Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„...Věk planety Země se počítá marnotratně na miliony let, ale pro živého člověka je vývoj jeho století lakomě důležitý. Deset století.  Jen desetkrát deset let a už se znovu začíná Nové století a vyměřují se hranice nových zemí....“ Zobrazit celý citát »

Jen tisíc let a tolik změn a překvapeníBubna-Litic

Karlovská mše v neděli 7. června 2020

4. 6. 2020 | Redakce |

V neděli 7. června 2020 bude v karlovském kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého od 9:30 hodin sloužena mše svatá za Johanku Polyxenu hraběnku z Bubna a Litic u příležitosti 300. výročí jejího úmrtí († 8.6.1720). Mecenáška je pohřbena v kostele v rodinné hrobce před oltářem Panny Marie Karlovské.  Mše bude sloužena také za všechny ostatní donátory kostela.  

Šlechta brání českou státnost – články v “Revue 50 plus”

11. 3. 2020 | Redakce | Deklarace 1938 a 1939

Pod názvem Šlechta brání českou státnost začal od května 2019 vycházet v měsíčníku Revue 50 plus seriál, který ve více jak třiceti dílech připomene akce české zemské šlechty z let 1938 a 1939. Shrnuje dostupná fakta o základních deklaracích, které členové rodů české zemské šlechty tehdy signovali. Abecedně se věnuje jednotlivým rodům a v jejich rámci samotným signatářům, kteří svým činem projevili mnoho osobní statečnosti.

Bubna-Litic, Ferdinand Josef *1794 † 1861

1. 10. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

Ferdinand Josef hrabě Bubna-Litic pocházel ze starobylého českého rodu Bubna-Litic. Roku 1827 se oženil Amálií Kreimelovou (*1807 † 1900). Koncem prosince téhož roku se jim narodila dcera Ludmila (*1827 † 1866), pozdější manželka Ladislava hraběte Serényiho. Po dvou letech přišel na svět syn Otakar (Ottokar) František (*1829 † 1881) a poté s výrazným odstupem Kamila (*1840 † 1916?), provdaná 27.6.1868 v Doudlebách nad Orlicí za Viléma Františka Peinlicha von Immenburg.

Bubna-Litic, Ottokar *1829 † 1881

1. 10. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

Ottokar hrabě Bubna-Litic pocházel ze starobylého českého šlechtického rodu Bubnů z Litic. Byl c.k. nadporučík, v letech 1863 - 1881 byl v pořadí 8. majitel majorátu Doudleby nad Orlicí a Horní Jelení. Dva synové Ottokara rozdělili rod na dvě větve: Michaelovu (*1864 † 1949) a Heřmanovu (*1869 † 1901), která v současnosti žije v severních Čechách.

Bubnové-Litic na obrazovce ČT

5. 9. 2019 | Jan Drocár | Modrá krev, Šlechtic vypravuje

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 začala Česká televize na svém 2. programu vysílat II. řadu cyklu Modrá krev režisérky Aleny Činčerové a moderátora pořadu Františka hr. Kinského. Stejně jako I. řada, tak i pokračování představí přední rody české zemské šlechty, které odpradávna spoluvytvářely dějiny českých zemí a za jejich osudy nesly také svůj díl odpovědnosti. První díl je věnován hraběcímu rodu Bubna-Litic.

Doudleby nad Orlicí

7. 11. 2018 | Redakce | Místa

Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš Starší z Bubna. Původně sloužil jako letní sídlo, později byl využíván jako lovecký zámek. Rod Bubnů stavbu vlastní nepřetržitě,  s výjimkou let 1948-1993. Nevelký zámek je dílem italských renesančních umělců. Unikátní sgrafitová výzdoba, pokrývající všechna vnější i vnitřní průčelí, je vysoce ceněna odborníky i veřejností. Pozornost upoutá také bohatý štuk, výmalba interiérů a zajímavá expozice.

Bubna-Litic, Michael *1864 † 1949

28. 9. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Český šlechtic pocházející ze starodávného šlechtického rodu Bubna-Litic. V roce 1882 složil maturitní zkoušku na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a na podzim téhož roku se stal posluchačem právnické fakulty pražské Karlo-Ferdinandovy university. V roce 1885 svá studia ukončil a stal se ročním dobrovolníkem 13. dragounského pluku prince Evžena....Majitel majorátu Doudleby nad Orlicí - Horní Jelení Společně se synem Michaelem podepsal "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939", které po zveřejnění 7. září 1939, signovalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů.

Bubna-Litic, Mikuláš *1897 † 1954

27. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

Mikuláš hrabě Bubna-Litic *14.6.1897 Doudleby nad Orlicí † 17.8.1954 Graz) byl šlechtic a politik ze staročeského rodu Bubna-Litic.. Studoval na Akademickém gymnázium a poté na Malostranském gymnáziu v Praze. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě u dragounů. Později se věnoval správě svého panství Doudleby-Jelení, které proměnil na vzorný zemědělský statek. V roce 1939 podepsal prohlášení české šlechty. Byl ministrem zemědělství v Eliášově protektorátní vládě.

Bubna-Litic, Eleonora (provd. Dujková) *1929 † 2018

30. 6. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

Eleonora hraběnka Bubna-Litic provdaná Dujková (*24.4.1929 Vídeň † 29.6.2018 Praha) pocházela ze starobylého českého šlechtického rodu Bubnů z Litic.. V roce 1992 spolu s bratrem Adamem restituovala v roce 1948 rodu komunistickým režimem konfiskovaný majetek. Eleonora poté od roku 2005 až do své smrti spravovala jeho doudlebskou část. V roce 2009 vydala životopisnou knihu "Vzpomínání".

Děkovná mše na Karlově 10.6.2018

11. 6. 2018 | Redakce | Autor píše

Mše za Johanku Polyxenu hraběnku z Bubna-Litic, za celý její rod a všechny mecenáše kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, byla v kostele sloužena v neděli 10. června 2018 v 9.30 hodin.

Rozesmátá svatba v Horním Jelení

13. 9. 2014 | Jan Drocár | Autor píše

Kostel Nejsvětější Trojice v Horním Jelení se právě zalil sluncem. Je třináctého září roku 2014. A je svatební sobota. Páter Jan Kunert v kostele oddává Miladu Karasovou a Michala Dujku. Na tom nejpochopitelnějším místě. Ženichovým předkům ze starobylého rodu Bubnů z Litic totiž Horní Jelení patřilo už v roce 1573 a samotný kostel zakládal Heřman z Bubna v letech 1600 - 1602. Byl v něm i pochován a stal se tak svědkem svatebního reje. S ním se "díval" i slavný vojevůdce Ferdinand hrabě Bubna-Litic. Ten co hnal Napoleona od Lipska, osvobodil od jeho vojsk Ženevu, guvernéroval v Lombardii a zemřel v Miláně. A svůj věčný sen spí po Heřmanově boku v hornojelenském kostele.

Hájek u Polomu

12. 9. 2014 | Redakce | Místa

Barokní lovecký zámeček postavený v letech 1773-1775 Františkem Oldřichem Kinským. Od roku 1812 přechází na kosteleckou větev. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu. Kostelecké větvi Kinských patřil do roku 1948 a v roce 1992 jim byl v rámci restitucí opět navrácen a slouží potřebám Kinského lesní zprávy. V roce 2013 koupil zámek Michal Dujka, potomek hraběcího rodu Bubnů z Litic.

Výstava o signatářích šlechtických deklarací 1938 a 1939

5. 9. 2014 | Jan Drocár | Deklarace 1938 a 1939

Výstava „Šlechtická poselství – 75 let poté“, která pojednává o iniciativách české šlechty v době nacistické okupace, stále probíhá v Mladotově domě ve Vikářské ul. 37 na Pražském hradě. Je otevřena denně od 10 do 17 hodin a návštěvníci ji mohou zhlédnout až do 5. října 2014. Hlavním výstavním artiklem jsou rodokmeny šlechtických rodů, jejichž členové podepsali "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939"​. Jejich potomci se účastnili slavnostní vernisáže výstavy 5. září 2014 v 16 hodin.

Když jsme zdraví a je co přihodit do kamen, na co si stěžovat?

4. 6. 2013 | Redakce | Šlechtic vypravuje

Na první pohled by asi málokdo řekl, že Eleonora Dujková je potomkem starobylého českého šlechtického rodu, jehož kořeny jsou doloženy až do 14. století. Příjemná dáma se chová velmi skromně, a když se s ní dáte do řeči, už od prvních vět je poznat, že k životu přistupuje s pokorou. Patří jí přitom zámek v Doudlebách nad Orlicí, perla renesanční architektury, která se dochovala v původní podobě. Tedy po náročné obnově, kterou prochází po restituci poté, co zámek za minulého režimu prodělal doby temna a hrozil mu dokonce zánik.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás