Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Habsburk

Prezentace knihy o posledním rakouském císaři a českém králi

31. 3. 2012 | Redakce | Autor píše

Náš arcivévoda, císař a král Karel I. Rakouský v městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi je název knihy dr. Milana Nováka, která bude autorem prezentována v úterý 3. dubna 2012 v 18:00 hodin v přednáškovém sále Rakouského kulturního fóra v Praze 1, Jungmannovo náměstí 18.  Kniha prostřednictvím fotografií a historických zápisů přibližuje doposud málo známé období života posledního císaře a českého krále, blahoslaveného Karla I. z Domu Rakouského.

Prvorozený syn posledního českého krále

12. 3. 2012 | Jan Drocár | Autor píše

V pondělí 4. července 2011 ráno zemřel  ve věku 98 let "v klidném spánku" ve svém domě  v bavorském Pöckingu Dr. Otto Habsburský. Výrazná postava dějn evropské civilizace ve 20. století, nejstarší syn posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. (III.). V českých zemích se zádušní mše konala v sobotu 9. července 2011 v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.  

Rozloučení s Reginou von Habsburg

21. 2. 2010 | Novák, Milan PhDr. | Autor píše

V kostele Sv. Pia v Pöckingu nedaleko Mnichova se v úterý 9. února 2010 konalo poslední rozloučení s Její císařskou a královskou výsostí Reginou von Habsburg, manželkou JKCV arcivévody Dr. Otty Habsburského. Jak ve svém zpravodajství uvedl Bayerischer Rundfunk, „kdyby rakousko-uherská monarchie nebyla v roce 1918 rozpuštěna, byla by Regina von Habsburg jako manželka následníka trůnu rakouskou císařovnou a uherskou královnou“, a už tradičně zapomněl, že by také bývala byla českou královnou.

HABSBURK – jednotlivé větve rodu

26. 10. 2009 | Jan Drocár | Rodokmeny

Rod: Habsburk Jméno: od praotce rodu Guntrama Bohatého do současnosti Habsburkové také jako potomci Karla I. Velikého; jednotlivé -  i vymřelé větve rodu;  po spojení s lotrinským rodem jsou uvedeni hlavní představitelé habsbursko-lotrinské dynastie.

Audience u císaře Karla I. (2009)

22. 10. 2009 | Redakce | Video-audio

Jedna ze spoluorganizátorů Mgr. Nina Nováková hovoří o výstavě, která byla na brandýském zámku otevřena u příležitosti již 7. ročníku Audience u císaře Karla I. v dubnu 2009. 

Pozvánka na Audienci u císaře Karla I.

24. 4. 2009 | Redakce | Autor píše

Audience u císaře Karla I. je tradiční akcí, jejíž konání se na brandýském zámku a ve městě Brandýs nad Labem datuje od roku 2002, kdy jsme zde poprvé 1.dubna 2002 vzpomínali spolu s milovníky tradic a vojenské historie 80.výročí skonu císaře Karla I.

HABSBURK – Karel I. jako potomek Přemyslovců

26. 10. 2004 | Jan Drocár | Rodokmeny

Rod: Habsburk Jméno: rakouský císař a český král Karel I. Habsbursko-Lotrinský Rodokmen vytvořený v roce 2004 zobrazuje genealogické cesty od  knížete Bořivoje I. Přemyslovce a jeho manželky sv. Ludmily k rakouskému císaři a poslednímu českému králi Karlu I. (III.).
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás