Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

TestVýstava Šlechta z Čech a Moravy po roce 1945 v Düsseldorfu

3. 2. 2023 | Redakce |

Šlechta z Čech a Moravy po roce 1945

Výstava je aktuálně otevřena od 2. února do 14. dubna 2023 v Düsseldorfu
ve výstavním prostoru »Rose Auslander«

♣♣♣

Výstava, kterou vytvořilo a pořádá Sdružení Adalberta Stiftera /Adalbert Stifter Verein, byla poprvé otevřena ve dnech 21. dubna – 26. června 2022 Mnichově. Zde je odkaz na slavnostní vernisáž.

♣♣♣

Když šlechtici z Čech a Moravy po roce 1945 stavěli mosty přes politické, národnostní a společenské hranice, formovala jejich tvorba kultura, humanita a křesťanská víra. Konečně, i oni díky svým rodinným vazbám a také členství v evropských a křesťanských sítích a vedeni zděděným smyslem pro odpovědnost přispěli k politické změně v roce 1989.

V průběhu 20. století šlechta v českých zemích postupně ztrácela své ústřední postavení ve společnosti, politice a hospodářství. Po druhé světové válce byli ti, kteří byli považováni za Němce, vyvlastněni a vyhnáni. Z těch, kteří se považovali za Čechy, mnozí po komunistickém puči v roce 1948 ze země uprchli. Stejně jako jejich krajané si i aristokraté v exilu museli budovat nové živobytí od nuly.
Pomáhali však i materiálně i finančně, oficiálními i tajnými způsoby, zakládali humanitární organizace a informovali média o dění na obou stranách hranice. Udržují povědomí o společných kulturních kořenech naživu.

Výstava chce přiostřit vnímání tohoto období minulosti, které tvoří důležitý dílek skládačky středoevropských dějin 20. století. Doposud se tomuto tématu ve výzkumu věnovala malá nebo žádná pozornost, pravděpodobně proto, že se obvykle odehrávalo mimo pozornost veřejnosti. Navíc se nyní může hlásit jen pár současných svědků.

Johanna von Herzogenberg, © Sudetendeutsches Institut eV

Mimo jiné je vyzdvižen život a nasazení Johanny von Herzogenberg, Karla Schwarzenberga, otce Angeluse Waldsteina-Wartenberga OSB, Nikolause Lobkowicze, Franze Schwarzenberga, Richarda Belcrediho, Ferdinanda Kinského, Daisy Waldstein-Wartenberg a rodu Thunů. Kromě biografií a aktivit jednotlivých osobností ukazuje výstava i pozadí jejich angažovanosti, která vyplývá ze vztahu šlechty k majetku, kulturnímu dědictví, národu, ale i z křesťanského světového názoru.

Promítány jsou filmy, fotografie, dokumenty a předměty ze soukromého majetku a veřejných archivů a muzeí, doplněné o různé výstavní tabule a multimediální nabídky. Výstava je zcela dvojjazyčná německo-česká.

Ve spolupráci: Adalbert Stifter Verein eV a Generální konzulát ČR

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás