Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »Serényi, Jan Nepomuk *1776 † 1854

27. 8. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
 Josef Maria
hrabě Serényi
  de Kis Sereny

*26.6.1748 Uhry † 22.5.1805 místo
MATKA
Mária hraběnka
Csáky de Körösszegh et Adorján

22.6.1755 Bratislava † 14.12.1832 Brno

Jan Nepomuk hrabě Serényi de Kis-Sereny

*17.4.1776 Bratislava † 29.11.1854 Brno

Jan Nepomuk  hrabě Serényi  pocházel z původem uherského rodu Serényi de Kis-Sereny. Byl c.k. komoří, báňský rada, rytíř Královského uherského řádu sv. Štěpána; statky: Luhačovice, Lomnice u Tišnova, Putnok. Vykonával funkce horního rady a důlního inspektora v Bánské Bystrici a byl  znám jako velký hornický odborník. Svou sbírku nerostů věnoval brněnskému muzeu. Jeho synové Ladislav (statek Putnok-Déds) a Gabriel (Luhačovice) rod opětovně
rozdělili na dvě větve. Jejich starší bratr Alois dědil Lomnici a Jan Alfons Tulešice.

oo 16.6.1811 Košice

MANŽELKA

Aloysia baronesa Eötvös de Vásáros-Nemény
*25.9.1791 Gyöngyös † 2.1.1862 Brno

OTEC MANŽELKY
Gabriel baron
Eötvös de Vásáros-Nemény

*1756 místo † 1827 místo
MATKA MANŽELKY
Anna Almásy de Zsadány
et Török-Szent-Miklós

*27.12.1750/60 Gyöngyös  † datum místo

POTOMCI

Alois hrabě Serényi

Zikmund hrabě Serényi

Ladislav hrabě Serényi

Gabriel hrabě Serényi

Valburga hraběnka Serényi

Marie Anna hraběnka Serényi

Alžběta hraběnka Serényi

Jan Alfons hrabě Serényi

Vojtěch (Béla) hrabě Serényi

Julius (Gyula) hrabě Serényi

*25.12.1812 místo † 26.8.1893 Lomnice

*1.4.1814 místo † 19.4.1839 Lancút
*12.9.1815 Lomnice † 1.12.1893 Putnok

*9.11.1817 Lomnice † 26.4.1868 Luhačovice

*3.3.1819 místo † 15.4.1880 Vídeň

*16.8.1820 B. Bystrica † 23.10.1914 Drážďany

*18.5.1822 Smolník † 4.3.1889 Wernberg

*20.8.1823 místo † 23.1.1901 Brusel

*8.6.1833 místo † 17.12.1855 Unter-Synouz

*8.6.1833 místo † 28.12.1833 místo

***

Jan Nepomuk hrabě Serényi byl člověk plný elánu, vynikajících organizačních schopností a širokých zájmů. S bratrem Antonínem († 20.3.1811) dědil v roce 1810 Lomnici a koupili tehdy i Luhačovice. Po bratrově smrti byl Jan Nepomuk jejich jediným držitelem. Ihned v roce 1811 se energicky pustil do řešení vlastnických vztahů celé rodiny. Zřídil centrální správu všech statků a majetek soustředil do svých rukou. Věnoval se přírodním vědám, zastával vysoké funkce v báňské správě, dosáhl i čelného postavení v úřednické kariéře. Pečoval o luhačovické panství, zejména lázně se staly středem jeho pozornosti. Zavedl v nich mnoho prospěšných novot a zasloužil se o jejich příznivý stavební rozvoj i všeobecnou známost. Osudy luhačovicko-lomnické větve Serényiů úspěšně řídil plných čtyřicet tři let a za tuto dobu prokázal, že to byl nejmocnější, nejschopnější a nejvýznamnější člen rodu. Byl posledním feudálním pánem. V jeho době, v roce 1848, bylo zrušeno poddanství, skončily roboty, tím se výrazně snížily výnosy jeho statků, a proto i možnosti ještě rozsáhlejšího rozvoje lázní. Hrabě Jan rozdělil již za života své vlastnictví mezi své děti.
Je po něm pojmenován luhačovický pramen Janovka, po jeho manželce Aloisii je zřejmě pojmenován Pramen v hoře Aloiska, který byl v dřívějších dobách nazýván Luisin pramen a po bratru Antonínovi pramen Antonínka.

***

Jan Nepomuk  hrabě Serényi (*1776 † 1854)

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás