Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Doufám jen, že jsme naším seriálem přiblížili šlechtu jako osoby, které mají svá zaměstnání a vykonávají je odpovědně. Jako osoby, jež s vydělanými prostředky zacházejí velmi svědomitě. Neodnášejí je ze země a investují je tu zpátky. Jak říkal Giovanni Kinský dal Borgo: „Když jsem přijel do Chlumce nad Cidlinou, pozval jsem si všechny zaměstnance a prohlásil jsem, že odsud z tohoto státu nevyvezu jedinou korunu, kterou tady vydělám".... “ Zobrazit celý citát »

Kinský František *1947Pozvánka k a na Audienci u císaře Karla I.

3. 5. 2022 | PhDr. Milan Novák |

Pozvánka na tradiční, každoroční kulturní akci, při níž si město Stará Boleslav-Brandýs nad Labem a brandýský zámek připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s vládnoucím rodem Habsbursko-Lotrinským a s příbuzensky i dynasticky předcházejícími rody na českém trůně až k zakladatelské dynastii Přemyslovců. Letošní ročník se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského.

Uložení relikvie posledního krále na Pražském hradě

25. 4. 2022 | Jan Drocár |

Na Hradě pražském se druhou velikonoční neděli a v den svátku sv. Jiří 24. dubna 2022 uskutečnila ojedinělá a historicky velmi významná a cenná událost. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se v rámci Mše svaté konala Slavnost uložení relikvie blahoslaveného císaře a krále Karla I. (III.) Rakouského. Celá událost se odehrála za osobní účasti současné hlavy rodu habsbursko-lotrinského a vnuka posledního krále v Čechách Karla Habsburského.

Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945

17. 4. 2022 | Jan Drocár |

Ve čtvrtek 21.4.2022 byla v Mnichově zahájena vernisáž výstavy „Kulturní mosty. Česká a moravská šlechta po roce 1945“. V Alfred Kubin-Galerie v Sudetoněmeckém domě (Hochstraße 8) pořádá Sdružení Adalberta Stiftera /Adalbert Stifter Verein, které jí plánuje otevřít v letošním roce i v Praze.

Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby 2022

8. 4. 2022 | Jan Drocár |

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách při Pražské konzervatoři uspořádala v Koncertním sále školy Na Rejdišti ve čtvrtek 7.4.2022 svůj každoroční Výroční koncert. Skladby W. A. Mozarta, L. van Beethovena a A. Dvořáka zahrál pod dirigentskou taktovkou Miriam Němcové Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, který také doprovodil klavírní sólistku Annu Knoulichovou.

Požehnání Via Ludmile a jejím poutníkům

3. 4. 2022 | Redakce |

V sobotu 2.4.2022 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově konala pontifikální mše svatá k otevření poutní cesty Via Ludmila s požehnáním jejím poutníkům, s připomenutím 100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře a českého krále Karla I., 1280. výročí narození císaře Karla Velikého a 645. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého.

Pozvání na klavírní koncerty Pražské konzervatoře

2. 4. 2022 | Jan Drocár |

Klavírní oddělení Pražské konzervatoře zve v sobotu 9.4.2022 v 18:30 hodin na tradiční Koncert laureátů mezinárodní soutěžní přehlídky „Mladý klavír Pražské konzervatoře“. V Koncertním sále školy Na Rejdišti 1 (vchod z Dvořákova nábřeží) vystoupí čtyři laureáti, kteří vyšli vítězně ze soutěže v prosinci roku 2021.

Jak vypadají české anglické zámecké parky?

30. 3. 2022 | Veronika Pincová |

Anglické parky začaly vznikat ve své kolébce, v Anglii, po roce 1700. Ze začátku se jen pomalu šířily na evropský kontinent. V Anglii se  těmto parkům říká krajinářské, protože byly inspirované přírodou, krajinou. Pojmenování anglické parky se vžilo na evropském kontinentě a je odvozeno od místa vzniku podobně, jako dříve italská (renesanční) zahrada, nebo francouzská (barokní) zahrada.

Buquoyský park Tereziino údolí v Nových Hradech

30. 3. 2022 | Veronika Pincová |

Buquoyové jsou rod původem z francouzsko-belgického pomezí, Vlastnili novohradské panství od roku 1620 do roku 1945. Novohradské panství tvořily tři objekty a to gotický hrad, městský palác zvaný Rezidence a nový zámek. K panství náležel rozsáhlý pozemkový fond, zejména lesy.

Jarní svatojánská pouť v Nepomuku

21. 3. 2022 | Redakce |

Ve dnech 19. 3. 2022 - 20. 3. 2022 se v Nepomuku konala Jarní svatojánská pouť k výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň k uctění památky císaře a krále Karla I.

Kniha o posledním králi v Čechách

17. 12. 2021 | Jan Drocár |

V nakladatelství Triton vychází v listopadu 2021 kniha Karel I. ,světec a poslední král v Čechách, která předznamenává 100. výročí úmrtí posledního českého krále, císaře Karla I. Rakouského († 1. dubna 1922). Autor Milan Novák pro tuto výroční příležitost připravil nové vydání příběhu, který císařský pár Karel Habsburský a Zita Bourbonsko-Parmská prožili v českých zemích, zejména v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 

† Michal Dujka

26. 11. 2021 | Jan Drocár |

Ve věku 67 let ve středu 17.11.2021 náhle zemřel v Horním Jelení pražský rodák Michal Dujka. Po otci pocházel z Nového Hrozenkova na Valašsku, po přeslici byl potomkem šlechtického rodu Bubnů-Litic. Rodiny zprvu vladycké a rytířské, od roku 1629 panské a od roku 1644 hraběcí.

Vzpomínková slavnost k Habsburskému výročí

23. 11. 2021 | Jan Drocár |

V sobotu 20. listopadu 2021 se na zámku v Niměřicích konala každoroční vzpomínková slavnost, jíž si příslušníci tradičních vojenských regimentů, členové české zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla a rytíři i postulanti Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, připomínají výročí úmrtí Jeho apoštolského Veličenstva císaře Františka Josefa I.

Vojevůdce Radecký – 255. výročí narození v Třebnicích

2. 11. 2021 | Redakce |

„V úterý 2.11.2022 vzpomínáme 255. výročí narození budoucího císařského maršála, jedné z nevýznamnějších evropských osobností první poloviny devatenáctého století Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče. Zrozen v Čechách na zámku v Třebnicích u Sedlčan 2.11.1766, sloužil věrně pěti našim panovníkům, císařům a českým králům“, připomíná předseda Spolku Radecký Praha Ing. arch. Jan Ev. Bárta.

Narodil se vnuk vnuka českého krále

31. 10. 2021 | Redakce |

Ve středu 20. října 2021 se narodil arcivévodkyni Eleonoře syn, který dostal jméno po svém pradědečkovi jméno Otto. Dědečkem se poprvé stal otec Eleonory a současná hlavy rodu Habsbursko-Lotrinského Karel. Prapradědečkem malého Otty je rakouský císař a český král Karel I. a hrdým otcem známý automobilový závodník Jérôme d'Ambrosio.

Karel Habsburský na návštěvě v Brně

14. 10. 2021 | Redakce |

Ve středu 13. října 2021 navštívil JCKV arcivévoda Karel Habsburský Brno, aby jakožto dlouholetý president Blue Shield International, mezinárodní organizace zaměřené na ochranu památek ve válečných zónách, přednášel studentům Masarykovy university o problematice ochrany a záchrany kulturních památek ve válkou postižených oblastech.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás