Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceWaldstein-Wartenberg, Arnošt Adolf *1925 † 2019

3. 2. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

Karel Arnošt hr. Waldstein-Wartenberg

*31.10.1897 † 4.8.1985

MATKA

Marie Johanna hraběnka Kinská

*23.2.1900 † 19.1.1976

Arnošt Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg

*30.3.1925 Doksy † 21.1.2019 Vídeň

Arnošt Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg pocházel z jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů Waldsteinů, první zmínka o rodu je z roku 1159.  V roce 2009 organizoval jako hlava rodu, kterou byl v letech 1985 – 2019, několikadenní setkání členů rodu a jejich nejbližších příbuzných v Praze a dalších historických sídlech rodu. Dr. rer. oec. obedienční rytíř Maltézského řádu.

oo 11.11.1954 Baden (Švýcarsko)

MANŽELKA

Marie hraběnka Henckel von Donnersmarck
*17.11.1929 Náklo

OTEC MANŽELKY
Lazar hrabě Henckel von Donnersmarck
*19.1.1902 Drážďany † 10.10.1991 Lucern
MATKA MANŽELKY
Franziska hraběnka von und zu Eltz
*2.4.1905 Vídeň † 17.10.1997 Klagenfurt

POTOMCI

Marie Theresia hr. Waldsteinová
Karel Albrecht hrabě Waldstein
Lazarus M. hrabě Waldstein

*20.1.1957 † 1.3.1967
*13.6.1958
*11.11.1960
Arnošt hrabě Waldstein-Wartenberg v roce 2002 v zahradě Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně, kde prožil své dětství. Vzpomínal  jak se na místním rybníku učil bruslit.

Arnošt hrabě Waldstein-Wartenberg je na stránkách Historické šlechty zmiňován vícekrát. V  roce 2002 se účastnil natáčení filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, v roce 2006 byl publikován jeho rozhovor s názvem  Muž s nonšalancí aristokratům vlastní, kde je ke shlédnutí i jeho rodokmen. V roce 2009 přivedl členy svého rodu do Čech a jako hlava rodu je vedl po stopách předků u příležitosti  850. výročí trvání jejich rodu. V roce 2010 promluvil jako zástupce přítomných šlechticů v pražském Rudolfinu u příležitosti 200. výročí založení Pražské konzervatoře. K přečtení jsou na stránkách Historické šlechty také některé citáty hraběte Arnošta.

Manželé Arnošt a Marie Waldsteinovi při přebírání (22.9.2016) pamětní medaile
k 700. výročí narození Karla IV. Zmínili tehdy své přání být pochováni v Doksech v Čechách.
Arnošt hrabě Waldstein-Wartemberg a Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková, pocházející po své babičce Marii Anně (*1886 † 1946) také z waldsteinského rodu.
Možná jedna z posledních oficiálních fotografií Arnošta hraběte Waldsteina. Snímek pochází ze 7.7. 2018, kdy se vdávala  vnučka Arnošta Waldsteina Marie Josefina.

Autorka fotografií: Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrock

♣♣♣


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás