Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)



Šlechta brání českou státnost

4. 1. 2019 | Redakce | Deklarace 1938 a 1939

Společnost Rodro zahájila v roce 2012 projekt, který si vzal za cíl seznámit veřejnost s doposud opomíjeným tématem, jakým je role české zemské šlechty po vzniku samostatného Československého státu a s jejími zásluhami v boji za českou státnost zejména ve 30. letech 20. století.

V roce 2018 podpořilo projekt Ministerstvo kultury ČR.

Poslanci Národního shromáždění československého přijali v roce 1918 mezi prvními republikánskými nařízeními zákon č. 61/1918 zrušující šlechtictví, řády a tituly. První a druhé čtení zákona stačili schválit 3. prosince 1918 za pouhých 37 minut a o týden později již návrh zákona vstoupil v platnost. Český národ se tak začátkem 20. století vzdal části svých historických tradic, když právním způsobem zapřel svou vlastní aristokracii. Šlechticům odepřel rodová privilegia, později i majetek, čest a nesporné zásluhy na budování české historie a státnosti

Přestože se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala vůbec dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Zachovala se čestně a statečně. Přesvědčivým důkazem byly tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939.

Projekt je zaměřený na připomenutí tří deklarací, které byla podepsány v letech 1938 a 1939. Hlavní výstavní artikly tvoří tři zmíněné deklarace a jejich signatáři se svými předky a potomky na nástěnných genealogických tabulí.

První deklarace ze 17. září 1938:
„Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“.
Deklarace byla v sobotu 17.9.1938 přednesena prezidentovi republiky Edvardu Benešovi při zvláštní audienci na Pražském hradě. Audience se účastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů.

Druhá deklarace byla 24. ledna 1939
Přednesena při audienci u prezidenta Emila Háchy
Zástupci šlechty přišli novému prezidentovi republiky Emilu Háchovi potvrdit to, co již předtím – 17.9.1938 – deklarovali prezidentu Benešovi. Proto k tomuto datu nebylo písemně vydáno žádné nové prohlášení.

Třetí deklarace ze září 1939:
”Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939”
Třetí deklarace byla poprvé veřejně prezentována na schůzi výboru Národního souručenství ve čtvrtek 7. září 1939 a přečtení projevu bylo přijato výborem s všeobecným souhlasem a potleskem. Signatáři poté deklaraci podepisovali postupně a samostatně, protože za protektorátu byl zákaz sdružování občanů ve větším počtu. Po podepsání dokumentu 85 šlechtici z 33 rodů bylo prohlášení, které bylo napsáno formou dopisu, doručeno prezidentovi Emilu Háchovi.

Jednotlivá připomenutí šlechtických vystoupení z let 1938 a 1939 proběhla například na těchto místech:
Potštejn – 24. června 2012, Pražský hrad – 5. září 2014, Lysice – 5. dubna 2015, Kutná Hora – 26. května 2016, Karlov – 17. ledna 2017, Mělník – 9. září 2017.

Výstava Šlechta v boji za českou státnost  se představila na jaře 2018 návštěvníkům v Dělnickém domě v Brně-Líšni. Seminář Česká šlechta se zasloužila o stát se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a proběhl za účasti Dominika kardinála Duky.

V roce 2018 se výstava Šlechta v boji za českou státnost uskutečnila v Dělnickém domě Brně- Líšni, na zámku v Rychnově nad Kněžnou a na zámku Dobříš. Kromě těchto výstav se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal 17. září seminář nazvaný „Česká šlechta se zasloužila o stát“.

Výstava Šlechta v boji za českou státnost proběhla na zámku Dobříš koncem roku 2018. Zámek v Rychnově nad Kněžnou hostil výstavu v letních měsících 2018.


Více informací o těchto akcích najdete na dalších stránkách místech Historické šlechty a na www.rodro.cz.





Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás