Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Za dobu trvání pražského biskupství a arcibiskupství se ve funkci biskupa resp. arcibiskupa vystřídalo 63 osob. Biskupů bylo 27 a arcibiskupů 37 (Arnošt z Pardubic byl 27. biskupem v pořadí a od 30.4.1344 i 1. arcibiskupem. Od roku 1667 je arcibiskup pražský též primasem českým, což je čestný titul arcibiskupa pražského, který je spojen s výsadou korunovat českého krále. Posledním 37 arcibiskupem pražským je od roku 2022 Jan Graubner, který je též 25. primasem českým. “ Zobrazit celý citát »

Pražští biskupové a arcibiskupové – chronologickyAudience u císaře Karla I. (2015)

26. 4. 2015 | Redakce | Video-audio

Tradiční Audience u císaře Karla I. se v roce 2015 (25.-26.dubna v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi) konala především u příležitosti 100. výročí úmrtí majitele (1870-1915) brandýského panství Jeho císařské a královské Výsosti, Ludvíka Salvátora, arcivévody rakouského a prince toskánského, vědce a cestovatele (*4.8.1847 v paláci Pitti ve Florencii † 12.10.1915 Brandýs nad Labem).

Slavnostní nástup vojenských historických jednotek

Uvítací projev

Na tradiční přehlídce nastoupených jednotek uvítal jménem organizátorů přítomné hosty PhDr. Milan Novák (klik pro více údajů), vedoucí odboru kultury Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a vedoucí správy zámku Brandýs nad Labem a v současnosti také generální komisař národních oslav 700. výročí narození Karla IV.

Přišlo hodně lidí, při slavnostním nástupu byly ochozy plně obsazené. Ústřední hudbu Armády ČR dirigoval
mjr. Patrik Spinek

“Dámy a pánové, vážení hosté,

dovolte mi, abych jménem pořadatelů zahájil slavnostní nástup k Audienci u císaře a krále Karla I. Scházíme se v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi letos už po třinácté, abychom v  tomto mezinárodním společenství věnovali čest a vzpomínku poslednímu českému králi a poslednímu majiteli zámku Brandýs nad Labem, Jeho Veličenstvu Karlu I. z Domu Rakouského, který se do historie národů Evropy natrvalo zapsal jako mírotvorce, moderní, sociálně orientovaný panovník a křesťanský světec.

Hlavními hosty Audience 2015 byli zástupci Domu Rakouského – vnučka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. a dcera jeho syna Oty Habsburského arcivévodkyně Gabriela. Toskánské Habsburky zastupoval arcivévoda Georg,  pravnuk toskánského velkovévody Ferdinanda IV.  (*1835 † 1908),  staršího bratra dnes připomínaného majitele Brandýsa nad Labem arcivévody
Ludvíka Salvátora.

Přijměte pozvání ke slavnosti, která je rozhodně víc než jen romantická zábava a hra na vojáky. To, co dává našemu společnému počínání smysl, je tradice. Tradice, která po jedenáct staletí náš národ spojovala s ostatními národy Evropy, a z toho plných tisíc let byla tradicí křesťanskou, knížecí a královskou. Přemyslovci ji předali Lucemburkům, Jagelloncům a Habsburkům. V této tradici, v níž vynikají duchovní postavy patronů Evropy, věrozvěstů Cyrila a Metoděje, svaté Ludmily a svatého Václava, jsou pevně zakotveny i osobnosti blahoslaveného krále Karla I. a Karla IV. otce vlasti, jehož sedmisté výročí narození se v příštím roce stane velkou národní oslavou. Právě Karel IV., po matce Elišce zpola Přemyslovec a zpola Habsburk, po otci Janu Lucemburském potomek Karla Velikého a z krve brabantské, rezonuje v naší společnosti jako „největší Čech“ a jde příkladem zcela aktuálním, neboť je prototypem Evropana, který se hlásí ke společným kořenům a vyznává nikoli nacionální, ale zemské vlastenectví.

Letos se vzpomínkami vracíme do válečného roku 1915, neboť je tomu sto let, co na brandýském zámku zemřel jeho tehdejší majitel, arcivévoda Ludvík Salvátor, princ z rodiny toskánských velkovévodů z Domu Rakouského. Také Ludvík Salvátor Toskánský byl osobností vynikající silou ducha. Svým vědeckým a spisovatelským dílem ve druhé polovině 19. století přispíval ke vzájemnému poznání evropských národů a v mnoha směrech svým myšlením a konáním dalece předběhl svou dobu – proto i dnes je jeho odkaz živý a spojuje zámek Brandýs nad Labem s klášterem Miramar na baleárském ostrově Mallorka, s palácem Pitti v toskánské Florencii, s Vídní, Terstem, se slovinskou Goricí i s řeckým ostrovem Zakynthos. Zámek Brandýs nad Labem tak dnes znovu potvrzuje své nezastupitelné postavení v proudu českých dějin a svůj význam přední památky středních Čech. Nic není zapomenuto a historické svazky jsou stále živé.”

Pozvání přijal apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza a poslankyně Parlamentu ČR Nina Nováková. Audience 2015 byl přítomen rakouský
velvyslanec v České republice Ferdinand hrabě Trauttmansdorff-Weinsberg.
Nejstarší české šlechtické rody zastupoval na Audienci Tomáš hrabě Czernin z Chudenic z vinořské větve rodu (vpravo), ze které pocházel také jeho praprastrýc Otakar hrabě Czernin
z Chudenic (*1872 † 1932), ministr zahraničí
(1916-1918) za vlády Karla I.
Předseda Občanského sdružení Radecký 1766-2016 Jan Bárta a tajemník Národní komise
k oslavám 700. výročí narození Karla IV.,
člen rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách a šéfredaktor internetového časopisu Historická šlechta Jan Drocár .
Generálmajor Peter Pritz, generální pobočník hlavy Domu Rakouského, JCKV arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského a starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi armádní generál Vlastimil Picek. Apoštolský nuncius Svatého stolce v České republice Mons. Giuseppe Leanza a dr. Milan Novák,  hlavní organizátor Audience a  generální komisař národních oslav 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016.
Vojáci se připravují k pochodu a odcházejí na mši do Staré Boleslavi
na mši do Staré Boleslavi odjeli  i vzácní hosté…
Předsedkyně rady nedávno znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková je praneteří vychovatelky všech osmi dětí císaře a krále Karla I. a jeho choti Zity. Prateta se jmenovala Terezie hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková (*1888 Lišťany
† 1973 Chur) a podílela se do své smrti i na výchově mnoha vnuků císařského a královského páru.

Audienční mše sv. se konala v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, u Palladia země české s relikvií bl. císaře a krále Karla I. Rakouského. Celebrovali J. Ex. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR, Prof. Dr. Marian Gruber OCist., president Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy
a R. D. Mgr. Michal Procházka, farář a vikář staroboleslavský, kanovník kapituly sv. Kosmy a Damiána.

Palladium země české

Fotografie: Alena Drocárová

Informace o některých předchozích Audiencích konaných v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Zde je pozvánka s programem akce Audience 2015 a zde jsou informace o Audienci pořádané v roce 2009,  pozvánka na Audienci v roce 2010, pozvánka na Audienci 2011 a její průběh.


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás