Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

KarlismusAudience u císaře Karla I. – souhrn

10. 4. 2020 | Redakce | Autor píše

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.

Každoročně se pod tímto názvem v Brandýse n. L. a Staré Boleslavi koná mezinárodní slavnost pořádána k poctě blahoslaveného Karla, v letech 1916-1918 císaře rakouského (Karel I.), krále českého (Karel III.), apoštolského krále uherského (Karel IV.), ale též markraběte moravského, vévody horního a dolního Slezska či vévody těšínského.

Audience u císaře Karla I. se za dobu svého trvání stala přední událostí v rámci udržování tradic národů střední Evropy, místem setkávání příznivců těchto společných tradic nejen z Čech. Setkávání příznivců panovníka, který žil v letech 1887-1922 (*17.8.1887  †1.4.1922) a který byl 3.10. 2004  pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy beatifikován papežem Janem Pavlem II.  Církevním patronek jeho blahořečení byl vídeňský kardinál Christoph Schönborn (narozený  22.1.1945 na zámku Skalka u Vlastislavi) a svátek se slaví na na den 21. října (datum jeho sňatku s princeznou Zitou). Na českém území je blahoslavenému císaři Karlovi zasvěceno několik pamětních míst.

Karel stál v čele mnohonárodní monarchie přesně od 21.11.1916 do 12.11.1918 a celý jeho oficiální titul zněl: “Karel I z milosti Boží císař rakouský,  apoštolský král uherský (Karel IV.), král český (Karel III.), král dalmatský, chorvatský, slavonský,  haličský, lodoměřský, illyrský a jeruzalémský, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, vévoda horního a dolního Slezska, modenský, parmský, piacenzský a guastellský, osvětimský a zatorský, těšínský, friulský, raguszský a zarský, okněžněný hrabě habsburský a tyrolský, kyburský, gorizijský a gradišský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horní a dolní Lužice a Istrie, hrabě hohenemský, feldkirchský, bregenzský, sonnenberský, pán z Terstu, z Cattara, velkovojvoda Vojvodiny srbské…

Pořadatelé slavnosti, spolu s jejím hlavním organizátorem a autorem dr. Milanem Novákem, připravují akci nepřetržitě již od roku 2002.  Ve Staré Boleslavi se její stěžejní část odehrává v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie se zde uloženým Palladiem země České a v Brandýse nad Labem na zámku, kde Karel, ještě jako mladý arcivévoda, strávil několik let svého života. Audience u císaře Karla I. se koná poslední víkend v dubnu či první víkend v květnu.

♣♣♣

2002  –
2003  –
2004  –
2005  –
2006  –
2007  –
2008  –
2009  – Audience ♣ Rozhovor ♣ Video ♣
2010  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2011  –  Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2012  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2013  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video 1 ♣ Video 2 ♣
2014  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2015  –  Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2016  –  Pozvánka (Č) ♣ Pozvánka (N) ♣ Audience ♣ Video ♣
2017  –  Pozvánka ♣ Audience Video ♣
2018  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2019  – Pozvánka ♣ Audience ♣ Video ♣
2020 – Audience  ♣

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás