Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V roce 2017 byla nákladem Koruny České vydána knížka Slezská knížata a slezští vévodové, jejímž autorem je Petr Nohel. Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku.“ Zobrazit celý citát »

Slezská knížata a slezští vévodovéHildprandt z Ottenhausenu

Modrá krev – II. řada

23. 3. 2023 | Jan Drocár | Modrá krev

Osm rodů české zemské šlechty jejichž členové účinkovali v II. řadě televizního cyklu České televize Modrá krev.

Výstava rodokmenů na zámku v Blatné

19. 5. 2019 | Redakce | Deklarace 1938 a 1939

Na zámku Blatná byla v neděli 19. května 2019 otevřena putovní výstavy Šlechtická podpora české státnosti (v roce 2018 nesla název Šlechta v boji za českou státnost). Návštěvníci si budou moci prohlédnout rodokmeny 33 rodů české zemské šlechty, jejichž zástupci v těžkých chvílích české novodobé historie, podepsali v letech 1938 a 1939 prohlášení, ve kterém se přihlásili k českému národu. 

Hildprandt, František Emanuel *1620 † 1674

27. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

František Emanuel Hildprandt (*1.12.1620  Praha † 1674 Děkov) byl členem šlechtického rodu Hildprandtů z Ottenhausenu

Hildprandt, Karel Josef I. *c. 1671 † 1756

27. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Karel Josef I. Hildprandt (*c. 1671 † 1756) - člen baronského šlechtického rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. Dne 9.3.1739-potvrzení rytířského stavu v Čechách a 23.8.1756 povýšení do stavu svobodných pánů v Čechách. Hejtman rakovnického kraje.

Hildprandt, Karel Josef II. *1710 † 1762

26. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Karel Josef II. Hildprandt (*21.1.1710 Horky † 9.10.1762)  byl členem baronského šlechtického rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. 

Hildprandt, Václav Karel 1747 † 1803

26. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Václav Karel Hildprandt na Slabcích, Sádlně, Hořkově, Kralovicích, Modřejovicích, Svinařovua Zvíkovci (*28.9.1747 Zhoř † 12.5.1803 Blatná) pocházel z baronského rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. Ke svým stávajícím statků přikoupil v roce 1796 Měcholupy a 1798 Blatnou se Škvořicemi od Amanda Serényiho. .

Hildprandt, František de Paula *1771 † 1843

24. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

František Hildprandt (*11.7.1771 † 24.1.1843 Praha) pocházel z baronského rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. Byl nejstarším synem Václava Karla barona Hildprandta. Na císařském dvoře dosáhl hodnosti komořího a aktivně se zapojil do života české společnosti v první polovině 19. století. Byl spoluzakladatelem Národního muzea v Praze.

Hildprandt, Ferdinand Josef *1797 † 1845

24. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Ferdinand Josef baron Hildprandt (*19.3.1797 Praha † 6.3.1845 Venezia) pocházel z baronského rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. Vlastnil statky Blatná, Škvořetice, Slabce a Hořkov. Zemřel jako osmačtyřicetiletý v italských Benátkách, kde se opakovaně léčil. Byl převezen domů a pohřben v rodinné hrobce, kterou si páni na Blatné zřídili ze staré kostnice u Dientzenhoferova kostela v Paštikách. Ferdinand Josef byl také literárně činný.

Hildprandt, Robert *1824 † 1889

24. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Robert Hildprandt (*13.6.1824 † 30.3.1889 Praha) pocházel z baronského rodu Hildenprandtů z Ottenhausenu.  Jeho domácím učitelem a vychovatelem byl pozdější ředitel knihovny Národního muzea Antonín Jaroslav Vaňátko. Ten cestoval se svým svěřencem i po Evropě a v roce 1848 se společně účastnili bojů na pražských barikádách. V témže roce baron podepsal Palackého prohlášení k neslovanským národům monarchie.

Hildprandt, Ferdinand Karel *1863 † 1936

23. 4. 2019 | Redakce | Osobnosti

Ferdinand Karel Hildprandt (*23.3.1863 Blatná † 12.1.1936 Blatná) pocházel z baronského rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. V letech 1889-1936 vlastnil Blatnou a po otci dědil i Škvořetice. Byl dragounským nadporučíkem, zemským poslancem a posledním starostou blatenského okresu. Byl také literárně činný (Vzpomínky z mého života, 1924, Lovecké vzpomínky, 1933, Politické vzpomínky, 1933.

Hildprandt, Robert * 1893 † 1974

16. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Robert baron Hildprandt (*5.3.1893 Blatná † 14.02.1974) je člen rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. Vystudoval písecké gymnázium, byl c. a k. nadporučík 14. dragounského pluku, po otci dědil Blatnou a Skvořetice. Před druhou světovou válkou v roce 1938 odešel do Velké Británie a bojoval v anglické armádě proti Němcům; pohřben je v Gautingenu u Mnichova. Společně se svými třemi bratry Karlem, Bedřichem a Jindřichem podepsal v roce 1939 Prohlášení české a moravské šlechty, ve kterém se přihlásil k českému národu. Prohlášení podepsalo 85 zástupců 33 šlechtických rodů.

Hildprandt, Karel *1894 † 1975

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Karel baron Hildprandt (*20.11.1894 Blatná † 20.1.1975 Strakonice) byl člen rodu Hildprandtů z Ottenhausenu. Absolvoval písecké gymnázium, sloužil jako c. a k. důstojník dragounů. Vlastnil statek Škvořetice. Akademický malíř, maloval motivy a scenérie ze Sumatry, vysokohorské lesy a lovecké výjevy. Byl rovněž literárně činný - Přátelé a jiné drobnosti, 1923, Z mých lesů, Bez slunce, 1923.

Hildprandt, Bedřich *1902 † 1981

15. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

Člen rodu Hildprandt. Bedřich absolvoval hospodářskou školu v Roudnici nad Labem, byl poslední majitel blatenského velkostatku po konfiskaci majetku 1948-1952. V roce 1960 směl naosobní přímluvu císaře Haile Selassie I. legálně odejít do Etiopie; po roce 1975 žil na Mallorce; pohřben byl v Gautingenu u Mnichova. Po návratu rodiny z exilu byl uložen v rodinné hrobce v Paštikách. Společně s bratry Karlem, Robertem a Jindřichem podepsal v roce 1939 Prohlášení české a moravské šlechty, ve kterém se přihlásil k českému národu. Prohlášení podepsalo 85 zástupců 33 šlechtických rodů.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás