Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Já bych moc prosil, aby všichni, kteří o boji proti virům a potlačení pandemie vědí stejné hovno jako já, aby laskavě ráčili držeti ústa a neobtěžovali ty, kteří mají s touto nemocí práce až nad hlavu a jsou zcela vyčerpaní každodenním bojem o životy jiných lidí.“ Zobrazit celý citát »

Karel Schwarzenberg a pandemieVia Ludmila otevřena….

12. 9. 2021 | Redakce |

Při příležitosti 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily v noci z 15. na 16.9. 921 v Tetíně a 180 let od narození Antonína Dvořáka 8.9.1841 v Nelahozevsi, byla v sobotu 11.9.2021 na mělnickém zámku přestřižením pásky v kapli sv. Ludmily otevřena poutní cesta Via Ludmila. Tomuto aktu předcházel mimořádný koncert oratoria „Svatá Ludmila“ Antonína Dvořáka, uspořádaný v kostele sv. Petra a Pavla v rámci Mezinárodního hudebního festivalu České doteky hudby a Dvořákova festivalu.

Celkový pohled na mělnický zámek, vpravo s věží kostela sv. Petra a Pavla, který patří k nejstarším křesťanským svatostánkům v Čechách.

Foto archiv.

Pohled na průčelí zámku s branou ze Svatováclavské ulice. Věž kostela sv. Petra a Pavla, kde se odehrával  slavnostní koncert,  je tady vlevo.
Foto archiv.

Via Ludmila, která bude celou svou trasu hudbou Antonína Dvořáka provázena, byla na mělnickém zámku otevřena k připomenutí si tetínské mučednické smrti první české kněžny a světice sv. Ludmily v noci z 15. na 16.9.921. Její otevření bylo proto opět připomínáno i na Národní Svatoludmilské pouti v sobotu 18.9.2021 v Tetíně, hlavním místě oslav v roce 2021. Odtud bude také proti toku času startovat česká trasa Via Ludmily. Protne v sedmi etapách celou republiku a bude se přitom snažit připomínat život a činy Ludmiliných potomků v této zemi, připomínat všechna sídla, o jejichž vznik, správu a jejich stálé předávání následujícím generacím se přičinili. Po staletí se podíleli na řízení českého státu a nesli za to i svou odpovědnost. Jako články nekončícího řetězu předků a potomků vytvářeli hodnoty, jichž užíváme – a rádi – dodnes.

♣♣♣

VIDEOPOZVÁNKA I. VIDEOPOZVÁNKA II.

♣♣♣

Stejně tak vytvářeli hodnoty i předci nás všech ostatních. Spolu s potomky sv. Ludmily a Bořivoje I. Přemyslovce prožívali a sdíleli všechny „slasti a strasti“ svých dob. Rozdíl mezi starým šlechtickým rodem a běžným občanským rodem nespočívá totiž v genetickém stáří, z tohoto pohledu jsou si přirozeně všichni rovni, ale především v tom, že šlechtic – na rozdíl od ostatních – své předky zná a umí je dohledat hluboko do minulosti.

Karel IV. byl 18. září 1350 při pokládání základního kamene kostela sv. Karla Velikého. Osobně se účastnil i jeho vysvěcení v den svátku Karla Velikého 28. ledna 1377. Vložil tehdy do oltářní menzy svatou relikvii, tři zuby císaře Karla Velikého, kterou obdržel darem v Cáchách. Foto: Karel Feitl. Osmiboký půdorys lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (dnešní název nese od roku  1634.) kopíruje korunovační kostel v Cáchách, ve kterém je pohřben císař Karel Veliký a kde byli tradičně korunováni římští králové. Sám Karel IV. v roce 1349. Foto: Karel Feitl.

Prakticky bude Via Ludmila zahájena 2. dubna 2022 na Karlově

Se svým praktickým zahájením ale Via Ludmila počká až na sobotu 2.4.2022. Na tento den připadá 1280. výročí pravděpodobného narození prvního středověkého římského císaře Karla I. Velikého 2.4.742 (též uváděno 2.4.747/748. Putování Via Ludmily po stopách potomků sv. Ludmily se tak stane také putováním po stopách potomků Karla Velikého, mnohými zvaného „otcem Evropy“. Rodokmeny potomků první české kněžny se s rodokmeny potomků prvního středověkého římského císaře mnohde protínají, ve velké většině v osobě římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského. „Otec vlasti “ je po linii otce Jana Lucemburského přímým potomkem Karla Velikého ve 20. generaci a po linii matky Elišky Přemyslovny potomkem sv. Ludmily a jejího chotě Bořivoje I. Přemyslovce v 15. generaci.

Via Ludmila bude proto prakticky zahájena 2.4.2022 u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na pražském Karlově, který dal „otec vlasti“ postavit ke cti svých rodičů a  svého předka na trůně římských císařů Karla Velikého. A první přeshraniční cesta Via Ludmily pak povede do středověkého evropského centra v císařově sídle v Cáchách. Odkud je to již jen kousek do centra současné Evropy v Bruselu…..Geografická vzdálenost nepatrná, časová obrovská. Hodně více než tisíc let společné Evropy.

♣♣♣

Slavnostní koncert

Informace o koncertu
Kostel sv. Petra a Pavla byl zaplněn do posledního místa. Foto Jiří Janáč.

♣♣♣

Prohlídka zámku

Po skončení koncertu byli přítomní hosté pozváni na mělnický zámek k otevření poutní cesty Via Ludmila. Čekali na ně hlavní organizátoři projektu, majitel zámku Jiří Jan princ Lobkowicz a dokumentarista a genealog Jan Drocár. Zámecký pán i jako (doloženo jeho rodokmenem na letáku k cestě) jeden z přímých potomků (ve 33. generaci) prvního českého historicky doloženého knížecího páru sv. Ludmily a Bořivoje I. Přemyslovce, Jan Drocár i jako vydavatel internetového magazínu Historická šlechta a iniciátor vzniku webu cyklotrasy Via Ludmila.

Hosty na zámeckém nádvoří přivítal a pozval k prohlídce zámku osobně jeho majitel Jiří  Lobkowicz. S dalším konkrétním programem je potom seznámil ředitel zámku Jiří Lokšan.

Přípitek na terase

Hosté na terase zámku. Foto Zdeněk Schönfeld

 

V kapli sv. Ludmily

 

 

Via Ludmilu otevřeli přestřižením pásky společně Jiří Lobkovic a starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš. Za asistence autora cesty Jana Drocára se vše odehrálo během chvilky před zámeckou kaplí sv. Ludmily
Sv. Ludmila v kapli sv. Ludmily. Foto Zdeněk Schönfeld.

V zámeckých sklepech

Část hostů zavítala poté na prohlídku zámeckých vinných sklepů spojenou s degustaci místních vín, přítomní se především zajímali o novou „kalamářovou“ Ludmilu.

 

Pořadatelé rádi přivítali na koncertu a pozvali na otevření Via Ludmily, ty  mělnické osobnosti, které podobným projektům fandí a rádi dobrým slovem přispějí k jejich zdárnému šíření. Na snímku herečka Jitka Čvančarová s manželem Petrem Čadkem a přáteli na ochozu zámku. Tvůrci Via Ludmily by rádi při rozšiřování poutní cesty do zemí, kde žijí potomci Ludmily, spolupracovali s v těchto zemích žijícími krajany. Na terase zámku stojí vpravo Jaroslav Stehlík ze San Francisca a už si o tom možná se spolupracovníkem Via Ludmily Viktorem Kudrnkou povídá…

♣♣♣

POUTNÍ CESTA PO STOPÁCH SV. LUDMILY A JEJÍCH POTOMKŮ.
MAPA TRAS VIA LUDMILY I V ČESKÝCH ZEMÍ.

♣♣♣

popisek popisek
Nad Mělníkem se mezitím zešeřilo a večer končil symbolicky pohledem na nedaleko ležící bájnou horu Říp, pod kterou se podle pověsti usadil se svými lidmi praotec Čech a tím začal nám známý úsvit českých dějin. Záhy také na jednom ze sedmi prvních přemyslovských hradišť v Mělníku.
Autor fotografií:
KAREL LOJKA A ARCHÍV ZÁMKU

♣♣♣

Nakonec ještě slova Jiřího prince Lobkowicze z facebookového profilu jeho zámku.
„Především v Zámecké kapli jsme si připomněli 1100 let od smrti svaté Ludmily, matky našeho národa a Evropy, pramene naší christianizace, ochránkyni Mělníka a jejích vinic a duchovní síly v jejím domově mělnického zámku. Modlíme se:

Matko českého národa, milá svatá Ludmilo.
Oroduj za nás.
První křesťanská kněžno, svatým Metodějem pokřtěná,
vévody Bořivoje manželko bohabojná.
Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha svých poddaných.
Svatá Ludmilo, ochraňuj naši vlast ode všech nesvárů a nemocí.
Oroduj za nás.


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás