Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Pachta z Rájova, Jan Josef *1756 † 1834

11. 9. 2022 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Hubert Karel
hrabě Pachta z Rájova

*kol. 1720 místo † po 1760 místo

MATKA

Barbora
hraběnka Berényi de Karancs-Berény

*datum místo † 1809 místo

Jan Josef hrabě Pachta z Rájova

*1756 místo † 17.4.1834 Praha

 Jan Josef hrabě Pachta z Rájova pocházel z rodu Pachtů z Rájova (též Pachtů von Rayhofen) původně měšťanské rodiny, která v roce 1628 získala z rukou císaře Ferdinanda II. erb a šlechtický přídomek. Jan Josef se věnoval vojenské dráze a dosáhl hodnosti plukovníka. Po po otci dědil Liběchov a Chcebuz, roku 1808 koupil Pravonín. Byl velkým podporovatelem pražského hudebního života  a jedním ze zakladatelů Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. V letech 1833-1834 byl jejím 2. předsedou.

oo 1787 místo

MANŽELKA

Maria Josefa hraběnka Canal de Malabayla

*datum místo † 6.12.1833 Praha

OTEC MANŽELKY

Josef Emanuel Malabaila

hrabě Canal 
*3.6.1745 Vídeň † 20.2.1826 Praha

MATKA MANŽELKY

Marie Quidobaldina Brigita
hraběnka Chotková

*2.7.1738 místo † 23.6.1810 místo

POTOMCI

Karel hrabě Pachta z Rájova

*1787 † 1849

♣♣♣

Hrabě Jan Josef  jako veliký milovník hudby měl i svou kapelu, kterou doplňoval poddanými z Pravonína. Sám i komponoval. Stýkal se s Josefem Myslivečkem a ve svém pražském paláci na Anenském náměstí pořádal pravidelná hudební matiné, kde byl opakovaně hostem i Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí. Během jednoho ze svých pobytů u hraběte Pachty zkomponoval Mozart svých 6 německých tanců (KV 509), které hraběti věnoval. Při svých víceméně pravidelných návštěvách Prahy Mozart často pobýval ve svém oblíbeném pokoji v Pachtovském paláci a byl to pravděpodobně právě hrabě Pachta, jenž během pražské premiéry Dona Giovanniho seznámil Mozarta s Giacomem Casanovou.

Jan Josef hostil také Richarda Wagnera za jeho pobytu v Čechách v roce 1832. Pět jeho rukopisných sonát pro housle a bas bylo uloženo v Národním muzeu. Richard Wágner se seznámil s Pachtovými prostřednictvím své rodiny, přijel na jejich pozvání do Pravonína, kde strávil nezapomenutelné léto a podzim roku 1832. Pravonínský zámek byl v této době již patrovou trojkřídlovou budovou s klasicistním průčelím, ozdobeným rokokovými sochami. V pohostinné rodině Pachtových se seznámil s půvabnými dcerami hraběte Pachty, s Jenny prožil devatenáctiletý Wágner zde svou první lásku. Byl to však i Pravonín a kraj kolem, který ho okouzlil svou krásou, zvláště množstvím kapliček a křížků a rád prý jezdíval do modřínové “Modré” aleje v lese Kopaniny. Za doby svého pobytu v Pravoníně také hodně pracoval, načrtnul si zde libreto romantické opery “Svatba”a vznikla tu i jeho skladba “Tóny zvonů”.


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás