Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„První šlechtická deklarace byla přednesena během audience u prezidenta Edvarda Beneše na Pražském hradě v sobotu 17.9.1938.  Účastnilo se jí 12 zástupců české zemské šlechty z jedenácti rodů. Hlavním iniciátorem deklarace byl Zdenko Radslav hrabě Kinský, jejím autorem orlický Karel VI. kníže Schwarzenberg a text prezidentovi za přítomné a jménem dalších představitelů starých rodů přečetl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí.“ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace – 17.9.1938Veřejné rozloučení s Karlem Schwarzenbergem

7. 12. 2023 | Jan Drocár |

PŘEVZATO ZE STRÁNEK MALTÉZSKÉHO ŘÁDU – ČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ

Veřejné rozloučení s Karlem Schwarzenbergem v kostele Panny Marie pod řetězem v areálu Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství

(Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana) 

Praha 30. 11. 2023

Rozloučení veřejnosti s Karlem Schwarzenbergem (dle rodové tradice Karlem VII. ze Schwarzenbergu) uspořádala jeho rodina v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze. Uzavřená rakev se zesnulým Karlem Schwarzenbergem, který byl rovněž i rytířem Řádu, byla vystavena od středy 6. do pátku 8. prosince, vždy od 12 do 22 hodin. Čestnou stráž u rakve drželi čeští skauti a členové armády. Ostatky byly následně převezeny do katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde proběhne pohřeb se státními poctami. 

Kostel Panny Marie pod Řetězem v Praze je součástí areálu, kde Řád maltézských rytířů sídlí od 12. století. Zajímavou shodou okolností je, že zde bylo v roce 1378 vystaveno před pohřbem tělo českého krále Karla IV. Lucemburského, kterého mezi své předky počítá i rod Schwarzenbergů.

 KAREL VII.  SCHWARZENBERG  JAKO POTOMEK KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO
Zde nahoře prosím kliknout pro otevření rodokmenu

„Ochrana víry a služba potřebným“ je heslem Řádu maltézských rytířů a jedním z přání Karla Schwarzenberga, uvedeným v jeho poslední vůli, je sbírka na podporu charitativní činnosti Českého velkopřevorství a pomoc válkou zasažené Ukrajině, namísto případných květinových darů. V kostele Panny Marie pod řetězem budou mít smuteční hosté možnost jeho přání vyplnit prostřednictvím příspěvku na místě. Organizátoři prosí, aby smuteční hosté v kostele nezapalovali svíce.

Po celou 900letou historii Řádu je jeho hlavním posláním pomoc lidem v nouzi – nemocným, osamělým či jedincům na okraji společnosti. Maltézští rytíři patří v současnosti mezi významné humanitární organizace na světě. Řád disponuje mezinárodní působností, na úrovni jednotlivých států však vystupuje samostatně. V Čechách naplňují Maltézští rytíři své poslání mimo jiné prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc (druhý největší poskytovatel služeb osobní asistence pro seniory v  ČR) a díky dobrovolnické organizaci Česká maltézská mládež. Řád je také zřizovatelem tří škol.

400 let sepětí rodu Schwarzenbergů a Maltézských rytířů

Suverénní řád maltézských rytířů je katolický řád, do něhož často vstupovali členové evropských šlechtických rodin.  Rod Schwarzenbergů je duchovně propojen s Řádem maltézských rytířů již od počátků působení Schwarzenbergů v Českých zemích v roce 1650. Jeho rodinní příslušníci se tradičně stávali členy Řádu. Někteří z nich se dokonce mimořádným způsobem zasloužili o jeho rozkvět. Například otec zesnulého českého politika Karla Schwarzenberga, Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu, získal v roce 1959 titul prezidenta regentské rady velkopřevorství českého. Ze svého titulu získával nové členy v exilu a provedl Maltézský řád úskalími německé okupace a komunistického režimu.

Po roce 1948, kdy v Československu docházelo k likvidaci řeholních domů, komunisté stejně jako nacisté, zabavili majetek Českého velkopřevorství. Část české šlechty donucená k emigraci se shromáždila kolem regenta Českého velkopřevorství Karla VI. knížete ze Schwarzenbergu, který měl velkou zásluhu na tom, že Řád přežil a zůstal zachován.

Pro maltézské rytíře a řádové dámy je proto velkou ctí mít možnost zorganizovat toto poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, svým členem, velkým podporovatelem a přítelem.

*zdroj historických faktů: PhDr. Milan Buben, PhD.

 

Kontakty pro média

K organizaci rozloučení pro veřejnost a pro informace o činnosti Řádu:

Monika Matulová

Email: monika.rohlenova@amic.cz

Telefon: (+420) 602 679 576

Jana Balharová

Email: jana.balharova@amic.cz

Telefon: (+420) 606 671 116

Home

♣♣♣

Foto Jan Jirsa

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás