Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Nákladem Koruny České byla vydána knížka Nástupnické právo v Českém království, jejímž autorem je genealog Petr Nohel. Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí. Publikace o 24 stranách stručně představuje zásadní dokumenty, které měly vliv na české nástupnictví.“ Zobrazit celý citát »

Nástupnické právo v Českém královstvíŠlechta: Výstava Kulturní mosty v Evropě v Praze

20. 9. 2023 | Redakce |

Výstava Kulturní mosty v Evropě

– po Mnichově, DüsseldorfuÚstí nad Labem byla v pondělí 18.9.2023 otevřena také v pražské Novoměstské radnici na Karlově náměstí – bude trvat do 19.11 2023

♣♣♣

Když někteří šlechtici z Čech a Moravy začali po roce 1945 stavět mosty přes politické, národní a společenské hranice, vycházelo jejich působení z kultury, lidskosti a křesťanské víry. Díky svým rodinným, evropským a křesťanským kontaktům a vedeni zděděným pocitem zodpovědnosti přispěli nakonec také oni ke změně politického režimu v roce 1989.

Výstavu hostí Novoměstská radnice na Karlově náměstí

Výstava vyzdvihuje život a úsilí těchto osobností:
Richard Belcredi
Johanna von Herzogenbergová
Ferdinand Kinsky
Mikuláš Lobkowicz
Christian Salm-Reifferscheidt
František Schwarzenberg
Karel Schwarzenberg
Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB
Daisy Waldstein-Wartenbergová
Thunové – rodina

Tomuto tématu se dosud věnovala ve výzkumu jen malá nebo témeř žádná pozornost, pravděpodobně i proto, že se obvykle odehrávalo mimo pozornost veřejnosti; navíc o něm mezitím může referovat už jen málo dobových svědků.

Kromě životopisů a činností jednotlivých osobností výstava ukazuje také souvislosti jejich působení, které vyplývají ze vztahu šlechty k majetku, kulturnímu dědictví, národu, ale i z křesťanského pohledu na svět.

Rodokmen mapující genealogické vztahy připomínaných osobností sestavil Jan Drocár a ke shlédnutí je na výstavě a k podrobnějšímu a klidnějšímu zkoumání také zde.

Návrh designu, architektura výstavy, grafika: Büro für Gestaltung Wangler und Abele – Amelie von Büdingen, Lisa Kelso, Kathleen Dhimogjini.

♣♣♣

Za pořadatele a autory výstavy přivítala přítomné a výstavu zahájila výkonná ředitelka Spolku Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter Verein) Dr. Zuzana Jürgensová.
Připomněla, že výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (Praha) a s Post Bellum (Praha) a její vznik podpořili: Česko-německý fond budoucnosti, Bavorské ministerstvo pro rodinu, práci a sociální věci a Pověřenkyně Spolkové vlády pro kulturu a média.

Jako zástupce rodin, o kterých výstava pojednává, přítomné oslovil Johannes princ Lobkowicz. Pozvání na vernisáž přijal také německý velvyslanec v Praze Andreas Künne (v popředí).

♣♣♣

Kulturelle Brücken in Europa

Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945 – Ausstellungseröffnung

Ausstellungsdauer: bis 19. November 2023

Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.

Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.

Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.

Die Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag). Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás