Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Komunismus je jenom jiné slovo pro krádežMensdorff-Pouilly, Alfons Bedřich *1810 † 1894

4. 7. 2019 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Emanuel hrabě Mensdorff-Pouilly
*24.1.1777 Pouilly † 28.6.1852 Vídeň
MATKA
Žofie princ. Sasko-Kobursko-Saalfeldská
*19.8.1778 Coburg † 8.7.1835 Tušimice

Alfons Bedřich hrabě Mensdorff-Pouilly

*25.1.1810 Coburg † 10.12.1894 Boskovice

Alfons Bedřich Ferdinand hrabě Mensdorff-Pouilly – český šlechtic, politik a velkostatkář z rodu hrabat Mensdorff-Pouilly, starší bratr rakousko-uherského ministra zahraničí Alexandra knížete Dietrichsteina Nikolsburg Mensdorffa-Pouilly.

1. oo 23.7.1843 Vídeň

MANŽELKA

Terezie Rosa hraběnka Dietrichstein-Proskau
*31.8.1823 Vídeň † 29.12.1856 Boskovice

 dědička Boskovic

OTEC MANŽELKY
František Xaver
hrabě Dietrichstein-Proskau

*9.7.1774 Vídeň † 17.7.1750 Innsbruck
MATKA MANŽELKY
Rosa
hraběnka z Wallisu

*8.10.1792 Vídeň † 27.6.1844 Vídeň

POTOMCI

bez potomků

bez potomků

2. oo 31.3.1862  Vídeň

MANŽELKA

Marie hraběnka z Lambergu
*3.12.1833 Moor † 1.2.1876 Boskovice

OTEC MANŽELKY
František Filip hrabě Lamberg
*30.11.1791 Pressburg † 28.9.1848 Ofen
MATKA MANŽELKY
Karolina hraběnka Hoyosová
*3.5.1811 Vídeň † 19.4.1875 Vídeň

POTOMCI

Viktorie hraběnka Mensdorff-Pouilly

Sophie hraběnka Mensdorff-Pouilly

Antonie hraběnka Mensdorff-Pouilly

Arthur hrabě Mensdorff-Pouilly

Theresia hraběnka Mensdorff-Pouilly

Alfons Vladimír hrabě Mensdorff-Pouilly

Emanuel hrabě Mensdorff-Pouilly

Fridrich hrabě Mensdorff-Pouilly

*28.6.1844 Vídeň † 4.11.1918 Cilli
*30.7.1845 Vídeň † 10.3.1909 Kostelec n. O.
*8.8.1848 místo † 00.3.1862 Boskovice
*4.5.1852 místo † 16.1.1862 Boskovice
*12.3.1863 Boskovice † 13.1.1867 Boskovice
*16.8.1864 Boskovice † 20.6.1935 Brno
*5.9.1866 Peggau † 28.3.1948 Č. Šternberk
*18.1.1869 Boskovice † 17.1.1872 Boskovice

♥♥♥

Alfons Bedřich Ferdinand hrabě Mensdorff-Pouilly byl synem rakouského generála hraběte Emanuela Mensdorffa-Pouilly (*1777 † 1852) a jeho manželky princezny Žofie Sasko-Kobursksko-Saalfeldské (*1778 † 1835). Díky matce byl Alfons Bedřich spřízněn s řadou evropských panovnických rodů, mimo jiné byl synovcem belgického krále Leopolda I. (*1790 † 1865) a bratrancem britské královny Viktorie (*1786 † 1861).

Poprvé se oženil s hraběnkou Terezií z Dietrichsteina (*1823 † 1856), jednou z dědiček obrovského majetku vymírajícího rodu Dietrichsteinů (po otci zdědila v roce 1850 panství Boskovice). Jeho druhou manželkou se v roce 1862 stala hraběnka Marie Terezie Lambergová (*1833 † 1876), dcera polního podmaršálka Františka Filipa Lamberga, který byl zavražděn za revoluce v  roce 1848
v Budapešti.

Z obou manželství se narodilo celkem osm děti, čtyři z nich zemřely v dětství. Dědicem rodového majetku byl syn Alfons Vladimír (*1864 † 1935) z druhého manželství.

Alfons Bedřich studoval na námořní škole v Benátkách a poté sloužil v armádě u jezdectva, mezitím také cestoval a pobýval například v Británii na pozvání své sestřenice královny Viktorie. Rakouskou armádu opustil v roce 1852 v hodnosti plukovníka, získal čestné hodnosti c. k. tajného rady a komořího, díky vlivným příbuzným obdržel též několik zahraničních řádů. V letech 1861–1871 byl poslancem Moravského zemského sněmu, v této funkci se ale angažoval jen minimálně. Od roku 1862 byl doživotním členem rakouské panské sněmovny. Více zásluh si získal jako starosta v Boskovicích (*1864 † 1876), kde se později stal i čestným občanem (1888).

Prvním sňatkem s hraběnkou Terezií z Dietrichsteina získal Alfons Bedřich její dědický podíl na panství Boskovice, součástí dietrichsteinského dědictví byl i dům v Prostějově, fakticky se ale tento majetek stal jejich vlastnictvím až v roce 1854 po vyrovnání s dalšími dědici. Svým hlavním sídlem proto Alfons Bedřich učinil Nečtiny v západních Čechách, které zdědil po otci (1852). Zde nechal v letech 1855-1858 postavit zámek v novogotickém slohu, na okraji zámeckého parku vznikla i rodinná hrobka (1858). Budováním vlastního zázemí i podporou veřejně prospěšných staveb (škola) přispěl k celkovému rozvoji Nečtin ve druhé polovině 19. století. Týká se to i Boskovic, kde zřídil klášter sester kongregace sv. Vincence de Paula, pod jehož patronátem poté vznikla dívčí škola a mateřská škola.

Alfons Bedřich Mensdorff-Pouilly zemřel na zámku v Boskovicích v únoru 1894 ve věku 84 let. Od jeho syna Alfonse pochází dodnes existující rozvětvená linie, tzv. boskovická.

(Wikipedia)


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás