Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Mým hlavním úkolem, je chránit mé národy před jejich politiky.“ Zobrazit celý citát »

Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (*1830 † 1916)Z jednoho rodu

23. 12. 2023 | Huláková, Lenka |

Z   j e d n o h o  r o d u

O společném původu Nory Kinské a Moniky Czernin

 

V nedávných dnech se na knižním trhu objevilo druhé vydání knihy Moniky Czernin: Žila jsem příliš krátce. Spisovatelka v ní předkládá čtenářům působivé vylíčení dobrodružného, bohužel krátkého života nevšední hraběcí dcery, Nory Kinské. Kdo ji dosud nečetl, vřele lze doporučit, dá se přečíst jedním dechem. Škoda, že tak zajímavý text brněnské nakladatelství MOBA kromě obálky nedoprovodilo žádnými fotografiemi.

Avšak předmětem tohoto článku není literární kritika; zajímavé jsou rodové souvislosti. Autorka jen velmi skromně zmiňuje své příbuzenství s hrdinkou knihy.

Spojovacím článkem obou žen byl Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský (*1642 † 1719), který žil na přelomu 17. a 18. století. Nejvyšší kancléř Českého království a rytíř Řádu zlatého Rouna byl ve své době třetí největší vlastník v Čechách. Ze dvou manželství měl sedm synů, z nichž dva později rozdělili rod na linii hraběcí a knížecí. Václav Norbert Oktavián byl 5 x pradědeček Nory a 8 x pradědeček Moniky. Chlumeckou větví Kinských se lze dostat k Noře přes Františka Ferdinanda, Leopolda Ferdinanda, opět Františka Ferdinanda, Leopolda Josefa a Jana ke Zdenkovi, Nořinu otci (viz rodokmen).

V linii vedoucí k Czerninům je v první řadě Filip Josef Kinský, mladší bratr Františka Ferdinanda, následuje jeho syn a dědic choceňského majorátu kníže František Oldřich, poté Josef, Ferdinand, Rudolf a znovu Ferdinand a Rudolf 9. kníže Kinský z Lysé nad Labem.

Jeho dcera Vilemína se provdala za JUDr. Karla Czernina a jejich jedenáctým dítětem byl Vincenz Czernin, otec zmíněné spisovatelky Moniky. Hraběnka Nora Kinská tak byla v 6. generaci sestřenice  Rudolfa Josefa Ferdinanda 9. knížete Kinského, praděda Moniky Czernin a jejich společný předek žil před třemi stoletími.

Jak už to kdysi zformuloval Zdenko Radslav Kinský ve svých rodopisných poznámkách: Václav Norbert Oktavián jest předkem všech dosud žijících Kinských, dodejme i některých Czerninů.

 

Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský
*11.6.1642 Praha † 3.1.1719 Praha
František Ferdinand hrabě Kinský

*1678 † 1741

.

Leopold Ferdinand hrabě Kinský

*1713 † 1760

.

František Ferdinand hrabě Kinský

*1738 † 1806

.

Leopold Josef  hrabě Kinský

*1764 † 1831

.

Jan František hrabě Kinský

*1815 † 1868

.

Oktavian Zdenko hrabě Kinský

*1844 † 1932

.

Norbertina (Nora) hraběnka Kinská

*18.12.1888 Vídeň

† 26.3.1923 Poruba

oo 8.1.1921 Vídeň

Ferdinand hrabě von Wilczek

*28.5.1893 Dobroslavice
† 5.7.1977 zámek Seebarn u Vídně

.

Georgina hraběnka z Wilczeku

*1921 † 1989

oo 5.3.1943 Vaduz
František Josef II.

panující kníže Liechtenstein

*1906 † 1989

.

panující kníže

Hans -Adam II. Liechtenstein

*14.2.1945 Curych

oo 30.7.1967 Vaduz

Marie hraběnka Kinská

*1940 † 2021

.

Alois

dědičný princ Liechtenstein

*11.6.1968 Curych

oo 3.7.1993 Vaduz

Sofie princezna Bavorská

*28.10.1967 Mnichov

potomci

.

Marie hraběnka Kinská (*1940 † 2021)
byla pravnučka Ferdinanda Bonaventury
7. knížete Kinského *1834 † 1904

viz
vpravo

Filip Josef  hrabě Kinský

*1700 † 1749

.

František Oldřich 3. kníže Kinský

*1726 † 1792

.

Josef Arnošt 4. kníže Kinský

*1751 † 1798

.

Ferdinand Jan 5. kníže Kinský

*1781 † 1812

.

Rudolf Josef Antonín 6. kníže Kinský

*1802 † 1836

.

Ferdinand Bonaventura 7. kníže Kinský

*1834 † 1904

.

Rudolf  Josef Ferdinand 9. kníže Kinský

*11.12.1859  Heřmanův
† 13.3.1930 Lysá nad Labem
oo 20.9.1881 Vídeň
Maria Gabriela hraběnka z Wilczeku
*24.12.1858 Paříž
†  27.3.1938 zámek Kremsegg

.

Vilemína hraběnka Kinská

*1891 † 1971

oo 2.7.1912 Lysá nad labem

Karel
hrabě Czernin

*1886 † 1978

.

Vincenz

hrabě Czernin

*19.6.1932 Klagenfurt

oo 14.9.1963 Karneid bei Bozen

Veronika von Müller

*13.4.1938 Mnichov

.

Monika

hraběnka Czerninová

*18.2.1965 Klagenfurt

oo 7.6.1996 St. Gilgen
Rikolt baron von Gagern

*2.11.1965 Salzburg

potomci

.

Monika Czernin se narodila roku 1965 v Klagenfurtu v jižním Rakousku. Vystudovala žurnalistiku, filozofii a pedagogiku ve Vídni a během své kariéry pracovala pro rakouskou televizi ORF i pro deník Die Presse.

Nora hraběnka Kinská vyrůstala na  zámku
Karlova Koruna, byla šestým z devíti dětí Oktaviána Zdenka hraběte Kinského (*1844 † 1932) a jeho manželky Georginy Ernestiny Festeticsové z Tolny (*1856 † 1934). Jak uvádí Wikipedie, poté, co se nuzné podmínky a vysoká úmrtnost v ruských  válečných zajateckých táborech staly zcela zjevnými, iniciovala ruská panovnická rodina vznik skupin tzv. „cestujících zdravotních sester“, aby kontrolovaly dodržování Haagské dohody.
Monika hraběnka Czerninová je rakouská spisovatelka a filmařka pocházející z vrchlabské větve jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů Czerninů. V roce 2005 napsala románovou biografii o své pratetě Norbertině (Noře) Kinské „Ich habe zu kurz gelebt. Die Geschichte der Nora Gräfin Kinsky“, kde zároveň ztvárnila hlavní postavu.  V roce 2007 byl zveřejněn televizní dokument Moniky Czerninové: Die Gräfin und die russische Revolution – Nora Kinsky – Die Rotkreuzbaronin („Hraběnka a ruská revoluce – Nora Kinská – Baronka z Červeného kříže“).

Mezi „cestujícími zdravotními sestrami“ byla i sedmadvacetiletá Nora Kinská, která odcestovala do Ruska v roce 1916 jako sestra Červeného kříže. Chtěla poukázat na „porušování lidských práv a pokusila se zmírnit utrpení vojáků“.  Při své cestě navštívila hraběnka Nora 16 zajateckých a 15 pracovních táborů, kde pomáhala někdy v nejprimitivnějších podmínkách při operacích a dalších lékařských zákrocích. Setkala se s tisíci rakousko-uherských a německých válečných zajatců. Uprostřed zmatků během ruské revoluce se Norbertině podařil dramatický únik a v létě roku 1918 se vrátila zpět do vlasti. Zde se vdala za hraběte Ferdinanda Wilczeka, kterého se jí podařilo osvobodit ze zajateckého tábora, který s ní v přestrojení z Ruska též uprchnul. Roku 1921 se jim ve Štýrském Hradci narodila dcera
Georgina, pozdější kněžna lichtenštejnská (manželka knížete Františka Josefa II. a matka současného panujícího knížete Hanse Adama II.) Nora hraběnka Kinská zemřela v roce 1923 v porodnici ve Vítkovicích při porodu druhého dítěte. Porod bohužel nepřežil ani její potomek.

♣♣♣


Související klíčová slova

,
Huláková, Lenka

Huláková, Lenka, 23. 12. 2023

e-mail: elha@volny.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás