Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český šlechtický kříž (německy: Böhmisches Adelskreuz) bylo rakouské vyznamenání, udělené císařem Františkem I. dne 3. května 1814 příslušníkům šlechtické české gardy, kteří jej doprovodili do dobyté Paříže. Český šlechtický kříž sloužil za vzor Řádu Bílého lva zřízeného v Československu r. 1922.“ Zobrazit celý citát »

Český šlechtický křížVýstava šlechtických rodokmenů v Boskovicích

1. 7. 2019 | Redakce | Deklarace 1938 a 1939

V pátek 21. června 2019 byla na zámku v Boskovicích otevřena výstava “Šlechtická podpora české státnosti”. Otevřená bude do neděle 28. července 2019. Výstava připomene akce české zemské šlechty, která v letech 1938 a 1939, v čase nejvyššího ohrožení vlasti nacismem, veřejnými prohlášeními plně podpořila svou zemi, národ a jazyk. Prostřednictvím rodokmenů přinášejí jednotlivé panely výstavy základní informace o signatářích šlechtických prohlášení, jejich rodech, předcích, potomcích a dalších příbuzných, rodinném zázemí i rodových sídlech. Jedním z těchto rodů jsou moravští Mensdorffové-Pouilly.

Boskovický zámek . Zřícenina boskovického hradu.

Z původem francouzského šlechtického rodu Mensdorff-Pouilly podepsali v září 1939 třetí šlechtickou deklaraci 3 členové rodu: Alfons Karel hrabě Mensdorff-Pouilly (*20.7.1891 Boskovice † 7.10.1973 Boskovice),  Emanuel hrabě Mensdorff-Pouilly (*5.9.1866 Peggau † 28.3.1948 Český Šternberk) a František hrabě Mensdorff-Pouilly (*13.3.1897 Boskovice † 31.1.1991 Horn).
Výstava se koná v rámci evropského projektu Dnů soukromých hradů a zámků “Naše historie, vaše dědictví”, který pořádá Asociace majitelů hradů a zámků.

Výstavu zahájil  Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly. Jeho otec Alfons Karel (*1891 † 1973) byl jedním ze signatářů třetí deklarace. Na chodbách boskovického zámku budou vystaveny rodokmeny 33 signatářských rodů třetí deklarace do konce července 2019.
VÍCE FOTOGRAFIÍ Z VERNISÁŽE VÝSTAVY JE KE SHLÉDNUTÍ NA WEBU RODRA
⇒  ZDE  ⇐
Boskovice jako trhová osada byla založena již ve 13. století.  První uvedení názvu Boskovice je z roku 1222. Dnes zde žije asi 12 tisíc obyvatel. Boskovice jsou město v okrese Blansko v Jihomoravském kraji na hranicích Drahanské vrchoviny.  Jižní částí města protéká potok Bělá.
Pohled na boskovické Masarykovo náměstí
s Kostelem sv. Jakuba Staršího.
Historické jádro Boskovic je včetně židovského ghetta od roku 1990 městskou památkovou zónou.

Výstavu na boskovickém zámku pořádá rodokmenová  společnost Rodro z.s. a rodina Mensdorff-Pouilly, zastupovaná společností Holding, a.s.  Založili jí  v roce 1993 sourozenci Mensdorff-Pouilly, kteří jako potomci původního majitele Velkostatku Boskovice Alfonse Karla Mensdorff-Pouilly
restituovali na počátku devadesátých let minulého století majetky v bývalých okresech Blansko a Prostějov.a.s. V současné době společnost vlastní empírový zámek, zříceninu boskovického hradu, Hotel Pod zámkem a cca 4 000 ha lesa a polností a její hlavní podnikatelskou aktivitou je orientace na poskytování služeb v cestovním ruchu a lesnická a dřevařská výroba. .

Boskovický zámek vystavěný v empírovém stylu během let 1819-1826 na místě bývalého dominikánského kláštera patří k nejkrásnějším empírovým stavbám v celé České republice.
Zámek Boskovice, hrad Boskovice a Hotel Pod Zámkem jsou součástmi historického dědictví rodiny Mensdorff-Pouilly. Obě kulturní památky jsou veřejnosti přístupné.Aktuální otevírací doba zámku: Denně mimo pondělí 9.00-17.00Začátky prohlídek 9.30,  10.30,  11.30,  13.00,  14.00,  15.00,  16.00 hodin.
Zámecký hotel pod boskovickým zámkem. Hotelová restaurace s výhledem na zámek.
Muzeum regionu Boskovicka sídlí v budově hraběcí rezidence z první třetiny 18. století. Boskovické muzeum je od 1.1.2016 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.
Do zámeckého areálu patří také Panský dvůr, uzavřený trakt čtvercového půdorysu se dvorem uprostřed, vystavěn v 17. století. sloužil  jako hospodářské budovy a čeledníky. V první polovině 19. století byl Panský dvůr po požáru částečně přestavěn. Po roce 1948 byl objekt součástí místního JZD a chátral.
V současnosti zde sídlí několik firem.
Zámecký klasicistní skleník s kruhovým bazénem byl vystavěn v letech 1826-1829 a sloužil k pěstování teplomilné květeny. Později byl upraven pro kulturní účely. Po roce 1990 byl v restitucích navrácen, ale v roce 1998 ho město odkoupilo zpět. Dnes se zde pořádají koncerty, výstavy a další kulturní akce.
Před instalací výstavy se bylo třeba posilnit
v hotelové restauraci. Kromě fotografujícího
Jana Drocára tak činili i další přítomní ze spolku Rodro: jeho předseda Michal  Dujka,
vnuk signatáře Mikuláše hraběte Bubna-Litic (*1897 † 1954) a pravnuk signatáře Michaela hraběte Bubna-Litic (*1864 † 1949),  jeho vedle sedící choť Milada Karasová i naproti sedící Dana Janečková. Venku se na páníčky těšila malá Antonie Toničková.

 


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás