Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Audience u císaře Karla I. – souhrn

10. 4. 2020 | Redakce | Autor píše

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.

Každoročně se pod tímto názvem v Brandýse n. L. a Staré Boleslavi koná mezinárodní slavnost pořádána k poctě blahoslaveného Karla, v letech 1916-1918 císaře rakouského (Karel I.), krále českého (Karel III.), apoštolského krále uherského (Karel IV.), ale též markraběte moravského, vévody horního a dolního Slezska či vévody těšínského.

Audience u císaře Karla I. se za dobu svého trvání stala přední událostí v rámci udržování tradic národů střední Evropy, místem setkávání příznivců těchto společných tradic nejen z Čech. Setkávání příznivců panovníka, který žil v letech 1887-1922 (*17.8.1887  †1.4.1922) a který byl 3.10. 2004  pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy beatifikován papežem Janem Pavlem II.  Církevním patronek jeho blahořečení byl vídeňský kardinál Christoph Schönborn (narozený  22.1.1945 na zámku Skalka u Vlastislavi) a svátek se slaví na na den 21. října (datum jeho sňatku s princeznou Zitou). Na českém území je blahoslavenému císaři Karlovi zasvěceno několik pamětních míst.

Karel stál v čele mnohonárodní monarchie přesně od 21.11.1916 do 12.11.1918 a celý jeho oficiální titul zněl: “Karel I z milosti Boží císař rakouský,  apoštolský král uherský (Karel IV.), král český (Karel III.), král dalmatský, chorvatský, slavonský,  haličský, lodoměřský, illyrský a jeruzalémský, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, vévoda horního a dolního Slezska, modenský, parmský, piacenzský a guastellský, osvětimský a zatorský, těšínský, friulský, raguszský a zarský, okněžněný hrabě habsburský a tyrolský, kyburský, gorizijský a gradišský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horní a dolní Lužice a Istrie, hrabě hohenemský, feldkirchský, bregenzský, sonnenberský, pán z Terstu, z Cattara, velkovojvoda Vojvodiny srbské…

Pořadatelé slavnosti, spolu s jejím hlavním organizátorem a autorem dr. Milanem Novákem, připravují akci nepřetržitě již od roku 2002.  Ve Staré Boleslavi se její stěžejní část odehrává v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie se zde uloženým Palladiem země České a v Brandýse nad Labem na zámku, kde Karel, ještě jako mladý arcivévoda, strávil několik let svého života. Audience u císaře Karla I. se koná poslední víkend v dubnu či první víkend v květnu.

♣♣♣

2002  –
2003  –
2004  –
2005  –
2006  –
2007  –
2008  –
2009  – Audience ♣ Rozhovor ♣ Video ♣
2010  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2011  –  Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2012  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2013  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video 1 ♣ Video 2 ♣
2014  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2015  –  Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2016  –  Pozvánka (Č) ♣ Pozvánka (N) ♣ Audience ♣ Video ♣
2017  –  Pozvánka ♣ Audience Video ♣
2018  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2019  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2020 – Audience  ♣

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás