Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938Mensdorff-Pouilly, Hugo *1929 † 2023

11. 7. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

OTEC
Alfons Karel hrabě Mensdorff-Pouilly
*20.7.1891 Boskovice † 7.10.1973 Boskovice
MATKA
Marie hraběnka Strachwitzová
*12.7.1901 Zdounky † 5.12.1971 Boskovice

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

 

*24.10.1929 Boskovice † 21.11.2023 Praha

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly – člen významného moravského šlechtického rodu francouzského původu Mensdorff-Pouilly. Čtvrtý syn hraběte Alfonse Karla, signatáře třetí šlechtické deklarace, která byla pod názvem “Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939” předložena státnímu prezidentu Emilu Háchovi. Po roce 1990 vstoupil hrabě Hugo do diplomatických služeb, působil jako vicekonzul na velvyslanectví v Paříži. Vykonával také funkci rady – vyslance Suverénního řádu maltézských rytířů v Praze. Byl čestným rytířem Maltézského řádu.

oo 13.4.1963 Praha (rozv. 1986)

MANŽELKA

Barbora Poláková
*26.1.1943 Praha † 19.6.2010 Čerčany

OTEC MANŽELKY
 Prof. MUDr. Emerich Polák
*27.5.1901 Praha † 27.8.1980 Praha
MATKA MANŽELKY
Alžběta Leontjeva
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Jan hrabě Mensdorff-Pouilly

*17.2.1964 Praha

♣♣♣

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly se byl nucen za komunistů živit jako garážmistr. Po roce 1989 restituoval se sourozenci zámek a hrad Boskovice a další statky, které byly po roce 1948 konfiskovány jeho otci. Až do své smrti spravoval boskovický zámek. Hrabě Hugo byl velkým ctitelem bl. rakouského císaře a českého krále Karla Habsbursko-Lotrinského, byl jedním z prvních členů české zemské pobočky Modlitební ligy bl. císaře Karla za mír mezi národy a rytířem Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského.

♣♣♣

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly na fotografiích:
Hugo Mensdorff-Pouilly v „šlechtickém salonu“ sester Victorinových na pražském Žižkově. Na levém obrázku je s ním Maja Victorinová, na pravém obrázku její sestra Jana Engelová.
Zleva zakladatel dětské onkologie prof. MUDr.  Josef Koutecký, manžel Dagmar hraběnky Strachwitzové Miroslav Petrů a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly. Zleva emeritní velkopřevor Maltézského řádu v Čechách Karel hrabě Paar, Maja Victorinová a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
Zleva Adam hrabě Bubna-Litic, vnuk Arnošta prince Schwarzenberga (*1892 † 1979) Arnošt/Ernst Bucher a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
Jak dobře vázat motýlka ukazuje Josefu Kouteckému Hugo Mensdorff-Pouilly. Bedlivě přihlíží paní Koutecká. Hugo Mensdorff-Pouilly se dočkal za svůj výkon také dobře uvázaného motýlka. Jen trochu většího.
Hugovi hraběti Mensdorff-Pouilly předává vysoké řádové vyznamenání velvyslanec Suverénního řádu maltézských rytířů v Praze Mario Quagliotti. V pozadí tehdejší 70. strahovský opat P. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.

♣♣♣

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly na zahájení vernisáže k vydání Almanachu českých šlechtických rodů v Národním muzeu 12.12.2006. Hovoří nakladatel Martin Petiška. Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly na zahájení vernisáže k vydání Almanachu českých šlechtických rodů v Národním muzeu 12.12.2006. Hovoří jeden z autorů Petr Mašek.
Poté přítomné přivítal jako spoluautor také Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
Hosté večera naslouchají projevu Huga hraběte Mensdorffa-Pouilly.

♣♣♣

Tři bratři z rodu Mensdorff-Pouilly na setkání rodu Thun-Hohensteinů v roce 2010: zleva Hugo (*1929 † 2023), Albert (*1926 † 2015)
a Bedřich (*1925 † 2018).
Zprava: bratři Hugo (*1929 † 2023), Albert (*1926 † 2015) a Bedřich (*1925 † 2018) hovoří se známým hercem Friedrichem hrabětem Thun-Hohensteinem a jeho dcerou Giolou.

♣♣♣

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly vítá účastníky honu před zámkem v Boskovicích. Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly na fotografii
z roku 2010.

♣♣♣

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly třetí odspoda vpravo při setkání k 700. výročí svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského (1.9.1310) ve Velké Pálffyovské zahradě 19.9.2010.
Na tomto společném snímku (19.9.2010) stojí Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly desátý zprava.
Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly s Emanuelem baronem Bechinie z Lažan a jeho manželkou Alenou 19.9.2010 při prohlídce Vladislavského sálu na Pražském hradě. Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly v katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 6.2.2011 při mši k 700. výročí korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ze dne 7. února roku 1311.
Arcibiskupský palác 6.2.2011 Arcibiskupský palác 6.2.2011

♣♣♣

Zámek Potštejn a místní kostel sv. Vavřince v neděli 24.6.2012. Setkání potomků signatářů šlechtických deklarací z let 1938 a 1939. Po úmrtí posledního žijícího signatáře Františka Kinského z Kostelce nad Orlicí († 14.3.1911) byla za přítomnosti potomků a nejbližších příbuzných signatářů sloužena v kostele sv. Vavřince děkovná mše za čin jejich předků. Mši celebroval pražský arcibiskup a primas český Dominik kardinál Duka OP, který nad celou akcí převzal i záštitu. V potštejnském zámeckém parku účastníci setkání poté zasadili českou lípu, zazpívali českou hymnu a vyslechli koncert studentů Pražské konzervatoře, kterou jejich předkové před více jak 200 lety založili a více jako sto let poté i financovali. Na společné fotografii před potštejnským zámkem stojí Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly vedle arcibiskupa Duky.
Hosté setkání přicházejí… setkávají se v zámecké kavárně…
v zámecké zahradě zasazují českou lípu… prohlížejí si zámek L. a Z. Nováčkových…
debatují v hlavním sále zámku… a poslouchají koncert v zámeckém parku.

♣♣♣

Pražský hrad, pátek 5.9.2014 – společná fotografie ze setkání potomků signatářů šlechtických deklarací z let 1938 a 1939. Šlechtici se sešli u příležitosti otevření výstavy rodokmenů signatářů a jejich rodin v Mladotově domě k 75. výročí zveřejnění 3. deklarace v září 1939. Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly stojí druhý zprava od pražského arcibiskupa Dominika Duky OP.
Zleva Kostel Všech svatých, Starý královský palác, zadní trakt Katedrály sv. Víta, Kapitulní děkanství (Mladotův dům), Nové probošství, Bazilika sv. Jiří, kolem náměstí U Svatého Jiří.
Před otevřením výstavy se konala mše svatá
v Kostele Všech svatých navazující na Vladislavský sál.
Přímluvy přečetl Tomáš Czernin (světlý oblek).
Za ním stojí Hugo Mensdorff-Pouilly s dalšími šlechtici – potomky signatářů.
Zástupci rodů Hrubých z Gelenj, Sternbergů, Wratislavů a Mensdorffů. Mši celebroval Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. (vpravo).
Zahájení výstavy v Mladotově domě.

♣♣♣

V Katedrále sv. Víta se 10.9.2016 se konala mše ke 180. výročí poslední české královské korunovace, která se konala 7.9.1836, kdy byl českým králem korunován Ferdinmand zvaný Dobrotivý, český král toho jména pátý, rakouský císař první. Vzpomínkové akce se účastnil s ostatními šlechtici
i Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.

♣♣♣

Potomci signatářů a jejich příbuzní a přátelé se v září 2018 sešli v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na semináři u příležitosti 80. výročí 1. šlechtické deklarace z 17.9.1938. Tehdy bylo Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu předneseno při zvláštní audienci na Pražském hradě prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Audience se tehdy účastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů a prohlášení přečetl František Kinský z Kostelce nad Orlicí. Na současném semináří přednesli své projevy arcibiskup pražský Dominuk kardinál Duka O.P., Karel kníže Schwarzenberg, Dr. Milan Novák a Dr. Milan Buben a další osobnosti.
   
Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, který stojí sedmý zleva, byl syn signatáře 3. šlechtické deklarace ze září roku 1939 Alfonse Karla hraběte Mensdorffa-Pouilly (*1891 † 1973). Za rod Mensdorffů-Pouilly podepsali 3. deklaraci také jeho bratr František (*1897 † 1991) a strýc Emanuel (*1866 † 1948).

♣♣♣

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly vítá hosty na svých 90. narozeninách v pražském Břevnovském klášteře v roce 1919..

♣♣♣


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás