Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Já bych moc prosil, aby všichni, kteří o boji proti virům a potlačení pandemie vědí stejné hovno jako já, aby laskavě ráčili držeti ústa a neobtěžovali ty, kteří mají s touto nemocí práce až nad hlavu a jsou zcela vyčerpaní každodenním bojem o životy jiných lidí.“ Zobrazit celý citát »

Karel Schwarzenberg a pandemieMensdorff-Pouilly, Alfons Bedřich *1810 † 1894

4. 7. 2019 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Emanuel hrabě Mensdorff-Pouilly
*24.1.1777 Pouilly † 28.6.1852 Vídeň
MATKA
Žofie princ. Sasko-Kobursko-Saalfeldská
*19.8.1778 Coburg † 8.7.1835 Tušimice

Alfons Bedřich hrabě Mensdorff-Pouilly

*25.1.1810 Coburg † 10.12.1894 Boskovice

Alfons Bedřich Ferdinand hrabě Mensdorff-Pouilly – český šlechtic, politik a velkostatkář z rodu hrabat Mensdorff-Pouilly, starší bratr rakousko-uherského ministra zahraničí Alexandra knížete Dietrichsteina Nikolsburg Mensdorffa-Pouilly.

1. oo 23.7.1843 Vídeň

MANŽELKA

Terezie Rosa hraběnka Dietrichstein-Proskau
*31.8.1823 Vídeň † 29.12.1856 Boskovice

 dědička Boskovic

OTEC MANŽELKY
František Xaver
hrabě Dietrichstein-Proskau

*9.7.1774 Vídeň † 17.7.1750 Innsbruck
MATKA MANŽELKY
Rosa
hraběnka z Wallisu

*8.10.1792 Vídeň † 27.6.1844 Vídeň

POTOMCI

bez potomků

bez potomků

2. oo 31.3.1862  Vídeň

MANŽELKA

Marie hraběnka z Lambergu
*3.12.1833 Moor † 1.2.1876 Boskovice

OTEC MANŽELKY
František Filip hrabě Lamberg
*30.11.1791 Pressburg † 28.9.1848 Ofen
MATKA MANŽELKY
Karolina hraběnka Hoyosová
*3.5.1811 Vídeň † 19.4.1875 Vídeň

POTOMCI

Viktorie hraběnka Mensdorff-Pouilly

Sophie hraběnka Mensdorff-Pouilly

Antonie hraběnka Mensdorff-Pouilly

Arthur hrabě Mensdorff-Pouilly

Theresia hraběnka Mensdorff-Pouilly

Alfons Vladimír hrabě Mensdorff-Pouilly

Emanuel hrabě Mensdorff-Pouilly

Fridrich hrabě Mensdorff-Pouilly

*28.6.1844 Vídeň † 4.11.1918 Cilli
*30.7.1845 Vídeň † 10.3.1909 Kostelec n. O.
*8.8.1848 místo † 00.3.1862 Boskovice
*4.5.1852 místo † 16.1.1862 Boskovice
*12.3.1863 Boskovice † 13.1.1867 Boskovice
*16.8.1864 Boskovice † 20.6.1935 Brno
*5.9.1866 Peggau † 28.3.1948 Č. Šternberk
*18.1.1869 Boskovice † 17.1.1872 Boskovice

♥♥♥

Alfons Bedřich Ferdinand hrabě Mensdorff-Pouilly byl synem rakouského generála hraběte Emanuela Mensdorffa-Pouilly (*1777 † 1852) a jeho manželky princezny Žofie Sasko-Kobursksko-Saalfeldské (*1778 † 1835). Díky matce byl Alfons Bedřich spřízněn s řadou evropských panovnických rodů, mimo jiné byl synovcem belgického krále Leopolda I. (*1790 † 1865) a bratrancem britské královny Viktorie (*1786 † 1861).

Poprvé se oženil s hraběnkou Terezií z Dietrichsteina (*1823 † 1856), jednou z dědiček obrovského majetku vymírajícího rodu Dietrichsteinů (po otci zdědila v roce 1850 panství Boskovice). Jeho druhou manželkou se v roce 1862 stala hraběnka Marie Terezie Lambergová (*1833 † 1876), dcera polního podmaršálka Františka Filipa Lamberga, který byl zavražděn za revoluce v  roce 1848
v Budapešti.

Z obou manželství se narodilo celkem osm děti, čtyři z nich zemřely v dětství. Dědicem rodového majetku byl syn Alfons Vladimír (*1864 † 1935) z druhého manželství.

Alfons Bedřich studoval na námořní škole v Benátkách a poté sloužil v armádě u jezdectva, mezitím také cestoval a pobýval například v Británii na pozvání své sestřenice královny Viktorie. Rakouskou armádu opustil v roce 1852 v hodnosti plukovníka, získal čestné hodnosti c. k. tajného rady a komořího, díky vlivným příbuzným obdržel též několik zahraničních řádů. V letech 1861–1871 byl poslancem Moravského zemského sněmu, v této funkci se ale angažoval jen minimálně. Od roku 1862 byl doživotním členem rakouské panské sněmovny. Více zásluh si získal jako starosta v Boskovicích (*1864 † 1876), kde se později stal i čestným občanem (1888).

Prvním sňatkem s hraběnkou Terezií z Dietrichsteina získal Alfons Bedřich její dědický podíl na panství Boskovice, součástí dietrichsteinského dědictví byl i dům v Prostějově, fakticky se ale tento majetek stal jejich vlastnictvím až v roce 1854 po vyrovnání s dalšími dědici. Svým hlavním sídlem proto Alfons Bedřich učinil Nečtiny v západních Čechách, které zdědil po otci (1852). Zde nechal v letech 1855-1858 postavit zámek v novogotickém slohu, na okraji zámeckého parku vznikla i rodinná hrobka (1858). Budováním vlastního zázemí i podporou veřejně prospěšných staveb (škola) přispěl k celkovému rozvoji Nečtin ve druhé polovině 19. století. Týká se to i Boskovic, kde zřídil klášter sester kongregace sv. Vincence de Paula, pod jehož patronátem poté vznikla dívčí škola a mateřská škola.

Alfons Bedřich Mensdorff-Pouilly zemřel na zámku v Boskovicích v únoru 1894 ve věku 84 let. Od jeho syna Alfonse pochází dodnes existující rozvětvená linie, tzv. boskovická.

(Wikipedia)


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás