Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Potřeba české šlechty vyjádřit svůj postoj k německé okupaci i na zbývajícím území české republiky pokračovala. Ve čtvrtek 7.9.1939 byla na schůzi výboru Národního souručenství veřejně prezentována třetí deklarace: "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939". Přečtení projevu bylo přijato výborem se všeobecným souhlasem a potleskem. Podpisy pod touto deklaraci byly poté získávány jednotlivě - platil zákazu sdružování občanů.“ Zobrazit celý citát »

Třetí šlechtická deklarace ze září 1939Lobkowicz

Vysoký Chlumec

21. 11. 2018 | Redakce | Místa

Vysoký Chlumec je zachovalý hrad nad stejnojmenným městysem v okrese Příbram asi 8 km jihozápadně od Sedlčan. Stojí na žulovém vrchu v nadmořské výšce 525 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Hrad byl patrně založen v posledních letech panování Karla IV. V roce 1385 je v rukou Purkarta z Janovic oblíbence krále Václava IV. Janovici drželi hrad až do roku 1469, kdy ho Jenec z Janovic a Peteršpurka prodal Bedřichu Ojířovi z Očedělic. Ovšem už roku 1474 koupila hrad a přilehlé panství Anna Švihovská, vdova po Janu Popelovi z Lobkovic. Tak se dostalo chlumecké panství na dlouhá staletí do rukou šlechtického rodu Lobkowiczů.

Lobkowicz, Otakar *1922 † 1995

19. 11. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Otakar kníže Lobkowicz (*28.1.1922 Praha † 1.6.1995 Vídeň) - člen mělnicko-hořínské větve rodu Lobkowiczů. JUDr. Po tragické smrti (22.5.1932) bratrance Jiřího Kristiana na berlínské autodráze AVUS, se stal jeho dědicem. V letech 1940-1945 byl jeho majetek v nucené správě nacistů a po roce 1948 byl znárodněn komunisty. Rodina byla nucena odejít do švýcarského exilu.

Mělník

14. 11. 2018 | Redakce | Místa

Nad soutokem Labe s Vltavou se nad řekou a svahem porostlým vinicemi rozkládá zámek Mělník, původním názvem Pšov. Jméno je odvozeno z názvu slovanského kmene Pšovanů a dodnes zůstalo zachováno v názvu potoka Pšovky a bývalé obce, dnes městské části Pšovka. Dle Kosmovy Kroniky české provdal poslední kníže Pšovanů Slavibor svou dceru Ludmilu za českého knížete Bořivoje. Dle legend zde pak kněžna Ludmila často pobývala a vychovávala i svého vnuka Václava, který tu pěstoval vinnou révu.

Křimice

13. 11. 2018 | Redakce | Autor píše, Místa

Zámku předcházela tvrz, vystavěná Drslavici někdy okolo poloviny 13. století. V letech 1245–1289 na ní měl sídlit Půta, syn Protivy ze Žinkov. Další informace pochází až z druhé poloviny 14. století, kdy ji nejprve vlastnil plzeňský měšťan Petrold Nussl a po něm další plzeňský měšťan Václav Točník. Točníkové postupně bohatli, dočkali se povýšení na vladyky a také nedaleko tvrzi založili pivovar.

Lobkowicz, Josef *1918 † 1946

10. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Josef princ Lobkowicz (*20.12.1918 Dolní Beřkovice † 24.4.1946 Mělník) byl členem dolnobeřkovicé větve rodu Lobkowiczů. Vlastnil statek Cítov. Společně se svým otcem Mořicem a dalšími čtyřmi zástupci rodu se v čase ohrožení vlasti přihlásil k českému národu s podepsali Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 (3. deklarace). Tato deklarace byla předložena prezidentu E. Háchovi.

Lobkowicz, Mořic *1890 † 1944

10. 10. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Mořic princ Lobkowicz (*3.5.1890 Dolní Beřkovice † 7.8.1944 Telč) byl členem dolnobeřkovické větve rodu Lobkowiczů. Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; c. a k. komoří; nadporučík rakouské armády; generální ředitel 1. české vzájemné pojišťovny, předseda Rodopisné společnosti v letech 1940-1944. Signatář Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 (3. deklarace). Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Lobkowicz, Bedřich František *1907 † 1954

10. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Bedřich František - 12. kníže z Lobkowicz a vladař domu lobkowiczkého, 7. vévoda z Roudnice, okněžnělý hrabě ze Sternsteinu (1953); Ing. agronom; velkokříž Řádu maltézských rytířů.Signatář Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 (3. deklarace). Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.

Lobkowicz, Jaroslav Claude *1910 † 1985

29. 8. 2018 | Redakce | Osobnosti

Jaroslav Claude Lobkowicz pocházel z konopišťsko-křimické linie šlechtického rodu Lobkoviců. Byl 13. kníže z Lobkowicz a vladař domu lobkowiczkého, 8. vévoda z Roudnice a okněžněný hrabě ze Sternsteinu (1954). Jeho otec Jaroslav Lobkowicz byl c. a k. komořím císaře Františka Josefa I., matka Marie Terezie byla dcerou Friedricha Georga, 4. vévody de Beaufort-Spontin, vlastníka Bečova nad Teplou. Na podzim roku 1939 podepsal Jaroslav Claude spolu s dalšími 84 představiteli zemské šlechty Prohlášení české a moravské zemské šlechty v roce 1939. Na snímku s manželkou Gabrielou.

Lobkowicz, Jaroslav Alois *1877 † 1953

29. 8. 2018 | Redakce | Osobnosti

Jaroslav Alois byl 11. kníže z Lobkowicz a 6. vévoda z Roudnice (*26.3.1877 Konopiště † 24.10.1953 Křimice). Vystudoval práva a zdědil panství Křimice. S dalšími představiteli české zemské šlechty podepsal Prohlášení české a moravské zemské šlechty v roce 1939. Za německé okupace byla na jeho majetek uvalena vnucená správa. Po válce byla sice zrušena, ale únorový převrat přinesl zase komunistickou národní správu.

Lobkowicz, Děpolt † 1527

16. 8. 2018 | Redakce | Osobnosti

Děpolt (Jan Děpolt) Popel Lobkowicz († 3.3.1527 v Bílině) byl zakladatel bílinské větve rodu Lobkowiczů. Stál na straně svého otce proti uherskému králi Matyášovi Korvínovi a byl s otcem také zajat a uvězněn Janem z Rožmberka v Českém Krumlově. Po otcově smrti († 1470) byl propuštěn a v roce 1501 koupil statek Bílinu v severních Čechách.

Lobkowicz, Jiří Kristian *1835 † 1908

9. 8. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Český šlechtic z hořínsko-mělnické větve rodu Lobkoviců. Tajný rada, poslanec českého sněmu. Konzervativní politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů zemské samosprávy Království českého. Nejvyšší maršálek Království českého 1871–1872 a 1883–1907 . Nositel velkokříže Leopoldova řádu (1891) , v roce 1903 se stal 1145. rytířem řádu Zlatého rouna.

Lobkowicz, Jan *1885 † 1952

8. 8. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Jan kníže Lobkowicz (*6.11.1885 Praha † 11.1. 1952 Wolfegg) pocházel z mělnicko-hořínské větve rodu Lobkowiczů. Byl posledním předsedou Svazu českoslovanských velkostatkářů. V letech 1938 a 1939 podepsal prohlášení české šlechty. V roce 1948 opustil Československo a žil v Německu u Bodamského jezera. Později bydlel s manželkou v penzionu u Grundlsee.

Lobkowicz, Mikuláš I. Chudý z Újezda

17. 12. 2017 | Redakce | Osobnosti

Skutečným původem rodu Lobkowiczů je pravděpodobně tvrz Újezd ležící asi deset kilometrů jihovýchodně od České Lípy. Odtud pocházel prapředek rodu rytíř Mareš (Martin) z Újezda. Měl tři syny. Pro rod byl nejdůležitějším nejmladší ​Mikuláš I. (*kolem 1386 † 1435/1441) řečený Chudý, který je považován za zakladatele rodu. V roce 1409/1410 získal polabskou ves Lobkovice, podle níž se začal psát.

Lobkowiczové na obrazovce ČT

23. 2. 2017 | Redakce | Modrá krev

Jméno rodu Lobkowiczů zná v českých zemích snad každý. Nese ho obrovské množství památných objektů, lze ho najít v učebnicích literatury, dějepisu, v románech, dokonce i na etiketách piva nebo vína. V současnosti lze nalézt mezi zástupci starobylého rodu vědce, bankéře, politiky, opata, biskupa i bývalého opraváře televizí. Známé je rodové heslo Lobkowiczů „Popel jsem a popel budu“.

Modrá krev. Jak žije mladá generace české šlechty?

3. 2. 2017 | Redakce | Autor píše

Šlechtické tituly byly oficiálně zrušeny se vznikem samostatného Československa. Desítky příslušníků aristokracie, kteří u nás žijí, s nimi ale naštěstí nezmizely. Historie jejich rodů je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví. Jak žije současná generace české šlechty, ukáže nový dokumentární cyklus režisérky Aleny Činčerové Modrá krev. Světem českých šlechtických rodů diváky provází František hrabě Kinský.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás