Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

PatrimoniumVia Ludmila – charakteristika

6. 2. 2021 | Jan Drocár | Via Ludmila

POUTNÍ CESTA

PRO PĚŠÍ, CYKLISTICKÉ I MOTORISTICKÉ POUTNÍKY 

♣♣♠

Via Ludmila vzniká v roce 2021 k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, první historicky doložené české kněžny a světice, hlavní patronky českých zemí a  manželky prvního historicky doloženého knížete na trůně českých panovníků Bořivoje I. Přemyslovce.

♣♣♠

Via Ludmila začíná a zpočátku vede mateřskou zemí sv. Ludmily, ta je pro ní výchozí. Poté se ale díky jejím a Bořivojovým potomkům časově a geograficky rozšíří po celé Evropě a zamíří i do zámoří.

♣♣♠

Via Ludmila vychází z místa úmrtí sv. Ludmily v Tetíně, kde byla zavražděna v noci z 15. na 16.9.921 a z místa jejího posledního odpočinku na Pražském hradě. Proti toku času míří do místa kněžnina pravděpodobného rodiště v Mělníku a sídla na Levém Hradci.

♣♣♠

Via Ludmila provádí poutníky prostřednictvím genealogických cest potomků sv. Ludmily a Bořivoje staletími – od samého úsvitu dějin až po současnost. Jejich současní potomci a budoucí potomci těchto potomků činí poté Via Ludmilu cestou časově neomezenou, budoucí, věčnou. Svatá Ludmila se stává rodokmenově doložitelnou matkou Evropy.

♣♣♠

Via Ludmila bude svou celkovou délkou patřit k nejdelším. Kolik je to kilometrů a za jak dlouho je lze absolvovat, není ale dosud přesně známo. Vše bude přesně dopočítáváno postupně po určení a vytyčení dalších a dalších pokračování cesty, až k celkovému počtu 33 tras.

♣♣♠

Via Ludmila by měla vést své poutníky „na věky věkův”. Takovou „dlouhověkost” předpověděla mýtická kněžna Libuše potomstvu svému a bájného zakladatele českého státu Přemysla Oráče, kterého si vybrala za manžela. Naše dětské pohádky končívaly klasickým „ pokud nezemřeli (jako že ne), žijí tam dodnes”. Ano, pokud tady budou potomci sv. Ludmily a Bořivoje z rodu bájných knížat Přemysla a Libuše, bude tady Via Ludmila. Pokud po ní děti, jejich rodiče i prarodiče budou putovat rádi, bude tady „na věky věkův”.

Cesta je naděje. Poutní cesta Via Ludmila je nadějí mnohého. Nadějí k lepšímu poznání sama sebe a nadějí k získání většího a vřelejšího respektu k jiným a jejich názorům. Nadějí k přesnějšímu nalezení svého místa v „toku času” a k lepšímu pochopení vlastního postavení v historii rodu. Každý je jedním z mnoha suverénních článků stále se doplňujícího řetězu předků a potomků a stále a trvale platí, že „vše co děláme nebo neděláme, musíme ospravedlnit v očích našich předků a v očekávání našich potomků”.

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás