Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Mensdorff-Pouilly, František *1897 † 1991

27. 9. 2018 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Alfons Vladimír hrabě Mensdorff-Pouilly
*16.8.1864 Boskovice † 20.6.1935 Brno

MATKA

Ida hraběnka Paarová
*1.3.1867 Vídeň † 9.8.1945 Nečtiny

František hrabě Mensdorff-Pouilly

*13.3.1897 Boskovice † 31.1.1991 Horn

František hrabě Mensdorff-Pouilly (*13.3.1897 † 31.1.1991) pocházel z původně francouzského rodu usazeného na Moravě.  Byl signatářem Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939, které po zveřejnění 7.9.1939, podepsalo 85 členů z 33 rodů zemské šlechty.

 

 

oo 12.9.27 Praha

MANŽELKA

Terezie (Sita) hraběnka Sternbergová
*6.1.1902 Vídeň † 16.2.1985 Benešov

OTEC MANŽELKY
Filip hrabě Sternberg
*13.8.1852 Březina  † 18.7.1924 Jemniště
MATKA MANŽELKY
Karolina hraběnka Thurn-Valsássina
*5.10.1863 Bleiburg † 29.2.1944 Podlesí

POTOMCI

František hrabě Mensdorff-Pouilly (*13.3.1897 † 31.1.1991 Horn) se narodil v Boskovicích
jako třetí syn hraběte Alfonse Vladimíra a jeho manželky Idy rozené Paarové. Patřil ke generaci, u které byla uplatňována šlechtická výchova. Důraz se kladl na všeobecný rozhled, brilantní jazykové znalosti a společenskou úroveň. Patřila k tomu i poctivost, skromnost a pomáhat bližním, vycházející z hluboké víry v Boha.
Seznámil se s hraběnkou Sitou (křtěnou Terezie), nejmladší dcerou Filipa hraběte ze Sternbergu. Byli oddáni 12. 9. 1927 v kapli arcibiskupského paláce v Praze. Nastěhovali se na Podlesí do
bývalé tovární budovy, která byla po povodni v roce 1906 poničena a posléze přestavěna na zámeček v majetku Sternbergů.  Po smrti hraběnčiny sestry Gabriely se přestěhovali na zámek Jemniště a spravovali panství. Prožili zde několik klidných předválečných let, které vystřídala okupace českých zemí nacisty. Ti nabízeli Františku Mensdorffovi německou příslušnost, kterou
odmítli a doplatili na to uvalením německé správy na šternberský majetek. A tak nastala Mensdorffovým krušná léta, museli se vystěhovat z Jemniště, které připadlo náhradou šlechtici Oskaru Daňkovi, jemuž bylo zabráno panství  Tloskov pro účely cvičiště zbraní SS. Mensdorfovi se museli vystěhovat do zámečku Na Podlesí. Hrabě František byl během protektorátních let zaměstnán v hospodářském družstvu ve Vlašimi místo nasazení na nucené práce. Hraběnka Sita se pustila do chovu slepic. Po osvobození v roce 1945 občas Mensdorffovi na Jemniště zašli, ale
nikdy se tam nenastěhovali. Restituce Jemniště nebyla v letech 1945 až 1948 dokončena. Časem
byli nuceni opustit zámeček Podlesí a přestěhovali se na faru v Postupicích. Pan hrabě pracoval jako lesní dělník a vypomáhal místnímu faráři jako kostelník. Hraběnka Sita hrála v kostele na varhany a pokračovala v chovu slepic. Žili skromně. Paní hraběnka byla nezkušená kuchařka, zato si potrpěla na elegantní stolování. V 60. až 80. letech občas cestovali na pozvání svých příbuzných do Rakouska, ale nikdy nezapomněli na postupnické sousedy, jimž přiváželi nedostatkové léky a přenechávali tuzexové bony na texasky pro děti. Když 16. 2. 1985 paní hraběnka zemřela, počítalo se s pohřbem do šternberské hrobky v kapli nedaleko zámku Jemniště, bohužel nebylo možno
sehnat cínovou rakev. Byla pochována na postupnickém hřbitově vedle své dávno zesnulé sestry. Pan hrabě na postupnické faře osaměl, i když se o něj starala sousedka paní Dubová, která na faře žila. Stáří na něho dolehlo, a proto synovec Alexandr z Rakouska zařídil převoz hraběte do
pensionu pro seniory v dolnorakouském Hornu. Zemřel 31. 1. 1991 ve věku nedožitých 94 let a pohřben byl na hřbitově v Lustigu, kam byly převezeny i ostatky hraběnky Sity.

Napsal Jiří Šesták v Postupickém zpravodaji v červnu 2017.
František hrabě Mensdorff-Pouilly patřil původem ke staré francouzské šlechtě a jeho choť  Terezie (Sita) Sternbergová (*6.1.1902 Vídeň 16.2.1985 Benešov) k jednomu z nejstarších českých šlechtických rodů.

 


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás