Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Potřeba české šlechty vyjádřit svůj postoj k německé okupaci i na zbývajícím území české republiky pokračovala. Ve čtvrtek 7.9.1939 byla na schůzi výboru Národního souručenství veřejně prezentována třetí deklarace: "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939". Přečtení projevu bylo přijato výborem se všeobecným souhlasem a potleskem. Podpisy pod touto deklaraci byly poté získávány jednotlivě - platil zákazu sdružování občanů.“ Zobrazit celý citát »

Třetí šlechtická deklarace ze září 1939Karlovská mše v neděli 7. června 2020

4. 6. 2020 | Redakce |

Mše svatá za mecenášku karlovského kostela

V neděli 7.6.2020 byla v pražském novoměstském karlovském kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého od 9:30 hodin sloužena mše svatá za
Johanku Polyxenu hraběnku z Bubna a Litic u příležitosti 300. výročí jejího úmrtí († 8.6.1720). Mecenáška je pohřbena v kostele v rodinné hrobce před oltářem Panny Marie Karlovské.  Mše byla sloužena i za všechny ostatní donátory karlovského chrámu.

Na mši v úctě a s přáním všeho dobrého srdečně zval mjr. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ.
trvalý jáhen v kostele sv. Karla Velikého na Praze, pověřen ordinářem Diecéze pražské pro práci ve prospěch Policie ČR., který mši spolucelebroval. Hlavním celebrantem byl poté rektor římskokatolické duchovní správy u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D..

popisek popisek
Autoři fotografií:
Renáta Lucková (nahoře) a Karel Feitl (dole).
popisek
popisek popisek
popisek
popisek
V přilehlém parku jsou ke shlédnutí rodokmeny potomků císaře a krále Karla IV. Lucemburského
resp. císaře římského Karla I. Velikého resp. sv. Ludmily a Bořivoje I.  Přemyslovce
Autorka fotografií: Renáta Lucková a archív.

Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás