 zámecké divadlo

Historie ve filmu
Z rodu Lucemburků Jan (dokument ČT)
Brandýské Audience 2007, 2008 (dokumenty TV Bobr)

15.00 a 18.00 zámecká zahrada

Rytíři krále Jana
turnaje a bitevní inscenace
rytíři Honoris, Městská historická garda a další skupiny historického šermu z Čech a Moravy

Neděle 25. dubna 2010

10.00 Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie Stará Boleslav

Slavnostní Mše sv. u Palladia země české
Celebruje R.D. Mgr. Michal Procházka, vikář staroboleslavský
staroboleslavský sbor Václav řídí Marie Nohýnková

V září 2010 uplyne 700 let od nástupu Jana Lucemburského na český královský trůn. Toto datum je důležitou křižovatkou českých i středoevropských dějin. Staletá vláda české knížecí a královské dynastie Přemyslovců skončila a poslední Přemyslovna v německém Špýru spojila svůj osud s osudem rytíře Jana z rodu Lucemburských říšských hrabat.
Z přemyslovské královské krve Eliščiny a z krve lucemburské zrodil se Václav, otec vlasti Karel IV. blahé paměti, velký ctitel svatého knížete Václava, i odtud odvozují své kořeny mnohé rody české a evropské historické šlechty, odtud vedou poselství krve k Jagelloncům i k Habsburským panovníkům.

Hrad Brandýs nad Labem roku 1317 viděl před mostem vojsko krále Jana, které zvažovalo, zda vzít Brandýs silou, neboť dobře opevněný pán na Brandýse, Beneš z Michalovic, tehdy stál v řadách odbojné české šlechty. Uznal však legitimitu českého krále a přidal se, stejně jako jeho syn Jan, řečený Správný, navždy ke králi věrným rytířům.
O významu krále Jana, doma v Čechách zvaného Lucemburk či Cizinec, v Evropě známého a uznávaného jako Jan Český, výstižně promlouvá dobové úsloví – Bez Boha a českého krále žádný svou při nevyhraje!


Novák, Milan  PhDr.

Novák, Milan PhDr., 18. 4. 2010

e-mail: milan.novak@brandysko.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás